Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 75, Sayfalar 1507 - 1516 2020-07-01

THE CODES OF BELT AND ROAD INITIATIVE: A MEDIA CONTENT ANALYSIS
THE CODES OF BELT AND ROAD INITIATIVE: A MEDIA CONTENT ANALYSIS

Büşra GEZİKOL [1] , Tuğba ONUR [2] , Hakan TUNAHAN [3]


Bu çalışmanın amacı, Çin'in Tek Kuşak Tek Yol Projesi'nin projesini, duyurulduğu tarihten 2019 yılına kadar içerik analizi tekniği ile yansımalarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda ABD’de ekonomi alanında en eski ve önde gelen bununla birlikte liberal ve merkez siyasi değerlerin solunda okuyucuları bulunan The New York Times'daki haberler analiz edilmiştir. Tüm yılları kapsayan analizde bazı kategori ve kodların ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar: Deniz İpek Yolu, OBOR Üye Ülkeler kategorisi altında Pakistan, Çin ve Kazakistan kodları, OBOR Proje Öncelikleri kategorisi altında Altyapı Entegrasyonu, Finansal Entegrasyon, Politik İlişkiler ve Sektörel İşbirliği kodları ve Diğer Ülkeler kategorisi altındaki İtalya ve Amerika kodlarıdır.
The aim of this study is to examine the reflections of China's One Belt One Road Project in US press from the date when the project was announced to 2019 through content analysis technique. For this purpose, the news in The New York Times, which is the oldest and leading newspaper in the field of economy in USA and has audiences who have liberal and at the left of the center political values, have been analyzed. Some of the codes and categories extracted have become prominent for all those years. These are; Maritime Silk Road, Pakistan, China and Kazakhstan codes under OBOR Member Countries category; Facilities Connectivity, Financial Integration, Policy Coordination and Industrial Cooperation codes under OBOR Project Priorities category and Italy and America codes under Other Countries category.
 • Afzaal, M., Hu, K., Ilyas Chishti, M. & Khan, Z. (2019). Examining Pakistani News Media Discourses About China–Pakistan Economic Corridor: A Corpus-Based Critical Discourse Analysis. Cogent Social Sciences, vol.5, no.1.
 • Arifon, O., Huang, Z.A., Yue, Z., & Yue, A. (2019). Comparing Chinese and European Discourses regarding the “Belt and Road Initiative”. Viewed 21 August 2019, < https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02308981>
 • Belt and Road Official Portal (2019). China adds 12.78 billion U.S. dollars of new investment in 56 B&R countries in first 11 months. Viewed 21 August 2019, <https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/113298.htm>
 • Belt and Road Official Portal (2019). Cooperation Priorities. Viewed 21 August 2019, <https://eng.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?cat_id=10066>
 • Belt and Road Official Portal (2019). The Belt and Road Initiative Progress, Contributions and Prospects. Viewed 21 August 2019, <https://eng.yidaiyilu.gov.cn/zchj/qwfb/86739.htm>
 • Blackwill, R. D., & Harris, J. M (2016). War by Other Means, Harvard University Press.
 • Creswell, J. W. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni, Siyasal Kitabevi.
 • Durdular, A. (2016). Çin’in Kuşak-Yol Projesi ve Türkiye-Çin İlişkilerine Etkisi. Avrasya Etüdleri. vol.49, no.1, pp. 77-97.
 • E-Commerce Blog (2019). Did Xi Jinping Conquer Italy or Beautiful Prefer a Lot of Blood Oranges? Viewed 21 August 2019, <https://e-commerce.blog/did-xi-jinping-conquer-italy-or-beautiful-prefer-a-lot-of-blood-oranges/>
 • Hatef, A., & Luqiu, L. R. (2018). Where Does Afghanistan Fit in China’s Grand Project? A Content Analysis of Afghan and Chinese News Coverage of the One Belt One Road initiative. International Communication Gazette, vol. 80, no.6, pp. 551-569.
 • Herrero, A. G., & Xu, J. (2019). Countries’ Perceptions of China’s Belt and Road Initiative: A Big Data Analysis. Working Paper, no. 1.
 • Hu, L. (2019). External Communication Research of the Belt and Road Initiative- Comparative analysis of the relevant reports on the Belt and Road Initiative in China daily, CNN and CNBC. In 4th International Conference on Modern Management, Education Technology and Social Science (MMETSS 2019). Atlantis Press, October 2019.
 • Huang, H. (2018). China’s Image in the Belt and Road Initiative: Case Study of Pakistan and India. Master Thesis, Lund University, Sweden.
 • Laruelle, M. (2018). China’s Belt and Road Initiative and Its Impact in Central Asia. Viewed 21 August 2019, <https://eprints.soas.ac.uk/25966/1/dave-silk-road-economic-belt-effects-chinas-soft-power-diplomacy-kazakhstan.pdf>
 • Lasswell, H. D. (1927). Propaganda Technique in the World War. Ravenio Books.
 • Mercator Institute for China Studies (2018). The BRI in Pakistan: China’s flagship economic corridor. Viewed 21 August 2019, <https://www.merics.org/en/bri-tracker/the-bri-in-pakistan>
 • Okur, M. A. (2017). Bir Kuşak, Bir Yol Projesi’nin Jeopolitiği, Türk Kuşağı ve Uygurlar. Akademik Hassasiyetler, vol. 4, no.8, pp. 45-55.
 • Pew Research Center (2014). Where News Audiences Fit on the Political Spectrum. Viewed 21 August 2019, <https://www.journalism.org/interactives/media-polarization/outlet/new-york-times/>
 • Punch, K. F., & Akyüz, Z, Bayrak, D & Arslan B.H. (2016) Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi.
 • Ravitsky, M. (2018). Jumping onto the Train? How Russian Media Cover China’s Belt and Road Initiative. Asian Politics & Policy, vol. 10, no.3, pp. 564-570.
 • The New York Times (2013). China Looks West as It Bolsters Regional Ties. Viewed 21 August 2019, <https://www.nytimes.com/2013/09/08/world/asia/china-looks-west-as-it-strengthens-regional-ties.html?searchResultPosition=1%3E>
 • The New York Times (2019). A Forgotten Italian Port Could Become a Chinese Gateway to Europe. Viewed 21 August 2019, <https://www.nytimes.com/2019/03/18/world/europe/italy-trieste-china-belt-road.html>
 • Xiao, Y., Li, Y., & Hu, J. (2019). Construction of the Belt and Road Initiative in Chinese and American media: A Critical Discourse Analysis Based on Self-Built Corpora. International Journal of English Linguistics, vol. 9, no. 3, pp. 68-77.
 • Xin, J., & Matheson, D. (2018). One Belt, Competing Metaphors: The Struggle over Strategic Narrative in English-language News Media. International Journal of Communication, vol. 12, no. 21.
 • Zhang, L., & Wu, D. (2017). Media Representations of China: A Comparison of China Daily and Financial Times in Reporting on The Belt and Road İnitiative. Critical Arts, vol. 31, no.6, pp. 29-43.
Birincil Dil en
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3131-0162
Yazar: Büşra GEZİKOL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sakarya Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1459-8205
Yazar: Tuğba ONUR
Kurum: İstanbul Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9556-214X
Yazar: Hakan TUNAHAN
Kurum: Sakarya Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 27 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

APA Gezikol, B , Onur, T , Tunahan, H . (2020). THE CODES OF BELT AND ROAD INITIATIVE: A MEDIA CONTENT ANALYSIS . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1507-1516 . DOI: 10.17755/esosder.675958