Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 1510 - 1520 2019-10-15

KARİYER TEKERİ MODELİNE DAYALI GRUP MÜDAHALE PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMUNA ETKİSİ

Cem DÖNMEZOĞULLARI [1] , Binnur YEŞİLYAPRAK [2]


Bu çalışmada kariyer tekeri modeline dayalı grup müdahalesinin üniversite öğrencilerinin kariyer uyumuna etkisi incelenmiştir. Araştırmada deney grubu Ankara üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4.sınıf tan gönüllü 9 öğrenci seçilerek oluşturulmuştur. Araştırmada ön-test ve son-test, tek gruplu deneysel bir desen kullanılmıştır. Deney grubuna 5 hafta boyunca oturumlar halinde grup müdahalesi uygulandı. Grup uygulamasının başında ve sonunda Kariyer Geleceği Ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilerin kariyer uyumu öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney grubundaki öğrencilere uygulanan kariyer tekeri modeline dayalı kariyer uyumu programının öğrencilerin kariyer uyumunu arttırdığı görülmüştür.


Öznel kariyer, Nesnel kariyer, Kariyer Uyumu
  • Akkök, F. (2006). Mesleki bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri Türkiye ülke raporu. İşkur Dökümanları, Ankara.Amundson, N. E., Firbank, O., Klein, H., and Poehnell, G. (1991). Job link: An employment counseling program for immigrants. Journal of Employment Counseling, 28,167-176.Amundson, N., E. (1994). Perspectives for assessing career development. Journal of Employment Counseling. 31, 147 - 154.Amundson, N., and Poehnell, G. (2004). Careerpathways (3rd ed.). Richmond, Canada: Ergon Communications.Amundson, N. E., Poehnell,G., ve Pattern, M. (2005). Mesleki Teleskop: Kendine ve etrafa bakmak, karar vermek (Çev. Fidan korkut Owen). Ankara: Anı Yayıncılık.Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (10. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.Coolen, M. C. A. (2014). Enhancing career adaptability to prepare for the school to work transition: Outcomes of an ePortfolio intervention among university students. (Unpublised master’s thesis). Utrecht University, Utrecht. Eryılmaz, A. ve Kara, A. (2018). Investigation of the effectiveness of a career adaptability program for prospective counsellors. Current Psychology, 37, 1-9.Hom, P. W., Griffeth, R. W., Palich, L. E., Bracker, J. S. (1999). Revisiting met expectation as a reason why realistic job previews work. Personal Psychology, 52(1), 97-112.Hoyt, K. B. and Lester, J. N. (1995). Learning to work: The NCDA Gallup survey. Alexandria, VA: National Career Development Association.Kalafat, T. (2012). Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (38), 169-179.Koen, J., Khele, U.C. and Vianen, A.E.M. (2012). Training career adaptability to facilitate a successful school-to-work transition. Journal of Vocational Behavior, 81, 395–408.Korkut-Owen, F. ve Niles, S. G. (2011). Yeni Yaklaşım ve Modeller. İçinde B. Yeşilyaprak (ed.). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya. (s.273-307).Ankara: Pegem Akademi.Kossek, E. E., Roberts, K., Fisher, S., and DeMarr, B. (1998). Career self-management: A quasi-experimental assessment of the effects of a training intervention. Personnel Psychology, 51(4), 935-962.Laker, R. D. (2002). The career wheel: an exercise for exploring and validating one's career choices. Journal of Employment Counseling,39(2), 61-72.Mackie, B. and Thomas, J. (2005). Putting the wheel into motion: Designing a career development program for university students. Australian Journal of Career Development, 14(2), 24-33.Maree, J. G. and Symington, C. (2015). Life design counselling effects on the career adaptability of learners in a selective independent school setting. Journal of Psychology in Africa, 25(2), 143-150.Murphy, K. A., Blustein, D. L., Bohlig, A. J., Platt, M. G. (2010). The college-to-career transition: An exploration of emerging adulthood. Journal of Counseling and Development, 88, 174-181.Nota,L., Santilli, S. and Soresi, S. (2016). A life-design-based online career intervention for early adolescents: Description and initial analysis. The Career Development Quarterly, 64, 4-19.