Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 18 - 35 2020-01-26

TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Serkan YÜCEL [1] , Mehmet Akif ÖNCÜ [2] , Ahmet AKCAN [3]


Bu çalışmada finansal araçlar konusu kapsamına giren hesap gruplarının Türkiye’deki güncel muhasebe mevzuatı açısından sınıflandırma ve değerleme hükümlerinin karşılaştırması yapılmıştır. Yapılan incelemede finansal araçların TMS/TFRS’de değerleme yöntemi çerçevesinde sınıflandırırken MSUGT’lerinde ise hesap planı çerçevesinde sınıflandırıldığı görülmektedir. BOBİ FRS’de ise MSUGT’leri ile tam uyumlu olmasa da hesap grupları bazlı bir sınıflandırma yapılmıştır. Finansal araçlar TMS/TFRS’ye göre ilke bazlı bir değerlemeye tabi tutulmuşken, MSUGT’leri değerleme hükümlerine yer vermemiş olup bu konuda VUK’a atıf yapmıştır. VUK’da ise uygulama netliği açısından daha kesin hükümler bulunmaktadır. BOBİ FRS ise bazı konularda TMS/TFRS ile bazı konularda ise MSUGT-VUK ile uyumludur. 

DEĞERLEME, TMS-TFRS, BOBİ FRS, MSUGT
 • AKBULUT, A. (2012) Karşılaştırması TMS/TFRS-Vergi Uygulamaları ve Sonuçları, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Ankara
 • MALİYE BAKANLIĞI (1994) “ 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği”, 08.09.1994 tarih ve 22055 sayılı Resmi Gazete
 • KGK (2017) TMS 16: Maddi Duran Varlıklar Standardı, TMS/TFRS 2017 Seti (İlk yayınlanma: 31/12/2005 tarihli Resmi Gazete)
 • KGK (2017) Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı -BOBİ FRS (29/07/2017 tarihli Resmi Gazete)
 • T.C. YASALAR (10.01.1961) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 10703 sayılı Resmi Gazete
 • GÜCENME GENÇOĞLU, Ü. (2017) “Temel Konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS Karşılaştırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim-2017, ss.1-23http://mufad.org.tr/journal-/index.php?option=com_content&view=article&id=923%3Atemel-konularda-bobi-frs-ve-tmstfrs-karsilastirmasi-&catid=959%3Asayi-76-ekim-2017&Itemid=55&lang=tr
 • ÖZERHAN, Y (2016) “Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağındaki Ölçümleme Esasları Üzerine Bir Değerlendirme”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18 (2), 307-336.http://dergipark.gov.tr/download/issue-full-file/27339
 • ULUŞAN, H. (2009) “Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartları’na Göre Varlık ve Borçları Değerleme Esasları: Bir Karşılaştırma (II)” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 44, Ekim-2009, ss.149-164http://mufad.org.tr/journal-/index.php?option=com_content&view=article&id=186:maliye-bakanligi-muhasebe-sistemi-uygulama-genel-tebligi-ve-turkiye-muhasebe-finansal-raporlama-standartlarina-gore-varlik-ve-borclari-degerleme-esaslari-bir-karsilastirma-ii&catid=909:sayi-44-ekim-2009&Itemid=55&lang=en
 • MALİYE BAKANLIĞI (2013) 30/04/2013 tarihli VUK-64/2013-9/ Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması-2 sayılı sirkü
 • LAZOL, İ. (2001) Genel Muhasebe, Bursa.
 • YÜCEL, A.T. (2016) Genel Muhasebe, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Muhasebe Standartları, Vergi Kanunları ve Diğer İlgili Kanunlara Göre Güncellenmiş Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Ocak-2016, İstanbul
 • SARAÇÖZ, M. (2008) “Sermaye Piyasası Mevzuatınca Dönem Sonu İşlemleri ve Bu İşlemlerin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:328, Aralık 2008 http://www.vergidunyasi.com.tr/Makaleler/4847https://www.okul.pwc.com.tr/images/uploadfile/content/634275065158809317.pdf (Erişim Tarihi 15.10.2017)
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8744-5779
Yazar: Serkan YÜCEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Akçakoca Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4557-4214
Yazar: Mehmet Akif ÖNCÜ
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8210-7327
Yazar: Ahmet AKCAN
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 18 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder514395, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {18 - 35}, doi = {10.17755/esosder.514395}, title = {TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {YÜCEL, Serkan and ÖNCÜ, Mehmet Akif and AKCAN, Ahmet} }
APA YÜCEL, S , ÖNCÜ, M , AKCAN, A . (2020). TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 18-35 . DOI: 10.17755/esosder.514395
MLA YÜCEL, S , ÖNCÜ, M , AKCAN, A . "TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 18-35 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/514395>
Chicago YÜCEL, S , ÖNCÜ, M , AKCAN, A . "TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 18-35
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - Serkan YÜCEL , Mehmet Akif ÖNCÜ , Ahmet AKCAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.514395 DO - 10.17755/esosder.514395 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 35 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.514395 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.514395 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %A Serkan YÜCEL , Mehmet Akif ÖNCÜ , Ahmet AKCAN %T TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.514395 %U 10.17755/esosder.514395
ISNAD YÜCEL, Serkan , ÖNCÜ, Mehmet Akif , AKCAN, Ahmet . "TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 18-35 . https://doi.org/10.17755/esosder.514395
AMA YÜCEL S , ÖNCÜ M , AKCAN A . TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 18-35.
Vancouver YÜCEL S , ÖNCÜ M , AKCAN A . TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 35-18.