Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 2036 - 2049 2019-10-15

SOSYAL BİLİMLERDE AĞ YAKLAŞIMININ GELİŞİMİ VE MİKRO AĞ KURAMLARI

DEVELOPMENT OF NETWORK APPROACH AND MICRO NETWORK THEORIES IN SOCIAL SCIENCES

Hülya AĞCASULU [1]


Bu çalışma ağ yaklaşımının kronolojik gelişim aşamalarını ve temel ağ kuramlarını derlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde 1930’lardan günümüze ağ yaklaşımının tarihsel gelişimi, bu süreçte alana katkıda bulunanlar ve yaklaşımın önemli aşamaları derlenmektedir. İkinci bölümde ise ağları inceleyen ve saha uygulamalarından doğan en popüler mikro ağ kuramları olan Coleman’ın ağ kapalılığı, Burt’ın yapısal boşlukları, Granovetter’in zayıf bağların gücü ve son olarak Milgram’ın küçük dünya fenomeni değerlendirilmektedir. Bu kuramların benzerlik ve farklılıklarına da yer verilmektedir. Bu makalenin Türk alan yazınında ağlarla ilgili yapılacak araştırmalarda literatüre kaynak sağlaması hedeflenmektedir.

Ağ Kapalılığı, Yapısal Boşluk, Zayıf Bağların Gücü Kuramı, Küçük Dünya Fenomeni, Ağ Araştırmaları, Tarihsel Gelişim, Örgüt ve Yönetim
 • Ağcasulu, H. (2017). Sosyal Sermaye Kuramı ve Temel Bakış Açılarının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(17), 114-129.
 • Baransel, A. (1979). Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Klasik ve Neo-klasik Yönetim ve Örgüt Teorileri (Birinci Cilt). İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını.
 • Bavelas, A. (1950). Communication Patterns in Task-Oriented Groups. Journal of The Acoustical Society of America, 22(6), 725–730.
 • Berry, F. S., Brower, R. S., Choi, S. O., Goa, W. X., Kwon, M., & Word, J. (2004). Three Traditions of Network Research: What the Public Management Research Agenda Can Learn from Other Research Communities. Public Administration Review, 64(5), 539–552.
 • Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2013). Analyzing Social Networks. London: SAGE.
 • Borgatti, S. P., & Foster, P. C. (2003). The network paradigm in organizational research: A review and typology. Journal of Management, 29(6), 991–1013.
 • Borgatti, S. P., & Kidwell-Lopez, V. (2012). Network Theory. J. Scott & P. J. Carrington (Eds.), The SAGE Handbook of Social Network Analysis (40–54). London: SAGE Publications.
 • Burt, R. (2000). The Network Structure of Social Capital. Research in Organizational Behavior, 22, 345–423.
 • Burt, R. (2002). Bridge Decay. Social Networks, 24, 333–363.
 • Burt, R. S. (1992a). Structural Holes: The Social Structure of Competition. USA: Harvard University Press.
 • Burt, R. S. (1992b). The Social Structure of Competition. N. Nohria & R. G. Eccles (Eds.), Networks and Organizations: Structure, Form, and Action. Boston: Harvard Business School Press.
 • Burt, R. S. (2008). Structural Holes versus Network Closure as Social Capital. N. Lin, K. Cook, & R. S. Burt (Eds.), Social Capital Theory and Research (4th Edition, 31–56). New Jersey: Aldine Transaction.
 • Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94(1988), S95. http://doi.org/10.1086/228943
 • Coleman, J. S. (1990). Foundations of Social Theory. Social Forces, 69(2), 993. http://doi.org/10.2307/2579680
 • Freeman, L. C. (2004). The Development of Social Network Analysis. USA: Empirical Press.
 • Freeman, L. C. (2008). Going the Wrong Way on a One-way Street: Centrality in Physics and Biology. Journal of Social Structure, 9(2).
 • Freeman, L. C. (2012). The Development of Social Network Analysis- with an Emphasis on Recent Events. J. Scott & P. J. Carrington (Eds.), The SAGE Handbook of Social Network Analysis (27–39). London: SAGE Publications.
 • Friedkin, N. E. (1980). A Test of Structural Features of Granovetter’s Strength of Weak Ties Theory. Social Networks, 2(4), 411–422.
 • Granovetter, M. S. (1983). The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. Sociological Theory, 1, 201–233.
