Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 1985 - 1999 2019-10-15

SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYATINDA TÜRK TOPLUM KÜLTÜRÜNÜN TEMEL DAYANAK NOKTASI OLARAK İSLAM VURGUSU

ISLAM EMPHASIS AS A MAIN REFERENCE POINT IN THE CULTURE OF TURKISH SOCIETY IN THE LITERARY OF SEZAI KARAKOÇ

Arif AYTEKİN [1]


Sezai Karakoç, Türk toplumunun modernleşme ve radikal batılılaşma eksenine dâhil olduğu cumhuriyet döneminin öne çıkmış şair ve düşünürlerindendir. Modernlik ve onun üzerinde gelişen çeşitli sosyal ve siyasal akımların küreselleşmeleri, ulus-devletleri ve onları bir arada tutan kültürel kodları aşındırmıştır. Söz konusu bu dönemde Karakoç’un ortaya koyduğu düşüncelerin Türk toplumunda yeni bir “diriliş ruhunu” geliştirdiği görülmektedir. Türk toplumunun, çeşitli bağlamlarda şekillenmesinde katkı sağladığı ve aynı zamanda kendisinin de ondan biçim aldığı İslam kültürü, Cumhuriyet döneminde resmi ideoloji tarafından toplumsal gerçeklik alanı dışına itildiği bir süreçte, Karakoç edebi eserleri, şiirleri, siyasi ve felsefi düşünceleriyle İslam kültürünün Türk toplumunda yeniden güçlü bir şekilde yeşermesi ve kalıcı olması için ona ruh vererek yeniden diriltme çabası içerisinde olmuştur. Özellikle şiirleri ve düşünce metinlerinin yanı sıra, siyasi bir lider olarak öncelediği fikirleri genelde sağ politik liderler tarafından ve 2000’li yıllardan itibaren de iktidar aktörleri tarafından önemsenip parti söylemlerinde yüksek sesle kamuoyuyla paylaşılıp, sahiplenilmiştir. 

