Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 76, Sayfalar 1931 - 1949 2020-10-15

ULAŞIM VE TİCARET COĞRAFYASI AÇISINDAN İSTANBUL LİMANLARI
ISTANBUL PORTS IN TERMS OF TRANSPORTATION AND TRADE GEOGRAPHY

ISTANBUL PORTS IN TERMS OF TRANSPORTATION AND TRADE GEOGRAPHY

Birsen KOLDEMİR [1] , Cengiz KAHRAMAN [2]


Limanlar, geçmiş çağlardan bu yana bulunduğu şehirlerin ekonomik gelişiminde çok önemli işlevler üstlenmiş ticari ve sosyal ünitelerdir. Bir liman şehri olan İstanbul’un ticari ve beşeri hayatında denizyolu ulaştırmasının dolayısıyla limancılığın ayrı bir yeri vardır. Tarihsel süreçte, -sırasıyla- Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük medeniyetlere başkentlik yapan İstanbul, coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle dünya ticaretinde her zaman önemli merkezlerden biri olmuştur. Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan, Akdeniz-Ege-Karadeniz aksında kritik ve alternatifsiz bir geçiş olan doğal bir boğaza sahip olan İstanbul; tarih boyunca doğal bir liman olma işlevini sürdürmüştür. İstanbul’un çok yönlü hinterlandı ve dağıtım özelliği, hem Karadeniz Havzası hem de Ege/Akdeniz Havzası’na açılan bir liman şehri olmasını sağlamıştır. Bu çalışmada İstanbul il sınırları içerisinde günümüzde faaliyet gösteren ticaret ve yolcu limanları fonksiyonlarına göre sınıflandırılmış, İstanbul ve Marmara alt bölge limanları, ulaşım ve ticaret coğrafyası açısından değerlendirilerek, İstanbul bölgesi kaynaklı ithalat ve ihracat verileri incelenmiştir. Diğer taraftan, bölgenin ticaret yolları perspektifinde limanların sektörel gelişimleri için önerilerde bulunulmuştur
İstanbul, Liman, Ticaret Coğrafyası, Deniz Ulaştırması, Ekonomi
 • Akova, S.B. (1996). Mersin Limanı. Türk Coğrafya Dergisi, S:31, s. 219-257.
 • Ece, J. N. (2006). Dünya Deniz Ticareti ve Konteyner Taşımacılığı. http:// www. kaptanhaber. com/ yazar/11/100107/dr-jale-nur-ece.html. Erişim Tarihi: 05.06.2019.
 • Erkmen, T., Özkaynak, S. (2015). Liman İşletmeciliğinde Sürdürülebilir Liman Ekonomisi Stratejisi. II. Ulusal Liman Kongresi, İzmir, s.1-18.
 • Eyice, S. (1997). Haliç. Türkiye Diyanet Yayınları, İslam Ansiklopedisi, C.15. s.264-280.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. (2017). http://istanbulbolge.ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret- istatistikleri/2017-yili-itibariyle-istanbul-gumruk-ve-ticaret-bolge-mudurlugu-dis- ticaret-verileri. Erişim Tarihi: 03.09.2019.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. (2017). Temel ve Ekonomik Göstergeler, Ankara, 2017.
 • İzgi,B., Yılmaz, H. (2018). Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İhracat ve İthalat: Nedensellik İlişkisi (1992-2016). İktisadi Yenilik Dergisi, C.5, S.2, s.54-74.
 • Kahraman, C. (2018). Kuşadası Körfezi Kıyı Alanları Kullanımı ve Sorunları. İstanbul: Artikel Yayınevi.
 • Kahraman, K. (2016). Ekonomik Coğrafya, Turizm, Sağlıkkent ve Medikalpark Önerisi. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:6, S:10, s:101-124.
 • Koca, Y. (2017). Türkiye’de Liman Şehirlerinin Gelişimi: Ard Bölge ve Ticari Ağlar. Journal of Current Researches N Ocial Sciences. Year:2, Issue 2. S.159-180.
 • Koldemir, B. (2008). Marmara Bölgesi Liman Yeri Seçiminde Bölge Ekonomisi, Kıyı Jeolojisi ve Morfolojisinin Önemi: Silivri Limanı. Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, C:7, S:1, s: 32-45.
 • Mardaş Time. (2015). Bizans’tan Osmanlı Dönemine Liman Şehri: İstanbul. S:5.
 • Metin Özdemir, M., Başkol, M. (2010). Thünen’den Krugman’a: Yeni Ekonomik Coğrafya (Gerçekten) Yeni mi? VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Ankara, s. 129-137.
 • Pektaş, G.Ö., Mersin K., Ormanlı F. (2018). Limanların Bölgesel ve Ekonomik Etkileri: Tekirdağ-Ren Nehri Karşılaştırması. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 19, S. 35, .757-775.
 • Şişmanyazıcı, H. (2019). Singapur Ekonomi Politikası ve Singapur Liman İşletmesi. http://www. deniz haber.com/ singapur-ekonomi-politikasi-ve-singapur-liman- isletmesi-makale, 101112.html. Erişim 16.02.2019.
