Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 367 - 396 2011-03-01

A FIELDWORK ON TEMPORARY VILLAGE GUARD (TVG): BEYTÜŞŞEBAP EXAMPLE
GEÇİCİ KÖY KORUCULUĞU SİSTEMİ ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI: BEYTÜŞŞEBAP ÖRNEĞİ

Soner KARATAŞOĞLU [1] , Mahmut AKPINAR [2]


Abstract Temporary Village Guard (TVG) system is a type of employment that has never been fallen behind the agenda for 25 years althoug the system is called "Temporary". In principle , TVG is a interim system, which was formed to lay out an attitude against Seperatist Terror Organisation with the help of local components and effectuated under the Village Law No 442. Until now, a questionnaire about TVG system has not been developed. Within the framework of this survey, which was performed to analyse TVG system, a questionnaire was performed with 1234 Temporary Village Guards working in Beytüşşebap district of the province of Şırnak. As a result of the survey, it is aimed to produce ways of solution beside establishing TVG issues, to support rehabilitation of system through sample local -policy implementations and to build up TVG inventory. Keywords: Temporary Village Guard, The Fight Against Terrorism, Social Security System.
Geçici Köy Koruculuğu (GKK) sistemi geçici olarak adlandırılmakla birlikte 25 yıldır gündemimizden hiç düşmemiş bir istihdam şeklidir. Geçici Köy Koruculuğu sistemi özü itibariyle bölücü terör örgütüne karşı yerel unsurlar ile bir duruş sergilenmesi için tasarlanmış ve 442 sayılı Köy Kanunu çerçevesinde hayata geçirilmiş geçici bir müessesedir. Geçici Köy Koruculuğu sistemi üzerine bugüne kadar herhangi bir anket çalışması yapılmamıştır. GKK sistemini tahlil etmek adına yapılmış bulunan bu anket çerçevesinde, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde görev yapan 1234 GKK ile anket yapılmıştır. Anket neticesinde GKK sorunlarının tespiti yanında çözüm modelleri üretmek, örnek yerel sosyal politika uygulamaları ile sistemin rehabilitasyonuna katkı sağlamak ve GKK envanteri çıkartılması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Geçici Köy Koruculuğu, Terörle Mücadele, Sosyal Güvenlik Sistemi.
Geçici Köy Koruculuğu, Terörle Mücadele, Sosyal Güvenlik Sistemi
 • ABSG (2010), Avrupa Birliği'nin (AB) 2010 İlerleme Raporu.
 • BAŞBAKANLIK (2010) “T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 13.05.2010 tarih ve 3294 sayılı Kanun Uygulamaları ve GKK konulu yazısı”.
 • Bugün (2011) “Hain Saldırıda Korucu Parmağı” http://www.bugun.com.tr/haber-detay/171163-hain- saldirida-korucu-parmagi-haberi.aspx, (Erişim Tarihi: 11.10.2011).
 • DANIŞTAY (1996), “1. Daire kararı”, Esas No.1996/131, Karar No.1996/242.
 • Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği (2000), Resmi Gazete: 24096
 • İçişleri Bakanlığı (2005), “Şemdinli Araştırma Raporu”, Yayımlanmamış Rapor.
 • İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (1985), Kanun No: 3152, Resmi Gazete: 18675.
 • Karaaslan, Ceyda (2010), “Köy Korucuları AB'yi Endişelendirdi”, Sabah, 16.11.2010.
 • Kışlalı, M. Ali (2006) “21 Yılda 5 Bin Köy Korucusu Suça Karışmış", Radikal, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=194869, (Erişim Tarihi: 12.09.2011)
 • Kor, Z. Tuba (2009), “3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu”, Anlayış Dergisi, Haziran 2009, Sayı 73.
 • Köy Kanunu (1924), Kanun No: 442, Resmi Gazete: 68
 • Köy Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun (2007), Kanun No: 5673, Resmi Gazete: 26540
 • Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun (1980), Kanun No:2330, Resmi Gazete: 17152
 • Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun (1992), Kanun No: 3816, Resmi Gazete: 21273.
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (2008), Kanun No: 5510, Resmi Gazete: 27019.
 • Stratejik Düşünce Enstitüsü (2011), Kürt Sorunu Çözüm için Öneriler Raporu.
 • Süngü, Yakup (2008), “GKK Sosyal Güvencesinde Son Nokta” Yaklaşım Dergisi, sayı 54
 • TBMM (1996) “Genel Kurul Tutanağı 20. Dönem 2. Yasama Yılı 20. Birleşim”, http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?PAGE1=1&PAG E2=1&p4=147&p5=B, (Erişim Tarihi: 12.09.2011)
 • TESEV (2010), Türkiye’de Zorunlu Göç: Hükümet Politikaları Raporu.
 • TESEV(2008), Kürt Sorununun Çözümüne Dair Bir Yol Haritası: Bölgeden Hükümete Öneriler Raporu. Tezel, Ali (2008), “Köy Korucularının Emekliliği İle Tazminatları” http://www.alitezel.com/tezel/index.php?sid=yazi&id=2014, (Erişim Tarihi: 11.09.2011)
 • Uras, Güngör (2009) “48 bini geçici 23 bini gönüllü; 71 bin köy korucusu var" Milliyet; http://ekonomi.milliyet.com.tr/---bini-gecici-----bini-gonullu----bin-koy-korucusu- var/gungor-uras/ekonomi/ekonomiyazardetay/24.09.2009/1142363/default.htm, Tarihi: 11.09.2011) (Erişim
 • YARGITAY (2008) “10. Hukuk Dairesi Kararı”, Esas: 2007/14922, Karar: 2008/16270.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Soner KARATAŞOĞLU

Yazar: Mahmut AKPINAR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Karataşoğlu, S , Akpınar, M . (2011). GEÇİCİ KÖY KORUCULUĞU SİSTEMİ ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI: BEYTÜŞŞEBAP ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 367-396 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82651