Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A LOCAL TASTE BORN WITH HUMOR: ORAL HISTORY RESEARCH ON “GÜRI AMCA’NIN YERI”

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 1682 - 1694, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.852356

Öz

Kaynakça

 • Acar, D. (2020). Turizm Tarihi İncelemelerinin Yaygınlaşması Neden Önemlidir?, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 31(1): 96-100.
 • Arslan, Ö. (2010). Yabancı Turistlerin Yiyecek İçecek İşletmeleri, Personeli ve Türk Mutfağına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Alanya Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Bayrakcı, S. (2014). Turizmin Alanya’nın Sosyo-Kültürel Gelişimine Etkisi, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi. (914-926). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi. 04-05 Nisan-Kuşadası, 914-926.
 • Burşin, N. (2019, Aralık), Sözlü Görüşme, (Röportajı yapan, Aziz Demirtaş).
 • Caunce, S. (2018), Sözlü Tarih ve Yerel Tarihçi, (B. B. Can ve A. Yalçınkaya, Çev.) İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınlar.
 • Cilasun, F. (2019, Aralık), Sözlü Görüşme, (Röportajı yapan, Aziz Demirtaş).
 • Çiçek, D. ve Zencir, E. (2013). Tatlı Dil Köftecisi. N. Kozak (Ed.) Dünden Bugüne Eskişehir’deki 14 İşletmenin Öyküsü (143-159). Eskişehir: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi.
 • Doğantan, E., Geyik, S. ve Emir, O. (2013). Pino Hamburger. N. Kozak (Ed.) Dünden Bugüne Eskişehir’deki 14 İşletmenin Öyküsü (211-223). Eskişehir: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi.
 • Ertaş, Ç. (2013). Mersin Şehir Merkezindeki Lüks Restoranlarda Çalışan Servis Personelinin Sorunlarının Tespiti (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Ertürk, M. (2018). Müşterilerin Yiyecek İçecek İşletmeleri Tercihlerinde Etkili Olan Kriterler, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 85-107.
 • Gedik, K. ve Zencir, E. (2016), İmam Çağdaş” İn Marka Değerini Artırma Uygulamalarının Sözlü Tarih Yöntemiyle İncelenmesi, VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. (112-122). Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. 28 Nisan-1 Mayıs, Avanos, Nevşehir.
 • Gelişkan, E. (2019), Sözlü Görüşme, (Röportajı yapan, Aziz Demirtaş).
 • Güldemir, O. ve Bayrakçı, S. (2014). Bir Kurum Tarihi Çalışması Örneği Olarak Yasin Sucukları, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi. (733-744). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi. 04-05 Nisan-Kuşadası, 733-744.
 • Hale Özel, Ç. (2014). Turizmin Sosyo-Kültürel Boyutta Ortaya Çıkardığı Etkilerin İncelenmesi: Marmaris Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42 (Ekim), 57-68.
 • İmok, H. A. (2019), Sözlü Görüşme, (Röportajı yapan, Aziz Demirtaş).
 • İmrağ, R. (2019, Aralık), Sözlü Görüşme, (Röportajı yapan, Aziz Demirtaş).
 • Karagöz, D. ve Dündar Akçay, A. (2013). Mazlumlar Muhallebicisi. N. Kozak (Editör) Dünden Bugüne Eskişehir’deki 14 İşletmenin Öyküsü (109-125). Eskişehir: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi.
 • Koyuncu, A. (2019a, Aralık, 2020, Ocak), Sözlü Görüşme, (Röportajı yapan, Aziz Demirtaş).
 • Koyuncu, A. (2019b, Aralık), Sözlü Görüşme, (Röportajı yapan, Aziz Demirtaş).
 • Kozak, N. (2013) (Editör), Dünden Bugüne Eskişehir’deki 14 İşletmenin Öyküsü, Eskişehir: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi.
 • Thompson, P. (1999), Geçmişin Sesi Sözlü Tarih, (Ş. Layıkel Cev.), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Unur K. ve Çolak, G. (2016). Başarılı Bir Girişimcilik Örneği: “Ciğerci Apo”. Journal Of Tourism and Gastronomy Studies 4/Special Issue 1, 43-51.
 • Yavuz, H. (2007). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Nitelikli İş Gören İstihdamını Etkileyen Faktörler: Sakarya Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi.

MİZAHLA DOĞAN YEREL BİR LEZZET: KEBAPÇI “GÜRİ AMCA’NIN YERİ” ÜZERİNE SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMASI

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 1682 - 1694, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.852356

Öz

Birçok yerde, farklı lezzetlerini, hizmetlerini, kendilerine has özelliklerini geçmişten günümüze ulaştıran yerel işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmelerden biri de Şırnak ilinin Cizre ilçesinde, 58 yıldır faaliyette olan “Güri Amca’nın Yeri”dir. Bu araştırmanın amacı “Güri Amca’nın Yeri” adlı işletmenin geçmişten günümüze gelişimini sözlü tarih araştırması tekniği ile ortaya çıkarmaktır. Çalışmada, öncelikle işletme sahibi ile röportaj yapılmıştır. Daha sonra, görüşme yapılacak müşterilerin tespit edilmesinde kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak 7 müşteriye ulaşılmış ve kendileri ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Veriler betimsel yöntemle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; Güri Amca’nın Yerinin geçmişten günümüze gelmesindeki en önemli etken, Güri’nin mizah ve nüktedanlığı ile insanlarla şakalaşması, yardımseverliği ve kebabın lezzetidir. Bununla birlikte, Güri’den sonra işi yürüten oğlu Abdullah'ın müşterilerle iyi iletişim kurması işletmenin bugüne gelmesinde etkili olmuştur. Önemli olan diğer etken ise Güri’yi seven sadık müşterileridir.