 • Türkiye Limancılık Sektörü Raporu. (2017). Türkiye Liman İşletmecileri Derneği.
 • Türkiye Limancılık Sektörü Raporu. (2018). Türkiye Liman İşletmecileri Derneği.
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. (2019). https://atlantis.udhb.gov.tr/ istatistik /istatistik_gemi.aspx, Erişim Tarihi: 24.08.2019.
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. (2019). https://atlantis.udhb.gov.tr/ istatistik / istatistik_konteyner.aspx, Erişim Tarihi: 25.08.2019.
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. (2019). https://atlantis.udhb.gov.tr/ istatistik /istatistik_yuk.aspx, Erişim Tarihi: 25.08.2019.
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. (2019). https://atlantis.udhb.gov.tr/ istatistik /istatistik_kruvaziyer.aspx, Erişim Tarihi: 25.08.2019.
 • Topcuoğlu, A., Çalışkan, M. (2016) Bölgesel İktisatta Mekânın Önemi Üzerine Bir Değerlendirme: Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı. Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S:4, s. 101-112.
 • www.altasliman.com/sirket_profili_tarihce.php Erişim Tarihi: 05.06.2019
 • www.dfds.com.tr/sirket-profili/tr/665/tarihce/13 Erişim Tarihi: 05.06.2019
 • www.gisasgemi.com/hakkimizda/ Erişim Tarihi: 05.06.2019
 • www.tdi.gov.tr/salipazari-liman- ErişimTarihi: 05.10.2019
 • www.tuik.gov.tr/start.do Erişim Tarihi: 05.06.2019
 • www.virahaber.com Erişim Tarihi: 05.06.2019
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1614-6624
Yazar: Birsen KOLDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0272-649X
Yazar: Cengiz KAHRAMAN
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 8 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder645740, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1931 - 1949}, doi = {10.17755/esosder.645740}, title = {ULAŞIM VE TİCARET COĞRAFYASI AÇISINDAN İSTANBUL LİMANLARI}, key = {cite}, author = {Koldemi̇r, Birsen and Kahraman, Cengiz} }
APA Koldemi̇r, B , Kahraman, C . (2020). ULAŞIM VE TİCARET COĞRAFYASI AÇISINDAN İSTANBUL LİMANLARI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (76) , 1931-1949 . DOI: 10.17755/esosder.645740
MLA Koldemi̇r, B , Kahraman, C . "ULAŞIM VE TİCARET COĞRAFYASI AÇISINDAN İSTANBUL LİMANLARI" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1931-1949 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/56179/645740>
Chicago Koldemi̇r, B , Kahraman, C . "ULAŞIM VE TİCARET COĞRAFYASI AÇISINDAN İSTANBUL LİMANLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1931-1949
RIS TY - JOUR T1 - ULAŞIM VE TİCARET COĞRAFYASI AÇISINDAN İSTANBUL LİMANLARI AU - Birsen Koldemi̇r , Cengiz Kahraman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.645740 DO - 10.17755/esosder.645740 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1931 EP - 1949 VL - 19 IS - 76 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.645740 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.645740 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ULAŞIM VE TİCARET COĞRAFYASI AÇISINDAN İSTANBUL LİMANLARI %A Birsen Koldemi̇r , Cengiz Kahraman %T ULAŞIM VE TİCARET COĞRAFYASI AÇISINDAN İSTANBUL LİMANLARI %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 76 %R doi: 10.17755/esosder.645740 %U 10.17755/esosder.645740
ISNAD Koldemi̇r, Birsen , Kahraman, Cengiz . "ULAŞIM VE TİCARET COĞRAFYASI AÇISINDAN İSTANBUL LİMANLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 76 (Ekim 2020): 1931-1949 . https://doi.org/10.17755/esosder.645740
AMA Koldemi̇r B , Kahraman C . ULAŞIM VE TİCARET COĞRAFYASI AÇISINDAN İSTANBUL LİMANLARI. esosder. 2020; 19(76): 1931-1949.
Vancouver Koldemi̇r B , Kahraman C . ULAŞIM VE TİCARET COĞRAFYASI AÇISINDAN İSTANBUL LİMANLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(76): 1931-1949.
IEEE B. Koldemi̇r ve C. Kahraman , "ULAŞIM VE TİCARET COĞRAFYASI AÇISINDAN İSTANBUL LİMANLARI", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sayı. 76, ss. 1931-1949, Eki. 2020, doi:10.17755/esosder.645740