Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 75, Sayfalar 1444 - 1460 2020-07-01

ASSESSMENT OF ELECTIVE INTELLIGENCE GAMES COURSE CURRICULUM BY TEACHERS (A Case Study)
SEÇMELİ ZEKÂ OYUNLARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Bir Durum Çalışması)

Musa SARGIN [1] , Mehmet TAŞDEMİR [2]


Kavramlar ve algıları kullanarak soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, akıl yürütme ve bu zihinsel işlemleri bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zekâ olarak adlandırılmaktadır.Zekâ oyunları dersinde öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, zekâ oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır.Bu araştırma ile 2012 yılında formal okul hayatımıza giren ve de eğitim fakültelerinde lisans eğitimi bulunmayan seçmeli zeka Oyunları dersi öğretim program hakkında öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, seçmeli zeka oyunları dersi öğretim programı hakkında görüşlerini belirlemeye yönelik nitel araştırma türünde bir durum çalışmasıdır. Bu araştırma Kırşehir ve Niğde illeri okullarında 8 öğretmen ile yürütülmüştür.Öğretmenlerimiz zeka oyunları dersi öğretim programının sınıf seviyelerine uygun olamadığını, aldıkları zekâ oyunları eğitiminin zeka oyunları dersi öğretim programının kısmen uygun olduğunu, zekâ oyunları dersi öğretim programında yer alan kazanımların uygunluğu hakkında ikiye bölünmüştür. Zekâ oyunları dersi öğretim programının öğrenci ihtiyaçlarını karşılama konusunda fikri olarak ikiye bölünmüşlerdir. Öğretmenlerimiz zekâ oyunları dersi öğretimi programı hakkında okul öncesi eğitime ve ilkokul programına zeka oyunları dersi ve programının eklenmesi gerektiğini düşünmektedirler.
Öğretim Programı, Zeka Oyunları
 • Alessi, S. M.,&Trollip, S. R. (2001). Multimedia forlearning (3 ed.). Boston, MA: Allynand Bacon.
 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Bottino, R.M.,&Ott, M. (2006). Mindgames, reasoningskills, andtheprimaryschoolcurriculum: hintsfrom a fieldexperiment. Learning Media &Technology, 31(4), 359-375. doi: 10.1080/17439880601022981
 • Connolly, T. M.,Boyle, E. A., MacArthur, E., Hainey, T., &Boyle, J. M. (2012). A systematicliteraturereview of empiricalevidence on computergamesandseriousgames. Computers&Education, 59(2), 661-686. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2012.03.004
 • Demirel, T., (2015). Zekâ oyunlarınınTürkçe ve matematik derslerinde kullanılmasının ortaokul öğrencileri üzerindeki bilişsel ve duyuşsal etkilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Dempsey J. V.,Hasey L. L., Lucassen B. A., &Casey M. S., (2002), Forty Simple Computer Games andWhatTheyCouldMeantoEducators, Simulationand Gaming, 33(1), 157-168. doi:10.1177/1046878102332003
 • Devecioğlu, Y.,& Karadağ, Z. (2016). Amaç, Beklenti ve Öneriler BağlamındaZeka Oyunları Dersinin Değerlendirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 41-61.
 • Gander, M. J. &Gardiner, H. W. (2004). Çocuk ve Ergen Gelişimi. Çeviren: A. Dönmez, N. Çelen ve B. Onur. İstanbul: İmge Kitabevi.
 • MEB (2013). Ortaokul Ve İmam Hatip Ortaokulu Zekâ Oyunları Dersi (5., 6., 7., 8. Sınıflar)
 • Miles, M. B. &Huberman, A. M. (1994). Qualitativedataanalysis. (2nd ed.). Thousand .
 • Ulusoy, Ç. A., Saygı, E., & Umay, A. (2017). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Zeka Oyunları Dersi İle İlgili Görüşleri Views Of ElementaryMathematicsTeachersAboutMental Games Course.
 • Punch, F. K. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. (Çev.: Bayrak, D., Arslan, H. B., Akyüz, Z.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Schaefer, C. E.,&Reid, S. E. (Eds.). (1986). Game play, therapeuticuse of childhoodgames. New York: Wiley&Sons
 • Sınger, D. G. &Sınger, J. L. (1998). Çocuklarda Yaratıcılığın Gelişimi. İstanbul: Gentaş Yayınları, 1. Basım.
 • Tamer, K. (1990). Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi. Editör: Bekir Özer. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları ( No: 200).
 • Tuncor, F. R. (2000). Eğitici çocuk oyunları. Esin Yayınevi.
 • Tural, H. (2005). İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi (Doctoraldissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Türkoğlu, B. & Uslu, M. (2016). Oyun temelli bilişsel gelişim programının 60-72 aylık çocukların bilişsel gelişimine etkisi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(6), 50-68. Erişim adresi: http://www.inesjournal.com/Makaleler/1601722962_5-id-202.pdf
 • Yee, N. (2002, Mart). Facets: 5 MotivationFactorsforWhy People Play MMORPG’s. <http://www.nickyee.com/facets/home.html> (2019, Haziran 10 da alınmıştır)
 • Yıldırım, A. &Şimşek, H. (2005). SosyalBilimlerdeNitelAraştırmaYöntemleri, Ankara: SeçkinYayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6760-4453
Yazar: Musa SARGIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5896-0587
Yazar: Mehmet TAŞDEMİR
Kurum: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 24 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder653817, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1444 - 1460}, doi = {10.17755/esosder.653817}, title = {SEÇMELİ ZEKÂ OYUNLARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Bir Durum Çalışması)}, key = {cite}, author = {Sargın, Musa and Taşdemi̇r, Mehmet} }
APA Sargın, M , Taşdemi̇r, M . (2020). SEÇMELİ ZEKÂ OYUNLARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Bir Durum Çalışması) . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1444-1460 . DOI: 10.17755/esosder.653817
MLA Sargın, M , Taşdemi̇r, M . "SEÇMELİ ZEKÂ OYUNLARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Bir Durum Çalışması)" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1444-1460 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53427/653817>
Chicago Sargın, M , Taşdemi̇r, M . "SEÇMELİ ZEKÂ OYUNLARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Bir Durum Çalışması)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1444-1460
RIS TY - JOUR T1 - SEÇMELİ ZEKÂ OYUNLARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Bir Durum Çalışması) AU - Musa Sargın , Mehmet Taşdemi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.653817 DO - 10.17755/esosder.653817 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1444 EP - 1460 VL - 19 IS - 75 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.653817 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.653817 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SEÇMELİ ZEKÂ OYUNLARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Bir Durum Çalışması) %A Musa Sargın , Mehmet Taşdemi̇r %T SEÇMELİ ZEKÂ OYUNLARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Bir Durum Çalışması) %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 75 %R doi: 10.17755/esosder.653817 %U 10.17755/esosder.653817
ISNAD Sargın, Musa , Taşdemi̇r, Mehmet . "SEÇMELİ ZEKÂ OYUNLARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Bir Durum Çalışması)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 75 (Temmuz 2020): 1444-1460 . https://doi.org/10.17755/esosder.653817
AMA Sargın M , Taşdemi̇r M . SEÇMELİ ZEKÂ OYUNLARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Bir Durum Çalışması). esosder. 2020; 19(75): 1444-1460.
Vancouver Sargın M , Taşdemi̇r M . SEÇMELİ ZEKÂ OYUNLARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Bir Durum Çalışması). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(75): 1444-1460.