Makaleler


B. GEZİKOL, T. ONUR, H. TUNAHAN
THE CODES OF BELT AND ROAD INITIATIVE: A MEDIA CONTENT ANALYSIS, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
S. ÖZSOY, H. TUNAHAN, S. ESEN
Bilgi Yayılımının Lojistik Performansa Etkisi, Alphanumeric Journal, (2019)
O. ERGÜZEL, H. TUNAHAN, S. ESEN
Küresel Tedarikçi Riskine Farklı Bir Yaklaşım: Finans Temelli Bir Model Önerisi, Alphanumeric Journal, (2019)
A. KARATAŞ, H. ŞİMDİ, H. TUNAHAN
Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Memnuniyetlerinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2019)
B. GEZİKOL, S. ESEN, H. TUNAHAN
TÜRKİYE’DE KONUT DEĞERİ İLE KONUT VE YAKIN ÇEVRESİNE ÖZGÜ FAKTÖRLERİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ, İşletme Bilimi Dergisi, (2019)
B. GEZİKOL, H. TUNAHAN
Algılanan Yolsuzluk ile Dış Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırım Arasındaki İlişkinin Uluslararası Endeksler Bağlamında Ekonometrik Analizi, Alphanumeric Journal, (2018)
E. GÜLER, H. TUNAHAN
Finansal Okuryazarlık: Hane Halkı Üzerine Bir Araştırma, İşletme Bilimi Dergisi, (2017)
S. Esen, D. Takıl, H. Tunahan
A COMPARATIVE BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF FINANCE PAPERS PUBLISHED IN HIGH IMPACT JOURNALS AND DEVELOPING COUNTRY–ADDRESSED JOURNALS: THE CASE OF TURKISH JOURNALS, Journal of Economics Finance and Accounting, (2016)
R. Ataseven, H. Tunahan
ROAD TRANSPORT QUOTAS AS AN IMPORTANT ASYMMETRY OF THE CUSTOMS UNION, Journal of Management Marketing and Logistics, (2015)
H. TUNAHAN, N. SÜTÜTEMİZ, S. ESEN
Uluslararası Pazarlarda Genişleme ve Borç İlişkisi: Borsa İstanbul İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Analiz, İşletme Bilimi Dergisi, (2015)
B. TOPAL, H. TUNAHAN, A. DİZKIRICI
ANALYZING THE WORKING CAPITAL STRUCTURE AND PROFITABILITY OF SUPERMARKET CHAINS: AN EVIDENCE FROM ISTANBUL STOCK EXCHANGE TRADE INDEX, İşletme Bilimi Dergisi, (2013)