 • Granovetter, M. S. (1992). Problems of Explanation in Economic Sociology. N. Nohria & R. G. Eccles (Eds.), Networks and Organizations: Structure, Form, and Action (25–56). Boston: Harvard Business School Press.
 • Gürsakal, N. (2009). Sosyal Ağ Analizi. Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Hansen, M. (1999). The Search-Transfer Problem: The Role of Weak Ties in Sharing Knowledge Across Organization Subunits. Administrative Science Quarterly, 44, 82–111.
 • INSNA International Network of Social Network Analysis, www.insna.org., 09.01.2019.
 • Kilduff, M., & Tsai, W. (2003). Social Networks and Organizations. London: SAGE Publications.
 • Krackhardt, D. (1992). The Strength of Strong Ties: The Importance of Philos in Organizations. N. Nohria & R. G. Eccles (Eds.), Networks and Organizations: Structure, Form, and Action (216–239). Boston: Harvard Business School Press.
 • Leavitt, H. J. (1951). Some Effects of Certain Communication Patterns on Group Performance. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 46(1), 38–50.
 • Leskovec, J. & Horvitz, E. (2008). Planetary-scale views on a large instant-messaging network. In Proceedings of the 17th international conference on world wide web. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1367620, 04.04.2016.
 • Marin, A., & Wellman, B. (2012). Social Network Analysis: An Introduction. J. Scott & P. J. Carrington (Eds.), The SAGE Handbook of Social Network Analysis (11–25). London: SAGE Publications.
 • Mizruchi, M. S. (1994). Social Network Analysis : Recent Achievements and Current Controversies. Acta Sociologica, 37(4), 329–343.
 • Nelson, R. E. (1989). The Strength of Strong Ties: Social Networks and Intergroup Conflict in Organizations. Academy of Management Journal, 32(2), 377–401.
 • Öztaş, N. (2007). Sosyal Sermayenin Ağbağ Kuram(lar)ı: Dayanışmacı ve Aracı Sosyal Sermaye. Amme İdaresi Dergisi, 40(3), 79-98.
 • Öztaş, N., & Acar, M. (2004). Ağbağ Analizine Giriş: Kavramlar ve Yöntemler. M. Acar & H. Özgür (Ed.), Çağdaş Kamu Yönetimi II (289–320). Ankara: Nobel Akademi.
 • Prell, C. (2012). Social Network Analysis: History, Theory and Methodology. London: SAGE Publications.
 • Salancik, G. R. (1995). Wanted: A good network theory of organization. Administrative Science Quarterly, 40, 345-349.
 • Sandefur, R. L., & Laumann, E. O. (2000). A Paradigm for Social Capital. E. L. Lesser (Ed.), Knowledge and Social Capital: Foundations and Applications (69–88). USA: Butterworth - Heinemann.
 • Scott, J. (1988). Trend Report Social Network Analysis. Sociology, 22(1), 109–127.
 • Scott, J. (2000). Social Network Analysis (2nd Edition). London: SAGE Publications.
 • Scott, J. (2012). Social Physics and Social Networks. J. Scott & P. J. Carrington (Eds.), The SAGE Handbook of Social Network Analysis (55–66). London: SAGE Publications.
 • Scott, J., & Carrington, P. (2012). The SAGE Handbook of Social Network Analysis. London: SAGE Publications.
 • Thayer, F. (1972). General The System(s) Theory: The Promise That Could Not Be Kept. The Academy of Management Journal, 15(4), 481–493.
 • Waldstrøm, C. (2001). Informal Networks in Organizations – A Literature Review. http://pure.au.dk/portal/files/32302046/0003088.pdf, 09.04.2016.
 • Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge University Press.
 • Xiao, Z., & Tsui, A. S. (2007). When Brokers may not Work: The Cultural Contingency of Social Capital in Chinese High-Tech Firms. Administrative Science Quarterly, 52(1), 1-31.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3939-904X
Yazar: Hülya AĞCASULU (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 15 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

APA Ağcasulu, H . (2019). SOSYAL BİLİMLERDE AĞ YAKLAŞIMININ GELİŞİMİ VE MİKRO AĞ KURAMLARI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 2036-2049 . DOI: 10.17755/esosder.514495