Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 71, Sayfalar 1368 - 1376 2019-07-15

2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Cafer ÇARKIT [1]


Bu çalışmada 2018 Türkçe Öğretim Programına göre hazırlanmış 8. sınıf Türkçe ders kitapları değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kitapta yer alan etkinliklerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme ile dil bilgisi alanlarına yönelik dağılımı ile metinlerin türler açısından kullanım sıklıkları tespit edilmiştir. Ayrıca kitabı okutan 8 Türkçe öğretmeni ile görüşme yapılarak kitaba yönelik öğretmen görüşleri alınmıştır. Araştırmada veriler doküman incelemesi ve yarı yapılandırlmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenmiştir. Ulaşılan bulgular araştırmanın alt problemlerine göre tanımlanmıştır. Araştırmada etkinliklerin öğrenme alanlarına göre düzenli bir dağılım göstermediği, bilgilendirici ve öyküleyici metinlerin şiir türüne göre daha fazla olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenler  metin seçimi, şiir seçimi ve tema sözlüğüne yer vermesi açısından kitabı olumlu bulmakta; öğrencilerin ilgisini çekmemesi, güncel konuları içermemesi, tema değerlendirmelerinin basit olması ve görsel içeriklerin zengin olmaması yönünden ise kitabı olumsuz bulmaktadır.

Türkçe ders kitapları, etkinlik, değerlendirme, öğretmen, görüş, metin türü
 • Bogdan, R. C., ve Biklen, S. K. (1992). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon.
 • Burley-Allen, M. (1995). Listening The Forgotten Skill. 2nd ed. New Jersey: John Wiley and Sons.
 • Ceyhan, E. ve Yiğit. B. (2005). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (3.basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çeçen, M.A. ve Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim. Sayı, 173. 39-49.
 • Güleç, İ. Demirtaş, T. (2012). İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği. Sakarya University Journal of Education. Vol 2, No 1. 74-91.
 • İşeri, K. (2007). Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabının İlköğretim Türkçe Programının Amaçlarına Uygunluğunun İncelenmesi. Dil Dergisi. Sayı, 136. 58-74.
 • Madge, J. (1965). The Tools of Science An Analytical Description of Social Scince Techniques. Anchor Books Doubleday and Comp.
 • MEB.(2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1,2,3,4,5,6,7, ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.
 • Patton, M.Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Sever, S. (2006). Türkçe Öğretiminin Çözülemeyen Sorunları. Varlık. 1189, 8-16.
 • Solak, M. Yaylı, D. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Ders Kitaplarının Türler Açısından İncelenmesi. Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Vol 2, No 9. 444-453.
 • Yağmur, K. (2009). Türkçe Ders Kitapları Dil Gelişimini Ne Oranda Desteklemektedir? Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama. Sayı 2. 53-64.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İncelenen KitapMete, G., Karaaslan, M., Kaya, Y., Ozan, Ş., Özdemir, D. (2018). Ortaokul ve İmamhatip Ortaokulu Türkçe 8 Ders Kitabı (Ed. İlhan Erdem). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4126-2165
Yazar: Cafer ÇARKIT (Sorumlu Yazar)
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 2 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder516915, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1368 - 1376}, doi = {10.17755/esosder.516915}, title = {2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Çarkıt, Cafer} }
APA Çarkıt, C . (2019). 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (71) , 1368-1376 . DOI: 10.17755/esosder.516915
MLA Çarkıt, C . "2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1368-1376 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/46916/516915>
Chicago Çarkıt, C . "2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1368-1376
RIS TY - JOUR T1 - 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Cafer Çarkıt Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.516915 DO - 10.17755/esosder.516915 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1368 EP - 1376 VL - 18 IS - 71 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.516915 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.516915 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Cafer Çarkıt %T 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 71 %R doi: 10.17755/esosder.516915 %U 10.17755/esosder.516915
ISNAD Çarkıt, Cafer . "2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 71 (Temmuz 2019): 1368-1376 . https://doi.org/10.17755/esosder.516915
AMA Çarkıt C . 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ. esosder. 2019; 18(71): 1368-1376.
Vancouver Çarkıt C . 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(71): 1368-1376.