Hakkında

Cilt 4 Sayı 1 İçin Çağrı:

 

Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi için Yönetim ve Organizasyon, Üretim, Pazarlama, Muhasebe, Finans, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri, Örgütsel Davranış, Örgüt Teorisi, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarında çalışmalarda bulunan akademisyenlerin çalışmaları ve değerli katkıları beklenmektedir.

Not: Dergimizin altıncı sayısı Haziran 2022’de yayımlanacaktır.