Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 2076 - 2104 2019-10-15

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN STATÜSÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE İNCELENMESİ

Fatih BOZBAYINDIR [1]


Örgüt ortamlarında insanın performansı ve psikolojisi üzerinde duran ‘psikolojik sermaye’ çalışanların tutum ve davranışları üzerinde etkilidir. Okul ortamlarında bireyin mutluluk arayışı ile örgüt amaçlarının bütünleştirilmesi ise performans artışında etkilidir. Dolayısıyla eğitim kurumlarında öğretmenleri başarıya götürecek, mutlu edecek yönlerin takdir edilip desteklenmesi durumunda verimlilik artışının sağlanacağı düşünülmektedir. Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algısı ile okul mutluluğu arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılan bu araştırma nicel yöntemli olup ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemini Gaziantep Nizip ilçesinde kamu okullarında görev yapan 312 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarında; öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algılarının çok yüksek olduğu, okul mutluluğunun yüksek olduğu; aralarında yüksek düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişkinin olduğu; psikolojik sermaye algısının okul mutluluğunu pozitif yönde anlamlı yordadığı ve %46 açıkladığı görülmüştür.

Öğretmen, Okul mutluluğu, , Pozitif Psikoljik Sermaye
  • Bulut, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel mutluluk algılarının incelenmesi: Bir norm çalışması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
  • Çetin, F., & Fıkırkoca, A. (2010). Rol Ötesi Olumlu Davranışlar Kişisel ve Tutumsal Faktörlerle Öngörülebilir Mi?. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(04), 41-66.
  • Goldsmith, A. H., Darity, W., Veum, J. R.. (1998). Race, Cognitive Skills, Psychological Capital and Wages. Review of Black Political Economy, 26(2), 13-22.
  • Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2006). Özel Ve Devlet Okullarinda Öğretmenlerin Beklentilerinin Iş Doyumu ve Motivasyon Üzerine Etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), 3-14.
  • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
  • Keleş, H. N. (2011). Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bileşenleri ve Örgüt Yönetimine Etkileri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 343-350.
  • Luthans, F., ve Youssef C. M. (2004). Human, Social, and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in People for Competitive Advantage. Organizational Dynamics, 33, 143–160.
  • Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive psychology: An introduction. In Flow and the foundations of positive psychology (pp. 279-298). Springer, Dordrecht.
  • Tösten, R., & Özğan, H. (2014). Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Ekev Akademi Dergisi, 59(59), 429-442.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5293-0955
Yazar: Fatih BOZBAYINDIR (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 18 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder583274, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {2076 - 2104}, doi = {10.17755/esosder.583274}, title = {ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN STATÜSÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Bozbayındır, Fatih} }
APA Bozbayındır, F . (2019). ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN STATÜSÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 2076-2104 . DOI: 10.17755/esosder.583274
MLA Bozbayındır, F . "ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN STATÜSÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE İNCELENMESİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 2076-2104 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/583274>
Chicago Bozbayındır, F . "ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN STATÜSÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 2076-2104
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN STATÜSÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE İNCELENMESİ AU - Fatih Bozbayındır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.583274 DO - 10.17755/esosder.583274 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2076 EP - 2104 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.583274 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.583274 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN STATÜSÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE İNCELENMESİ %A Fatih Bozbayındır %T ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN STATÜSÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE İNCELENMESİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R doi: 10.17755/esosder.583274 %U 10.17755/esosder.583274
ISNAD Bozbayındır, Fatih . "ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN STATÜSÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 2076-2104 . https://doi.org/10.17755/esosder.583274
AMA Bozbayındır F . ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN STATÜSÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE İNCELENMESİ. esosder. 2019; 18(72): 2076-2104.
Vancouver Bozbayındır F . ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN STATÜSÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 2076-2104.