Konular

• Yönetim Bilişim Sistemleri
• İthalat İhracat Yönetimi
• Uluslararası Ticaret
• Uluslararası İktisat


Makaleler


S. ÖZSOY, H. TUNAHAN, S. ESEN
Bilgi Yayılımının Lojistik Performansa Etkisi, Alphanumeric Journal, (2019)