Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 71, Sayfalar 1166 - 1175 2019-07-15

MUSIC VIDEOS AS A MULTI-DIMENSIONAL TEXT :PERFORMANCE VIDEO EXAMPLE OF JUDGED TO EXECUTION
ÇOK BOYUTLU BİR METİN OLARAK MÜZİK VİDEOSU: PERFORMANS VİDEOSU ÖRNEĞİ OLARAK JUDGED TO EXECUTION

MUSIC VIDEOS AS A MULTI-DIMENSIONAL TEXT :PERFORMANCE VIDEO EXAMPLE OF JUDGED TO EXECUTION

Buket GENÇ [1]


İletişim bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin, vb. belirli araçlar kullanılarak iletilmesidir. Kitle iletişim araçları olarak nitelendirilen bu araçlar her türlü iletinin (mesajın) alıcıya (hedefe) ulaşmasını sağlar. Tarihsel açıdan bakıldığında sürekli bir teknolojik gelişim sürecinden geçen bu araçlar popüler kültürün yaygınlaşmasını sağlar. Kitle iletişim araçları, endüstrileşmiş ya da bu yolda mesafe almaya çalışan toplumlarda pek çok açıdan merkezi bir öneme sahiptir. Bu durum, insanların kültürel gereksinimlerini bütünüyle medya aracılığı ile edindiği anlamına gelmez. Ancak bu, modern yaşamın vazgeçilmezleri arasında kendine yer bulan kitle iletişim araçlarının, insanların deneyimlerini anlamlı bir biçimde örgütlemeleri ve bir düzene sokmaları açısından önemli bir kaynak olduğu gerçeğini de değiştirmez (Erol, 2002: 46). İletişim çalışmalarında medyanın kavramlaştırılmasında uzun süre etkili olan tekyönlü (monopolistic) ve ademi-merkeziyetçi (de-centralization) medya olmak üzere iki temel analiz kategorisi bulunur (Manuel, 1993: 2).  Son yılların gözde iletişim teknolojisi olan internet ise bu geleneksel ikili kategoriyi bir yandan birleştirip diğer yandan da sınırlarını değiştirerek genişletir. Bu makale, söz konusu çerçevede metin olgusunu ele alan bir tartışma yapmayı ve buradan hareketle de İzmir’li bir metal grubu olan Gates of Eternity’nin Judged to Execution adlı müzik videosu özelinde bir analiz gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Metin, Yazar, Metinlerarasılık, Müzik Videosu, İnternet
 • Aktulum, Kubilay (2014). Metinlerarası İlişkiler. Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Çelikcan, Peyami (1996). Müziği Seyretmek. Ankara: Yansıma Yayınları.
 • Çelik, Hüseyin (1999). Müzik Televizyonu ve Kral TV Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çerezcioglu, Aykut Barış (2013). Benzerlik ve Farklılığın Müzik Yoluyla Eş Zamanlı İnşası: Anatolian Death Metal, Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, Cilt:9, 11-2.
 • Erol, Ayhan (2015). Müzik Üzerine Düşünmek. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Erol, A. (2002). Bir Dönemin Popüler İkonu Olarak Zeki Müren. (ed. Ayşegül Yaraman)Biyografya 3 , (s. 43-98). İstanbul: Bağlam.
 • Kaba, Fethi (1996). Müzik Videolarında Anlatım Dili. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karamercan, Onur (2010). 1950 Sonrası Türk Romanında Metin Algısının Değişimi. Erişim Tarihi:03.04.2010.http://tr.scribd.com/doc/137637957/1950-Sonras%C4%B1-Turk- Roman%C4%B1nda-Metin-Alg%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n-De%C4%9Fi%C5%9Fimi.
 • Lull, James (2000). Popüler Müzik ve İletişim. (çev: Turgut İblağ). İstanbul: Çiviyazıları.
 • Manuel, Philip (1993). Cassette Culture Popular Music and Technology in North India. Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Rızvanoğlu, Eren (2007). Söyleşimcilik, Metinlerarasılık: Bakhtın, Kristeva, Barthes, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bililimler Enstitüsü.
 • Sakar, Hakan Mümtaz (2003), Müzik Videolarında Ön Plana Çıkarılmış Kadınlık (ed. Yetkin Özer), Popüler Müzik Araştırmaları Derneği Dergisi, Cilt 1, 158-165.
 • Ünal, Emre (2007). Metinler Arasılık ve Metinler Arası Okuma, Üniversite ve Toplum Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, Erişim Tarihi: 03.04.2010, http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=323.
 • Ünal, Başak (2004). Postmodern Perspektifte Müzik Videosu ve Nez’in “Sakın Ha” Videosunun Analizi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4156-2793
Yazar: Buket GENÇ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 30 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder476063, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1166 - 1175}, doi = {10.17755/esosder.476063}, title = {ÇOK BOYUTLU BİR METİN OLARAK MÜZİK VİDEOSU: PERFORMANS VİDEOSU ÖRNEĞİ OLARAK JUDGED TO EXECUTION}, key = {cite}, author = {Genç, Buket} }
APA Genç, B . (2019). ÇOK BOYUTLU BİR METİN OLARAK MÜZİK VİDEOSU: PERFORMANS VİDEOSU ÖRNEĞİ OLARAK JUDGED TO EXECUTION . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (71) , 1166-1175 . DOI: 10.17755/esosder.476063
MLA Genç, B . "ÇOK BOYUTLU BİR METİN OLARAK MÜZİK VİDEOSU: PERFORMANS VİDEOSU ÖRNEĞİ OLARAK JUDGED TO EXECUTION" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1166-1175 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/46916/476063>
Chicago Genç, B . "ÇOK BOYUTLU BİR METİN OLARAK MÜZİK VİDEOSU: PERFORMANS VİDEOSU ÖRNEĞİ OLARAK JUDGED TO EXECUTION". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1166-1175
RIS TY - JOUR T1 - ÇOK BOYUTLU BİR METİN OLARAK MÜZİK VİDEOSU: PERFORMANS VİDEOSU ÖRNEĞİ OLARAK JUDGED TO EXECUTION AU - Buket Genç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.476063 DO - 10.17755/esosder.476063 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1166 EP - 1175 VL - 18 IS - 71 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.476063 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.476063 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÇOK BOYUTLU BİR METİN OLARAK MÜZİK VİDEOSU: PERFORMANS VİDEOSU ÖRNEĞİ OLARAK JUDGED TO EXECUTION %A Buket Genç %T ÇOK BOYUTLU BİR METİN OLARAK MÜZİK VİDEOSU: PERFORMANS VİDEOSU ÖRNEĞİ OLARAK JUDGED TO EXECUTION %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 71 %R doi: 10.17755/esosder.476063 %U 10.17755/esosder.476063
ISNAD Genç, Buket . "ÇOK BOYUTLU BİR METİN OLARAK MÜZİK VİDEOSU: PERFORMANS VİDEOSU ÖRNEĞİ OLARAK JUDGED TO EXECUTION". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 71 (Temmuz 2019): 1166-1175 . https://doi.org/10.17755/esosder.476063
AMA Genç B . ÇOK BOYUTLU BİR METİN OLARAK MÜZİK VİDEOSU: PERFORMANS VİDEOSU ÖRNEĞİ OLARAK JUDGED TO EXECUTION. esosder. 2019; 18(71): 1166-1175.
Vancouver Genç B . ÇOK BOYUTLU BİR METİN OLARAK MÜZİK VİDEOSU: PERFORMANS VİDEOSU ÖRNEĞİ OLARAK JUDGED TO EXECUTION. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(71): 1166-1175.