Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 2152 - 2165 2019-10-15

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BECERİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Nihat ŞİMŞEK [1]


Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 2017’de yayınlamış olduğu “Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, mesleki beceri yeterlikleri” ile ilgili ifadelerin revize edilmesinden oluşmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu mesleki beceri yeterlikleri adlı çalışmada yer alan ve 28 maddeden oluşan ifadeler araştırmacı tarafından revize edilerek 3 madde de araştırmacı tarafından eklenerek 31 maddelik bir ölçeğe dönüştürülmüştür. Revize edilerek öğretmen yeterliklerini kapsayan ifadelerden oluşan ölçek, daha sonra geçerlik ve güvenirlik çalışmasına tabii tutulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu mesleki beceri yeterlik alanları 4 başlık altında toplanmış olup bunlar; Eğitim öğretimi planlama, öğrenme ortamları oluşturma, öğrenme ve öğretme sürecinin yönetme, ve ölçme ve değerlendirmedir. Ölçeğin revize çalışmaları için dil, içerik, ölçme ve değerlendirme alanlarındaki uygunluğu için alandan uzmanların görüşlerine sunulmuştur. Uzmanların önerileri doğrultusunda üzerinde bazı değişiklikler yapıldıktan sonra, ölçeğin anlaşıla bilirliğini test etmek amacıyla tam uyarlanıp uyarlanmadığını belirlemek amacıyla ölçek, dört hafta ara ile bir grup öğretmene uygulanmıştır. Her iki ölçekten alınan puanlar arasındaki tutarlığı test etmek için, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı hesaplanmış ve 0,88 olarak belirlenmiştir. Buna göre, ilk yeterlik ifadeleri ile ve revize edilen ifadeler arasında yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu şekilde eşdeğerliği sağlanan ölçek, Nizip ilçe merkezinde yer alan ve çeşitli okullarda görev yapan toplam 193 öğretmene uygulanmıştır.

Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık kat sayısı, 0,94 ve test- tekrar test güvenirliği ise 0,97 olarak saptanmıştır. Yapılan faktör analizi sonuçlarına göre, öğretmenlere yönelik mesleki beceri yeterlikleri ölçeğinin de orijinalinde ki gibi 4 başlık altında toplanmış olduğu görülmektedir. Ancak Revize edilen ve 4 faktörlü olan nihai ölçekte orijinal ölçekte bulunan 28 maddeye ek olarak eklenen 3 maddelik 31 toplam maddeden oluşan ilk ölçek, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda toplam 23 maddeden oluşan nihai ölçek olarak kabul edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu mesleki beceri ile ilgili 28 ifadenin tamamı ölçeğe dahil edilmemiştir. Bu durum daha az sayıda madde ile daha çok özelliği ölçebilmek ile alakalıdır. Geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda, ifadeleri revize edilerek anket maddelerine dönüştürülen ölçeğin Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin mesleki beceri ile ilgili yeterliklerinin belirlenmesinde, kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu tespit edilmiştir.

Öğretmen, Öğretmen Yeterlikleri, Geçerlik
 • Rosenholtz, S. J. (1985). Political Myth About Education Reform: Lessons From Research on Teaching. Phi Delta Kappan, 66(5), s. 349-355.Council of the European Union, (2007). Draft Conclusion of The Council and of The Representatives of the Member States, Meeting Within the Council, on İmproving the Quality Teacher Education. 14413/07, EDUC 180, SOC 405, Brussels
 • European Commission, (2002). The Teaching Profession in Europe: Profile, Trends and Concerns. Key topics in Education in Europe: Volume 3., Directorate-General for Education and Culture.
 • Leigh, A. and Mead, S. (2005). Lifting Teacher Performance. Progressive PolicyInstitute, 03/07/2018 Tarihinde http://www.ppionline.org Adresinden Alınmıştır
 • TDA, (2007). Professional Standards for Teachers: Advanced Skills Teacher.London: Author.
 • MEB, (2008). Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel AlanYeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Küçükahmet, L. (2009). Bir Yıl İçinde Öğretmen Yetiştirme Programında Dalgalanmalar (2009-2010). Çağdaş Eğitim Dergisi, 34 (367), 37-41.MEB(2017) Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara,2017
 • Akyüz,Y.(2012) Türk Eğitim Tarihi, PegemaA Yayıncılık. Ankara
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tabachnick, B.G. and Fidell, L.S. (1996). Using Multivariate Statistics. New York: Harper Collins College
 • Matriano,E. (1997) 2000’li Yıllarda Eğitimin Globalleştirilmesi Sorunları Karşılama ve Fırsatları Değerlendirme, Uluslararası Dünya Öğretmen Konferansı (27 Ağoustos-2 Eylül 1995) Milli Eğitim Basımevi, İstanbul
 • Beauducel, a ve Wittman, W.,W. (2005) Simulatıon Study on Fit Indexes in CFA Based on Data With Slightly Distorted Simplew Structure, in Structural Equation Modeling a Multidisciplinary Journal, January 2005
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7909-1851
Yazar: Nihat ŞİMŞEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 15 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder507468, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {2152 - 2165}, doi = {10.17755/esosder.507468}, title = {ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BECERİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Şi̇mşek, Nihat} }
APA Şi̇mşek, N . (2019). ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BECERİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 2152-2165 . DOI: 10.17755/esosder.507468
MLA Şi̇mşek, N . "ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BECERİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 2152-2165 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/507468>
Chicago Şi̇mşek, N . "ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BECERİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 2152-2165
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BECERİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Nihat Şi̇mşek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.507468 DO - 10.17755/esosder.507468 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2152 EP - 2165 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.507468 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.507468 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BECERİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Nihat Şi̇mşek %T ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BECERİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R doi: 10.17755/esosder.507468 %U 10.17755/esosder.507468
ISNAD Şi̇mşek, Nihat . "ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BECERİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 2152-2165 . https://doi.org/10.17755/esosder.507468
AMA Şi̇mşek N . ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BECERİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. esosder. 2019; 18(72): 2152-2165.
Vancouver Şi̇mşek N . ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BECERİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 2152-2165.