Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 74, Sayfalar 750 - 759 2020-03-23

SENDİKAL ÖRGÜTLENME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Celal Teyyar UĞURLU [1] , Cihat ARSLAN [2]


Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin sendikal örgütlenmelerine etki eden nedenleri tespit edebilmek amacıyla bir ölçek geliştirmektir. Oluşturulan deneysel form, uzman görüşüne sunulmuştur. Gelen dönütler doğrultusunda maddelerin kapsam geçerlik oranı .80’in altında değer alan maddeler çalışmadan çıkarılmıştır. Oluşturulan 30 maddelik deneme formu Sivas ilinde görev yapan 120 öğretmene uygulanmış, elde edilen veriler analiz edilmiştir. Deneme uygulaması sonucunda 18 maddeli, 3 boyutlu olduğu görülmüştür. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ise 250 ölçek üzerinden yapılmıştır. Faktör yükü düşük ve binişik olan iki madde çıkarıldığında 16 maddeli ve 3 boyutlu bir ölçek oluşmuştur. Doğrulayıcı faktör analizinde ise 300 öğretmenden elde edilen veriler kullanılmıştır, faktör yükü düşük olan bir madde çıkarılarak 15 maddeli, 3 boyutlu bir ölçek geliştirilmiştir.

Sendika, Sendikal örgütlenme, Öğretmen Örgütlenmesi
 • Bal, M. (2007). Türkiye'nin AB üyelik sürecinde sendikaların izledikleri politikalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakır, M. (2011). Teknoloji-Donanımlı ve kazanım odaklı öğrenme ortamı envanterinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(4), 1949-1963.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu,G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik, SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem.
 • Demir, F. (2013). Öğretmen Görüşlerine Göre Sendikaların Okul Yaşamına Etkileri ve Eğitim Çalışanlarının Sendikalara Üye Olmama Nedenleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ababnt İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Gemici, Y. (2008). Eğitimde Sendika-Yönetim İlişkileri. Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Işık, R. (1962). Sendika Hakkının Tanınması ve Kanuni Sınırları. Ankara: AÜHF.
 • Koç, Y. (2003). Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi Tarihi, İstanbul: Analiz Basım-Yayın.
 • Mahiroğulları, A . Türkiye'de sendika-siyasi parti ilişkileri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (2011): 43-88.
 • Sapancalı, F. (2007). Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerde Sendikal Örgütlenme, Sorunlar ve Yeni Stratejiler. Çimento-İşveren Dergisi, 17.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlik, Ankara: Seçkin.
 • Şimşek, Ö.F. (2007) Yapısal eşitlik modellemesine giriş (Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları). Ankara: Ekinoks.
 • Talu, N. (2008). Sendikaların Doğuşu; Türkiye ve Batı Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması. Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Tokat.
 • TDK, (2018). 04.06.2018 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/ index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5b14eb8eac76c7.50588058 adresinden alındı.
 • Uzun, N.B., Gelbal, S. ve Öğretmen, T. (2010). TIMMS-R Başarı ve duyuşsal özellikler arasındaki ilişkinin modellenmesi ve modelin cinsiyetler bakımından karşılaştırılması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 531-544.
 • Yorgun, S. (2007) “Sendikal Hareket ve Yeniden Yapılanma”, Yerel İş Barışı Kongresi Konuşmacıların Tebliğleri. Kocaeli.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Özel
Yayımlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7933-9327
Yazar: Celal Teyyar UĞURLU
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6357-6400
Yazar: Cihat ARSLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Eylül 2019
Kabul Tarihi : 24 Şubat 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder596982, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {750 - 759}, doi = {10.17755/esosder.596982}, title = {SENDİKAL ÖRGÜTLENME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {UĞURLU, Celal Teyyar and ARSLAN, Cihat} }
APA UĞURLU, C , ARSLAN, C . (2020). SENDİKAL ÖRGÜTLENME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (74) , 750-759 . DOI: 10.17755/esosder.596982
MLA UĞURLU, C , ARSLAN, C . "SENDİKAL ÖRGÜTLENME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 750-759 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53245/596982>
Chicago UĞURLU, C , ARSLAN, C . "SENDİKAL ÖRGÜTLENME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 750-759
RIS TY - JOUR T1 - SENDİKAL ÖRGÜTLENME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Celal Teyyar UĞURLU , Cihat ARSLAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.596982 DO - 10.17755/esosder.596982 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 750 EP - 759 VL - 19 IS - 74 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.596982 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.596982 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SENDİKAL ÖRGÜTLENME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Celal Teyyar UĞURLU , Cihat ARSLAN %T SENDİKAL ÖRGÜTLENME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 74 %R doi: 10.17755/esosder.596982 %U 10.17755/esosder.596982
ISNAD UĞURLU, Celal Teyyar , ARSLAN, Cihat . "SENDİKAL ÖRGÜTLENME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 74 (Mart 2020): 750-759 . https://doi.org/10.17755/esosder.596982
AMA UĞURLU C , ARSLAN C . SENDİKAL ÖRGÜTLENME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 750-759.
Vancouver UĞURLU C , ARSLAN C . SENDİKAL ÖRGÜTLENME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 759-750.