Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 79 - 104 2017-12-27

Finansal Okuryazarlık: Hane Halkı Üzerine Bir Araştırma

Emine GÜLER [1] , Hakan TUNAHAN [2]


Finansal okuryazarlık bireylerin finansal ürünlere ve uygulamalara ilişkin temel düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmalarını ifade etmektedir. Özellikle son yıllarda finansal piyasalarda artan teknolojik gelişmeler, yenilikler ve ürün çeşitliliği, ürünlerin içerik ve işleyişlerinin karmaşıklaşması sonucu finansal okuryazarlığın önemi giderek artmıştır. Çalışmada hane halkının finansal okuryazarlık düzeyi, finansal okuryazarlığın demografik özellikler, tasarruf ve borçlanma davranışı ile ilişkili olup olmadığı, Sakarya ilinde ikamet eden tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilmiş 453 katılımcıya uygulanan anket sonucu elde edilen verilere ki-kare bağımsızlık testi ve hiyerarşik olmayan kümeleme tekniği uygulanarak ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda hane halkının yarısından fazlasının düşük düzeyde finansal okuryazar olduğu, finansal okuryazarlık düzeyi ile demografik özellikler ve tasarruf davranışı arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra finansal okuryazarlık düzeyi ile borçlanma davranışı arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır.

Finansal Okuryazarlık, Finansal Eğitim, Hane Halkı
 • Almenbergh, J. ve Söderbergh, Jenny S. (2011), Financial Literacy and Retirement Planning in Sweden, Netspar Discussion Paper.
 • Bernheım, B. Douglas ve Garrett, Daniel M. (2003), “ The Effects of Financial Education in The Workplace: Evidence from a Survey of Households”, Journal of Public Economics, Vol:87, Issues 7–8, August 2003, Pages 1487–1519.
 • Chen, H. ve Volpe, R.P. (2002), Gender Differences in Personal Financial Literacy amaong College Students, Financial Service Review, Pages 289-307.
 • Collıns, J. Michael (2012), Financial Advice: A substitute for Financial literacy?, Financial Services Review, Vol:21, No:4, Pages 307-322.
 • Davıs, Rita ve Carnes, Lan (2005), Employers Perspectives of Employees Personal Financial Literacy, The Delta Pi Epsilon Journal, Winter 2005, Vol:47 No:1, Pages 11-19. Dısney, Richard ve Gathergood, John (2008), Fınancıal Lıteracy and Indebtedness New Evıdence for UK Consumers.
 • Gathergood, John (2011), Self- Control, Financial Literacy and Consumer Over- İndebtedness, Journal of Economic Psychology, Volume 33, Issue 3, June 2012, Pages 590–602.
 • Gathergood, John. Disney, R. ve Bridges, S. (2008), Drivers of Over-İndebtedness, Report to the Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform.
 • J. Huston, Sandra (2012), Financial Literacy and The Cost of Borrowing, International Journal of Consumer Studies, Vol:36, Issue:5, Pages 566–572.
 • Jappellı, Tullio ve Padula, Mario (2011), Investment in Financial Literacy and Saving Decisions, Centre for Studies in Economics and Finance, Working Paper No:272.
 • Keown, L.A. (2011), The Financial Knowledge of Canadians, Component of Statistics Canada Catalogue no. 11-088-X, Canadian Social Trends, March 8.
 • Lusardı, A. Mitchell, O.S. ve Curto, Vilsa. (2009), Financial Literacy and Financial Sophistication Among Older Americans, Pension Research Council Working Paper No.25. Lusardı, A. ve Mitchell, O. S. (2008), Planning and Financial Literacy: How do Women Fare ? , Working Paper, 13750.
 • Lusardı, A. ve Scheresberg, C.B. (2013) Financial Literacy and Hıgh- Cost Borrowing in the Unıted States, Working Paper 18969.
 • Lusardı, A. ve Tufano, P. (2009) Debt Literacy, Financial Experiences and Overındebtedness, Working Paper 14808.
 • Lusardı, Annamaria Klapper, Leora Panos, Georgios A. (2013), Financial Literacy and İts Consequences: Evidence from Russia During the Financial Crisis, Journal of Banking & Finance, Volume:37, Issue:10, October 2013, Pages 3904–3923.
 • Lusardı, Annamaria (2008a), “Financial Literacy: An Essential Tool for Informde Consumer Choice” , Joint Center for Housing Studies, Harvard University, February 2008 UCC08-11. Lusardı, Annamaria (2008b), Household Saving Behavior: The Role of Financial Literacy, Information and Financial Education Programs, Working Paper 13824.
 • Sabri, Mohamad Fazli ve MacDonald, Maurice (2010), Savings Behaviour and Financial Problems Among College Students: The Role of Financial Literacy Malaysia, Cross-Cultural Communication, Vol:6, No:3, 2010, Pages 103-110.
 • Sekıta, Shizuka. (2011), Financial Literacy and Retirement Planning in Japan, Netspar Discussion Paper.
 • Sevim, Nurdan Temizel, Fatih ve Sayılır, Özlem (2012), The Effects of Financial Literacy on The Borrowing Behaviour of Turkısh Financial Consumers, International Journal of Consumer Studies, September 202, Vol:36, Issue:5, Pages 573-579.
 • Gökmen, Habil (2012), Finansal Okuryazarlık, Hiperlink Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.
 • Satoğlu, Serhad (2014), Bireysel Yatırımcıları Koruma Aracı Olarak Finansal Okuryazarlık ve Türkiye Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi.
 • Özgüler, İsmet (2013), Bireysel Finansal Kaynakların Yönetiminde Bir Araç Olarak Finansal Eğitimde Dünya Uygulamaları ve Türkiye Karşılaştırması, Yüksek Lisans Tezi. KALKINMA BAKANLIĞI (2014), Yurt İçi Tasarruflar Özel İhtisas Raporu.
 • Karagöl, Erdal Tanas ve Özcan, Burcu (2014), Sürdürülebilir Büyüme İçin Tasarruf, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Yayını, Mayıs 2014, Sayı:92, s.7-25.
 • OECD INFE (2011), Measuring Financial Literacy: Core Questionnaire in Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial Literacy.
 • The Economıst (3 Nisan 2008), “Financial Literacy: Getting It Right on the Money”.
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi 5-3
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1823-162X
Yazar: Emine GÜLER
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hakan TUNAHAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2017

APA Güler, E , Tunahan, H . (2017). Finansal Okuryazarlık: Hane Halkı Üzerine Bir Araştırma . İşletme Bilimi Dergisi , 5 (3) , 79-104 . DOI: 10.22139/jobs.323261