Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2717-767X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |


Üçüncü Sayımız İçin Çağrı:

 

Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi için Yönetim ve Organizasyon, Üretim, Pazarlama, Muhasebe, Finans, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri, Örgütsel Davranış, Örgüt Teorisi, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarında çalışmalarda bulunan akademisyenlerin çalışmaları ve değerli katkıları beklenmektedir.

Not: Dergimizin üçüncü sayısı Aralık 2020’de yayımlanacaktır. 

Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2717-767X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi


Üçüncü Sayımız İçin Çağrı:

 

Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi için Yönetim ve Organizasyon, Üretim, Pazarlama, Muhasebe, Finans, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri, Örgütsel Davranış, Örgüt Teorisi, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarında çalışmalarda bulunan akademisyenlerin çalışmaları ve değerli katkıları beklenmektedir.

Not: Dergimizin üçüncü sayısı Aralık 2020’de yayımlanacaktır. 

Cilt 2 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. Geyve ilçesi ayva üreticileri araştırması
  Sayfalar 41 - 49
  Mustafa AKAL, Busenur GÖKÇE, Şeyma ÇELİK
 2. Politik risklerin döviz kuru hareketlerine etkileri: Türkiye uygulamalı
  Sayfalar 51 - 58
  Yonca ÇİÇEK
 3. Arsa karşılığı inşaat işlerinin muhasebeleştirilmesi
  Sayfalar 59 - 63
  Cafer ŞUEKİNCİ
 4. Mutsuz eden yöneticilerden beklenen liderlik tarzları üzerine senaryo araştırması
  Sayfalar 65 - 72
  Ali ALPARSLAN, Funda KIRAN, Şükriye KILIÇ AKSOY, Dorukcan PEHLİVAN
 5. The experience of Arab workers working in Turkey: Qualitative study
  Sayfalar 73 - 77
  Dalya ALNAJJAR, Ahmad ALSAMAN
 6. Değer bazlı performans ölçümüne katkı sunan üç ölçüm aracı: Performans ölçüm matrisi, performans piramidi ve Cambridge performans ölçüm çerçevesi
  Sayfalar 79 - 85
  Hakan CAVLAK
 7. A review on impact of leadership styles in organizations
  Sayfalar 87 - 91
  Afet KIYAK, Fatma BOZKURT
 8. Özel sağlık kuruluşlarında hizmet alan bireylerin kalite algılarının belirlenmesi: Bir SERVPERF uygulaması
  Sayfalar 93 - 98
  Cemal SEZER, Ayhan DURMUŞ, Melih BEBİK
 9. An investigation into apprenticeship education in Kars
  Sayfalar 99 - 105
  Erdoğan KAYGIN, Tayfun YILDIZ, Ethem TOPÇUOĞLU, Serdal ÖZKES
 10. II. Bayezid Dönemi muhasebe uygulamaları ve Osmanlı mali düzeninde yaşanan gelişmeler: Fatih Camii ve İmareti tesislerinin gelir giderleri
  Sayfalar 107 - 111
  Fırat ALTINKAYNAK
 11. Çalışanların algılanan sosyal zekâlarının örgütsel iletişime etkisi
  Sayfalar 113 - 121
  Necmiye Tülin İRGE, Ayşegül ÖZKAN, Özlem Munise KAYNAK