Makaleler


C. ÖRGEV, B. TOPAL, H. ŞAHİN
İşgörenlerin Demografik Özelliklerinin Örgütsel İklim Algısına Etkisinin İstatistik Analizi: Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi Örneği, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2020)
H. ŞAHİN, B. TOPAL
Cep Telefonu Kullanıcılarının GSM Operatörü Tercihine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması: Kütahya İli Örneği, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2020)
B. Topal, H. ŞAHİN
Kurumsal Kargo Taşımacılığında Müşteri Memnuniyetinin Araştırılması, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, (2019)
T. TUNACAN, B. TOPAL, A. GÖKSU
Modeling Relationship Maps for The Factors of Purchasing Management System According to Selected Key Drivers Using Fuzzy Cognitive Maps, Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, (2019)
B. TOPAL, H. ŞAHİN, B. TOPAL
Havayolu İle Yolcu Taşımacılığında Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: İstanbul Hava Limanları Örneği, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
B. TOPAL, H. ŞAHİN
TÜKETİCİNİN HELAL TÜKETİM KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI: SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
H. ŞAHİN, B. TOPAL
Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
D. YILMAZOĞLU, B. TOPAL
TÜKETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI: BİR KOZMETİK MAĞAZASI ÖRNEĞİ, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2019)
B. TOPAL, H. ŞAHİN, B. TOPAL
Belediye Hizmetlerinden Memnuniyetin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Simav Belediyesi Örneği, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
H. ŞAHİN, B. TOPAL, B. TOPAL
İNTERNET BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Sosyal Bilimler Metinleri, (2018)
C. ÖRGEV, B. TOPAL, M. ERDOĞAN
ÖĞRETİM ELEMANLARININ HİZMETKÂR LİDERLİK DÜZEYLERİNİN ÖĞRENCİLERİN PERSPEKTİFİNDEN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: BİR KAMU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
H. ŞAHİN, B. TOPAL
İŞGÖRENLERİN KURUMSAL İMAJ ALGILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
S. ZEYNALZADE, B. TOPAL, A. DİZKIRICI
İhracatta Akreditifli Ödeme Yönteminin Değerlendirilmesi: Bir Katılım Bankası Örneği, İşletme Bilimi Dergisi, (2016)
B. TOPAL, H. TUNAHAN, A. DİZKIRICI
ANALYZING THE WORKING CAPITAL STRUCTURE AND PROFITABILITY OF SUPERMARKET CHAINS: AN EVIDENCE FROM ISTANBUL STOCK EXCHANGE TRADE INDEX, İşletme Bilimi Dergisi, (2013)