Amaç ve Kapsam

Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, işletmenin temel alt disiplinleri ve fonksiyonlarına ilişkin yürütülmüş özgün ve bilimsel araştırmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, işletmenin ilgili alanlarında teorik, ampirik ve pratik gelişime katkı sunacak çalışmaları bilim dünyasına ve çalışma yaşamına ulaştırmayı hedeflemektedir. 

Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, işletme ile doğrudan ilgili olan Yönetim ve Organizasyon, Üretim, Pazarlama, Muhasebe, Finans, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri, Örgütsel Davranış, Örgüt Teorisi, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi gibi alanlarda gerçekleştirilmiş özgün ve bilimsel nitelikte yürütülmüş teorik ve ampirik çalışmaları yayımlamaktadır.