Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 77, Sayfalar 55 - 74 2021-01-10

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PISA 2012 DATA AMONG TURKEY, KAZAKHSTAN, INDONESIA AND GERMANY
PISA 2012 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE, KAZAKİSTAN, ENDONEZYA VE ALMANYA’DAKİ OKULLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PISA 2012 DATA AMONG TURKEY, KAZAKHSTAN, INDONESIA AND GERMANY

İzzet KAPLAN [1] , Celal UĞURLU [2] , Gonca USTA [3]


The aim of the study is to compare Pısa succsess grade as well as school leadership, school climate and teacher morale according to Pisa data. 5808 students from Turkey, 4848 from Kazakhstan, 5622 from Indonesia and 5001 from Germany are included in the sample according to age group in order to compare scores. Number of surveyed schools comprised of 169 from Turkey, 217 from Kazakhstan, 208 from Indonesia and 230 from Germany. The study was conducted with PISA data. The data related to instructional leadership, teacher morale and school climate were collected from a survey conducted by OECD. The data were analyzed by statistical tests, chi square and Manova test. According to study results, level of teacher morale is the lowest in Tukey. Kazakhstan and Turkey instructional leadership perception higher than Germany and Indonesia. Suggestions are given according to the results obtained from the study.
Bu çalışmada, Türkiye, Kazakistan, Endonezya ve Almanya ülkelerinin PISA başarı puanları, okul liderliği, okul iklimi ve öğretmen morali değişkenleri açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Türkiye, Kazakistan, Endonezya ve Almanya’nın matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerileri puanlarına göre karşılaştırmak için Türkiye’den 5808, Kazakistan’dan 4848, Endonezya’dan 5622 ve Almanya’dan 5001 öğrenci yaş gruplarına göre örnekleme dahil edilmiştir. Araştırma yapılan okul sayıları, Türkiye’den 169, Kazakistan’dan 217, Endonezya’dan 230 ve Almanya’dan 208 okuldur. Araştırma PISA çalışmasında elde edilen verilerle yürütülmüştür. Öğretimsel liderlik, öğretmen morali ve okul iklim değişkenleri okul müdürlerine uygulanan anket verileri, www.pisa.oecd.org sitesinden alınmıştır. Veriler, betimsel istatiksel sonuçlarla, kaykare ve Manova testi ile çözümlenmiştir. Türkiye’deki öğretmenlerin diğer ülkelere göre moral olarak düşük düzeyde olduğu yer almaktadır. Öğretimsel liderlik değişkeni açısından ise ülkeler arasındaki farklılıklar incelendiğinde; Kazakistan ve Türkiye’de öğretimsel liderlik algısı Almanya ve Endonezya’ya göre daha yüksek algıya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öneriler sunulmuştur.
 • Bruce, R.E. ve Grimsley, E.E. (1987). Reading in education supervision. Vol. 2, Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, Va.
 • EURYDICE, (2011). Avrupa’da fen eğitimi: BG Ulusal politikalar, uygulamalar ve araştırma. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency P9 Eurydice.
 • Hargreaves, A. ve Fink, D. (2003). The seven principles of sustainable leadership. http://site.iugaza.edu.ps/magha/files/2014/05/seven_principles1.pdf adresinden 22/08/2017 tarihinde indirilmiştir.
 • Hoy, A. W. ve Hoy, W. K. (2008). Instructional leadership: A research-based guide to learning in schools. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • OECD (2010). PISA 2009 results: What students know and can do - Student performance in reading, mathematics and science, (Volume I), OECD Publishing.
 • OECD (2014). PISA 2012 results: What students know and can do - Student performance in reading, mathematics and science, (Volume I), OECD Publishing.
 • MEB (2013). PISA 2012 Ulusal ön raporu. (Haz. H.H.Yıldırm, S.Yıldırım, M.İ. Yetişir, E.Ceylan), Sebit, Ankara.
 • Sağır, M. ve Memişoğlu, S.P. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 1-12.
 • Şirin, S. ve Vatanartıran, S. (2014). PISA 2012 değerlendirmesi: Türkiye için veriye dayalı eğitim reformu önerileri. İstanbul: TUSİAD.
 • Yıldırım, H.H., Yıldırım, S., Yetişir, M.İ. ve Ceylan, E. (2013). PISA 2012 ulusal ön raporu. Ankara: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
 • Wang, L.H., Gurr, D. ve Drysdale, L. (2016). Successful school leadership: Case studies of four Singapore primary schools. Journal of Educational Administration, 54 (3), 270-287.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6685-9692
Yazar: İzzet KAPLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7933-9327
Yazar: Celal UĞURLU
Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7276-9589
Yazar: Gonca USTA
Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 7 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 10 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { esosder720603, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2021}, volume = {20}, pages = {55 - 74}, doi = {10.17755/esosder.720603}, title = {PISA 2012 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE, KAZAKİSTAN, ENDONEZYA VE ALMANYA’DAKİ OKULLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Kaplan, İzzet and Uğurlu, Celal and Usta, Gonca} }
APA Kaplan, İ , Uğurlu, C , Usta, G . (2021). PISA 2012 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE, KAZAKİSTAN, ENDONEZYA VE ALMANYA’DAKİ OKULLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (77) , 55-74 . DOI: 10.17755/esosder.720603
MLA Kaplan, İ , Uğurlu, C , Usta, G . "PISA 2012 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE, KAZAKİSTAN, ENDONEZYA VE ALMANYA’DAKİ OKULLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 55-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/59256/720603>
Chicago Kaplan, İ , Uğurlu, C , Usta, G . "PISA 2012 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE, KAZAKİSTAN, ENDONEZYA VE ALMANYA’DAKİ OKULLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 55-74
RIS TY - JOUR T1 - PISA 2012 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE, KAZAKİSTAN, ENDONEZYA VE ALMANYA’DAKİ OKULLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ AU - İzzet Kaplan , Celal Uğurlu , Gonca Usta Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17755/esosder.720603 DO - 10.17755/esosder.720603 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 74 VL - 20 IS - 77 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.720603 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.720603 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi PISA 2012 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE, KAZAKİSTAN, ENDONEZYA VE ALMANYA’DAKİ OKULLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ %A İzzet Kaplan , Celal Uğurlu , Gonca Usta %T PISA 2012 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE, KAZAKİSTAN, ENDONEZYA VE ALMANYA’DAKİ OKULLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ %D 2021 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 20 %N 77 %R doi: 10.17755/esosder.720603 %U 10.17755/esosder.720603
ISNAD Kaplan, İzzet , Uğurlu, Celal , Usta, Gonca . "PISA 2012 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE, KAZAKİSTAN, ENDONEZYA VE ALMANYA’DAKİ OKULLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 77 (Ocak 2021): 55-74 . https://doi.org/10.17755/esosder.720603
AMA Kaplan İ , Uğurlu C , Usta G . PISA 2012 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE, KAZAKİSTAN, ENDONEZYA VE ALMANYA’DAKİ OKULLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. esosder. 2021; 20(77): 55-74.
Vancouver Kaplan İ , Uğurlu C , Usta G . PISA 2012 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE, KAZAKİSTAN, ENDONEZYA VE ALMANYA’DAKİ OKULLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 20(77): 55-74.
IEEE İ. Kaplan , C. Uğurlu ve G. Usta , "PISA 2012 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE, KAZAKİSTAN, ENDONEZYA VE ALMANYA’DAKİ OKULLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 20, sayı. 77, ss. 55-74, Oca. 2021, doi:10.17755/esosder.720603