Ömeroğlu, S. (2014). Polis akademisi öğrencilerine yönelik kariyer uyumu programının etkililiğinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Rottinghaus, P. J., Day, S. X., and Borgen, F. H. (2005). The Career Futures Inventory: A measure of careerrelated adaptability and optimism. Journal of Career Assessment, 13(1), 3-24.Savickas, M. L. (1997). Career Adaptability: An Integrative Construct for Life-Span, Life-Space Theory. The Career Development Quarterly, 45 , 247-259.Savickas, M. L. (2002). Career Construction: A Developmental Theory of Vocational Behavior. İçinde D. Brown and Associates (eds.). Career Choice and Development (Fourth Edition). San Francisco: Jossey-Bass.Savickas, M. L. (2005). The Theory and Practice of Career Construction. D. Brown and R. W. (Eds.). Career Development and Counseling. New Jersey: John Wiley.Savickas, M. L. (2012). Life design: A paradigm for career intervention in the 21st century. Journal of Counseling and Development, 90, 13-19.Savickas, M. L. and Porfelli, E. (2012). Career adapt-abilities scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 661-673.Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In R. W. Lent & S. D. Brown (Eds.). Career development and counseling: Putting theory and research to work (2nd ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.Yeşilyaprak, B. (Editör). (2011). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığına Giriş. İçinde B. Yeşilyaprak (ed.). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya. (s.2 - 41). Ankara: Pegem Akademi.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7011-5928
Yazar: Cem DÖNMEZOĞULLARI (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8949-6801
Yazar: Binnur YEŞİLYAPRAK
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Eylül 2018
Kabul Tarihi : 14 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder457779, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1510 - 1520}, doi = {10.17755/esosder.457779}, title = {KARİYER TEKERİ MODELİNE DAYALI GRUP MÜDAHALE PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMUNA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Dönmezoğulları, Cem and Yeşi̇lyaprak, Binnur} }
APA Dönmezoğulları, C , Yeşi̇lyaprak, B . (2019). KARİYER TEKERİ MODELİNE DAYALI GRUP MÜDAHALE PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMUNA ETKİSİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 1510-1520 . DOI: 10.17755/esosder.457779
MLA Dönmezoğulları, C , Yeşi̇lyaprak, B . "KARİYER TEKERİ MODELİNE DAYALI GRUP MÜDAHALE PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMUNA ETKİSİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1510-1520 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/457779>
Chicago Dönmezoğulları, C , Yeşi̇lyaprak, B . "KARİYER TEKERİ MODELİNE DAYALI GRUP MÜDAHALE PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMUNA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1510-1520
RIS TY - JOUR T1 - KARİYER TEKERİ MODELİNE DAYALI GRUP MÜDAHALE PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMUNA ETKİSİ AU - Cem Dönmezoğulları , Binnur Yeşi̇lyaprak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.457779 DO - 10.17755/esosder.457779 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1510 EP - 1520 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.457779 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.457779 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KARİYER TEKERİ MODELİNE DAYALI GRUP MÜDAHALE PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMUNA ETKİSİ %A Cem Dönmezoğulları , Binnur Yeşi̇lyaprak %T KARİYER TEKERİ MODELİNE DAYALI GRUP MÜDAHALE PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMUNA ETKİSİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R doi: 10.17755/esosder.457779 %U 10.17755/esosder.457779
ISNAD Dönmezoğulları, Cem , Yeşi̇lyaprak, Binnur . "KARİYER TEKERİ MODELİNE DAYALI GRUP MÜDAHALE PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMUNA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 1510-1520 . https://doi.org/10.17755/esosder.457779
AMA Dönmezoğulları C , Yeşi̇lyaprak B . KARİYER TEKERİ MODELİNE DAYALI GRUP MÜDAHALE PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMUNA ETKİSİ. esosder. 2019; 18(72): 1510-1520.
Vancouver Dönmezoğulları C , Yeşi̇lyaprak B . KARİYER TEKERİ MODELİNE DAYALI GRUP MÜDAHALE PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMUNA ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 1510-1520.