Sezai Karakoç, Millet, Batılılaşma, İslam Kültürü, Türk toplumu
  • Abdulkerim Abdukadiroğlu, N. A. (1991). Mehmet Akif'in Kur'an Tefsiri Mev'ıza Ve Hutbeleri . Ankara: Diyanet şleri Başkanlığı Yayınları.Ali Haydar Haksal, A. G. (1993 Kasım-Aralık). Sezai Karakoç Adına Bir Oturum , Sezai Karakoç Özel Sayısı. Yedi İklim Dergisi 44-45, 61.Aytekin, A. (2016). Dünya Sisteminin Küresel Taarruzu Karşısında İsmet ÖZEL’de Dirilen Vatan Düşüncesi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(2), 217-228.Aytekin, A. (2017). İsmet Özel Versus Dünya Sistemi. Ankara: Gece Kitaplığı.Bilge, M. (1993 Kasım-Aralık ). “Sezai Karakoç Şiiri Ve Düşüncesi Üzerine Bir Giriş Denemesi” . Yedi İklim Dergisi, Sezai Karakoç Özel Sayısı/44-45, 85.Dellaloğlu, B. (2013). Modernleşmenin Zihniyet Dünyası: Bir Tanpınar Fetişizmi. İstanbul: Ufuk Yayınları.Hobsbawm, E. (2006). Milletler ve Milliyetçilik. İstanbul: Ayrıntı.Kara, İ. (1994). Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi III. (Metinler/ Kişiler. İstanbul: Pınar Yayınları.Karakoç, S. (1995). Gündönümü. İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (1997). Edebiyat Yazıları II,Disimizin Zarı. İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (1998). Fizikötesi Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi III. İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (2003). Varolma Savaşı (2 b.). İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (2005). İslamın Dirilişi (9. b.). İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (2011). Sütun Günlük Yazılar II (6. b.). İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (2011 ). Yapı Taşları Ve Kaderimizin Çağrısı II Başyazılar. İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (2011). Çıkış Yolu III . İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (2011). Dirilişin Çevresinde (6. b.). İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (2011). Gün Saati Günlük Yazılar IV (3 b.). İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (2012). Çağ ve İlham II. İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (2012). Çıkış Yolu I Ülkemizin Geleceği (4. b.). İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (2012). Diriliş Muştusu. İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (2013). İnsanlığın Dirilisi (10 b.). İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (2013). Yitik Cennet. İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (2016). Edebiyat Yazıları II Dişimizin Zarı (6 b.). İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (2016). Mehmet Akif (20. Baskı b.). İstanbul: Diriliş Yayınları.Karakoç, S. (2017). Mevlana (10 b.). İstanbul: Diriliş Yayınları.Koçak, C. (2010). Geçmişiniz İtina İle Temizlenir. İstanbul: İletişim Yayınları.Lewis, B. (2000). Modern Türkiye'nin Doğuşu. Ankara: Türk Tarih Kurumu.Mardin, Ş. (2011). Türk Modernleşmesi (20. Baskı b.). İstanbul: İletişim Yayınları.Özel, İ. (2009). Tahrir Vazifeleri. İstanbul: Şule Yayınları.Özel, İ. (2010). Toparlanın Gitmiyoruz I. Ankara: Ebabil Yayınları.Özel, İ. (2019, Ocak Perşembe). http://www.istiklalmarsidernegi.org.tr. http://www.istiklalmarsidernegi.org.tr/Yazi.aspx?YID=1537&KID=75. Özel, İ. (2019, Ocak 24). http://www.istiklalmarsidernegi.org.tr. http://www.istiklalmarsidernegi.org.tr/Yazi.aspx?YID=1548&KID=72. Smith, A. D. ((2010), ). Milli Kimlik. İstanbul: İletişim Yayınları.Şahabeddin, C. (1438 H.). Elhanı Şita. İstanbul: TİYO.Tanpınar, A. H. (1999). Huzur. İstanbul: Dergah Yayınları.Topçu, N. (2010). Kültür Ve Medeniyet (5. Baskı b.). İstanbul: Dergah Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0705-5835
Yazar: Arif AYTEKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 9 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder526479, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1985 - 1999}, doi = {10.17755/esosder.526479}, title = {SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYATINDA TÜRK TOPLUM KÜLTÜRÜNÜN TEMEL DAYANAK NOKTASI OLARAK İSLAM VURGUSU}, key = {cite}, author = {Ayteki̇n, Arif} }
APA Ayteki̇n, A . (2019). SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYATINDA TÜRK TOPLUM KÜLTÜRÜNÜN TEMEL DAYANAK NOKTASI OLARAK İSLAM VURGUSU . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 1985-1999 . DOI: 10.17755/esosder.526479
MLA Ayteki̇n, A . "SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYATINDA TÜRK TOPLUM KÜLTÜRÜNÜN TEMEL DAYANAK NOKTASI OLARAK İSLAM VURGUSU" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1985-1999 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/526479>
Chicago Ayteki̇n, A . "SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYATINDA TÜRK TOPLUM KÜLTÜRÜNÜN TEMEL DAYANAK NOKTASI OLARAK İSLAM VURGUSU". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1985-1999
RIS TY - JOUR T1 - SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYATINDA TÜRK TOPLUM KÜLTÜRÜNÜN TEMEL DAYANAK NOKTASI OLARAK İSLAM VURGUSU AU - Arif Ayteki̇n Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.526479 DO - 10.17755/esosder.526479 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1985 EP - 1999 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.526479 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.526479 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYATINDA TÜRK TOPLUM KÜLTÜRÜNÜN TEMEL DAYANAK NOKTASI OLARAK İSLAM VURGUSU %A Arif Ayteki̇n %T SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYATINDA TÜRK TOPLUM KÜLTÜRÜNÜN TEMEL DAYANAK NOKTASI OLARAK İSLAM VURGUSU %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R doi: 10.17755/esosder.526479 %U 10.17755/esosder.526479
ISNAD Ayteki̇n, Arif . "SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYATINDA TÜRK TOPLUM KÜLTÜRÜNÜN TEMEL DAYANAK NOKTASI OLARAK İSLAM VURGUSU". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 1985-1999 . https://doi.org/10.17755/esosder.526479
AMA Ayteki̇n A . SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYATINDA TÜRK TOPLUM KÜLTÜRÜNÜN TEMEL DAYANAK NOKTASI OLARAK İSLAM VURGUSU. esosder. 2019; 18(72): 1985-1999.
Vancouver Ayteki̇n A . SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYATINDA TÜRK TOPLUM KÜLTÜRÜNÜN TEMEL DAYANAK NOKTASI OLARAK İSLAM VURGUSU. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 1985-1999.