Dergi Kurulları

Editör

Doç.Dr. Emrah ÖZSOY

Doç. Dr. Emrah ÖZSOY SAKARYA UNIVERSITY Türkiye Web
Örgütsel Davranış, Çalışma Psikolojisi, Yönetim Psikolojisi

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Osman USLU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0571-6281 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Örgütsel Davranış

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Aykut Hamit Turan, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Klara Farago Eötvös Lóránd Üniversitesi

Prof.Dr. Bayram Topal, Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr. Dzintra ILiško, Daugavpils Üniversitesi

Prof.Dr. Kadir Ardıç, Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr. Nilgün Sarıkaya, Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr. Remzi Altunışık, Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr. Sima Nart, Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr. Mahmut Akbolat, Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr. Hakan Tunahan, Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr. Şuayyip Çalış, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Joonha Park, NUCB İşletme Okulu

Dr. Maryna Salun, Simon Kuznets Kharkiv Ulusal Ekonomi Üniversitesi

Dr. Dominic McLoughlin, Western Sydney Üniversitesi 


Editör Kurulu

Prof.Dr. Mahmut AKBOLAT, makbolat@sakarya.edu.tr, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Mustafa Cahit UNGAN, ungan@sakarya.edu.tr, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Emrah ÖZSOY, eozsoy@sakarya.edu.tr, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