Kaynakça

 • Acar, D. (2020). Turizm Tarihi İncelemelerinin Yaygınlaşması Neden Önemlidir?, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 31(1): 96-100.
 • Arslan, Ö. (2010). Yabancı Turistlerin Yiyecek İçecek İşletmeleri, Personeli ve Türk Mutfağına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Alanya Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Bayrakcı, S. (2014). Turizmin Alanya’nın Sosyo-Kültürel Gelişimine Etkisi, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi. (914-926). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi. 04-05 Nisan-Kuşadası, 914-926.
 • Burşin, N. (2019, Aralık), Sözlü Görüşme, (Röportajı yapan, Aziz Demirtaş).
 • Caunce, S. (2018), Sözlü Tarih ve Yerel Tarihçi, (B. B. Can ve A. Yalçınkaya, Çev.) İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınlar.
 • Cilasun, F. (2019, Aralık), Sözlü Görüşme, (Röportajı yapan, Aziz Demirtaş).
 • Çiçek, D. ve Zencir, E. (2013). Tatlı Dil Köftecisi. N. Kozak (Ed.) Dünden Bugüne Eskişehir’deki 14 İşletmenin Öyküsü (143-159). Eskişehir: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi.
 • Doğantan, E., Geyik, S. ve Emir, O. (2013). Pino Hamburger. N. Kozak (Ed.) Dünden Bugüne Eskişehir’deki 14 İşletmenin Öyküsü (211-223). Eskişehir: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi.
 • Ertaş, Ç. (2013). Mersin Şehir Merkezindeki Lüks Restoranlarda Çalışan Servis Personelinin Sorunlarının Tespiti (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Ertürk, M. (2018). Müşterilerin Yiyecek İçecek İşletmeleri Tercihlerinde Etkili Olan Kriterler, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 85-107.
 • Gedik, K. ve Zencir, E. (2016), İmam Çağdaş” İn Marka Değerini Artırma Uygulamalarının Sözlü Tarih Yöntemiyle İncelenmesi, VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. (112-122). Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. 28 Nisan-1 Mayıs, Avanos, Nevşehir.
 • Gelişkan, E. (2019), Sözlü Görüşme, (Röportajı yapan, Aziz Demirtaş).
 • Güldemir, O. ve Bayrakçı, S. (2014). Bir Kurum Tarihi Çalışması Örneği Olarak Yasin Sucukları, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi. (733-744). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi. 04-05 Nisan-Kuşadası, 733-744.
 • Hale Özel, Ç. (2014). Turizmin Sosyo-Kültürel Boyutta Ortaya Çıkardığı Etkilerin İncelenmesi: Marmaris Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42 (Ekim), 57-68.
 • İmok, H. A. (2019), Sözlü Görüşme, (Röportajı yapan, Aziz Demirtaş).
 • İmrağ, R. (2019, Aralık), Sözlü Görüşme, (Röportajı yapan, Aziz Demirtaş).
 • Karagöz, D. ve Dündar Akçay, A. (2013). Mazlumlar Muhallebicisi. N. Kozak (Editör) Dünden Bugüne Eskişehir’deki 14 İşletmenin Öyküsü (109-125). Eskişehir: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi.
 • Koyuncu, A. (2019a, Aralık, 2020, Ocak), Sözlü Görüşme, (Röportajı yapan, Aziz Demirtaş).
 • Koyuncu, A. (2019b, Aralık), Sözlü Görüşme, (Röportajı yapan, Aziz Demirtaş).
 • Kozak, N. (2013) (Editör), Dünden Bugüne Eskişehir’deki 14 İşletmenin Öyküsü, Eskişehir: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi.
 • Thompson, P. (1999), Geçmişin Sesi Sözlü Tarih, (Ş. Layıkel Cev.), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Unur K. ve Çolak, G. (2016). Başarılı Bir Girişimcilik Örneği: “Ciğerci Apo”. Journal Of Tourism and Gastronomy Studies 4/Special Issue 1, 43-51.
 • Yavuz, H. (2007). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Nitelikli İş Gören İstihdamını Etkileyen Faktörler: Sakarya Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Aziz DEMİRTAŞ
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1298-6965
Türkiye


Sedat ÇELİK (Sorumlu Yazar)
Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
0000-0002-4541-6355
Türkiye


Vildan BAKIR
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4097-0039
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 2 Ocak 2021
Kabul Tarihi 18 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80

Kaynak Göster

APA Demirtaş, A. , Çelik, S. & Bakır, V. (2021). MİZAHLA DOĞAN YEREL BİR LEZZET: KEBAPÇI “GÜRİ AMCA’NIN YERİ” ÜZERİNE SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 1682-1694 . DOI: 10.17755/esosder.852356

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.