Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

PSYCHOLOGICAL CAPITAL SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 2009 - 2018, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.869961

Öz

Kaynakça

 • Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy. Curr. Dir. Psychol. Sci., 9, 75-78.
 • Day, C. (2014). Resilient principals in challenging schools: The courage and costs of conviction. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 20(5), 638-654.
 • Erkuş, A. ve Fındıklı, M. A. (2013). Psikolojik sermayenin iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42 (2), 302-318.
 • Kaiser, H., Rice, J. (1960).Little Jiffy, Mark IV. Educational and Psychological Measurement, 34, 111-117.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17.baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kyle W. L., Lebsack, S. A. Lebsack. R. R. 2008. “Positivity İn Healthcare: Relation of Optimism To Performance”, Journal of Health Organization and Management, 22 (2), ss. 178-188.
 • Luthans, F., Norman, S. M., Avolio, B. J., & Avey, J. B. (2008). The mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate-employee performance relationship. Journal of Organizational Behavior, 29(2), 219-238.
 • Luthans, F., Jensen, S. M., (2002) “Hope: A New Positive Strength for Human Resource Development”, Human Resource Development Review, 1, 304-322.
 • Luthans F., Youssef C.M., Avolio B.J. (2007) “Positive Organizational Behavior” Debra L. Nelson and Cary L. Cooper (Ed.) Psychological Capital: Investing and Developing. (9-24). SAGE Publications. Mohan, S., Mark A. Y., (2005). ‘‘The Influence Of Intellectual Capital On The Types Of Innovative Capabilities.’’Academy of Management Journal 48.3: 450–463.
 • Noble, T. ve Mcgrath, H. (2013). Well-being and resilience in education. In S.A. David, I. Boniwell, and A.C. Ayers (Eds). The Oxford handbook of happiness, (pp. 563-578). Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Özdamar, K. (2013). Paket programları ile istatiksel very analizi cilt:2.(Dokuzuncu Baskı). Ankara: Nisan Kitapevi.
 • Özkalp, E. (1995). Sosyolojiye Giri. Eskiehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Pallant, J.(2015a). SPSS Kullanma Kılavuzu. Balcı, S., Ahi, B.,(Çev.).3.Baskı.Ankara: Anı yayınları, ss.202.
 • Pallant, J.(2015b). SPSS Kullanma Kılavuzu. Balcı, S., Ahi, B.,(Çev.).3.Baskı.Ankara: Anı yayınları, ss.199.
 • Peterson, C., (2000). “The Future of Optimism”, American Psychologist, 55(1), 44-55.
 • Peterson, S.J., Balthazard, P.A., Waldman, D.A. and Thatcher, R.W. (2008). Neuroscientific implications of psychological capital: Are the brains of optimistic, hopeful, confident, and resilient leaders different? Organizational Dynamics, 37(4), 342-353.
 • Snyder, C.R. (2000) Handbook of Hope: Theory, Measures and Applications. San Diego: Academic Press.
 • Stapleton, D. (1997). Basic concepts and procedures of confirmatory factor analysis. Paper presented at the annual meeting of the Southwest Educational Research Association. Austin.
 • Şencan, H., Fidan, Y. (2020). Business & Management Studies: An International Journal Vol.:8 Issue:1 Year:2020, pp. 640-687.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth edition). United States: Pearson Education.
 • Yurdugül, H. (2006). Paralel, Eşdeğer ve Konjenerik Ölçmelerde Güvenirlik Katsayılarının Karşılaştırılması Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, vol: 39, no: 1, 15-37.

PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 2009 - 2018, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.869961

Öz

Yürütülen çalışmanın amacı, iş güvenliği uzmanlarının psikolojik sermaye düzeylerini ölçebilecek, geçerliği ve güvenirliği saptanmış bir ölçme aracı elde etmektir. İstanbul ilinde çalışmakta olan 155 iş güvenliği uzmanı katılımcı, çalışmanın örneklem grubunu teşkil etmektedir. Yürütülen çalışmada, veri toplama aracı olarak kullanılan Psikolojik Sermaye Ölçeği ile katılımcılardan elde edilen veriler, SPSS ve AMOS programları ile analiz edilmiştir. Psikolojik Sermaye Ölçeği yapı geçerliği bakımından faktör analizi ile incelenmiş olup, yapılan açımlayıcı faktör analizi neticesinde, ölçeğin 4 boyutlu orijinal yapısının korunmadığı öz yeterlilik, dayanıklılık ve iyimserlik boyutlarının dahil olup umut boyutunun dahil olmadığı 3 boyutlu yapı ile geçerlik bakımından uyum iyiliği değerlerini sağladığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy. Curr. Dir. Psychol. Sci., 9, 75-78.
 • Day, C. (2014). Resilient principals in challenging schools: The courage and costs of conviction. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 20(5), 638-654.
 • Erkuş, A. ve Fındıklı, M. A. (2013). Psikolojik sermayenin iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42 (2), 302-318.
 • Kaiser, H., Rice, J. (1960).Little Jiffy, Mark IV. Educational and Psychological Measurement, 34, 111-117.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17.baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kyle W. L., Lebsack, S. A. Lebsack. R. R. 2008. “Positivity İn Healthcare: Relation of Optimism To Performance”, Journal of Health Organization and Management, 22 (2), ss. 178-188.
 • Luthans, F., Norman, S. M., Avolio, B. J., & Avey, J. B. (2008). The mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate-employee performance relationship. Journal of Organizational Behavior, 29(2), 219-238.
 • Luthans, F., Jensen, S. M., (2002) “Hope: A New Positive Strength for Human Resource Development”, Human Resource Development Review, 1, 304-322.
 • Luthans F., Youssef C.M., Avolio B.J. (2007) “Positive Organizational Behavior” Debra L. Nelson and Cary L. Cooper (Ed.) Psychological Capital: Investing and Developing. (9-24). SAGE Publications. Mohan, S., Mark A. Y., (2005). ‘‘The Influence Of Intellectual Capital On The Types Of Innovative Capabilities.’’Academy of Management Journal 48.3: 450–463.
 • Noble, T. ve Mcgrath, H. (2013). Well-being and resilience in education. In S.A. David, I. Boniwell, and A.C. Ayers (Eds). The Oxford handbook of happiness, (pp. 563-578). Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Özdamar, K. (2013). Paket programları ile istatiksel very analizi cilt:2.(Dokuzuncu Baskı). Ankara: Nisan Kitapevi.
 • Özkalp, E. (1995). Sosyolojiye Giri. Eskiehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Pallant, J.(2015a). SPSS Kullanma Kılavuzu. Balcı, S., Ahi, B.,(Çev.).3.Baskı.Ankara: Anı yayınları, ss.202.
 • Pallant, J.(2015b). SPSS Kullanma Kılavuzu. Balcı, S., Ahi, B.,(Çev.).3.Baskı.Ankara: Anı yayınları, ss.199.
 • Peterson, C., (2000). “The Future of Optimism”, American Psychologist, 55(1), 44-55.
 • Peterson, S.J., Balthazard, P.A., Waldman, D.A. and Thatcher, R.W. (2008). Neuroscientific implications of psychological capital: Are the brains of optimistic, hopeful, confident, and resilient leaders different? Organizational Dynamics, 37(4), 342-353.
 • Snyder, C.R. (2000) Handbook of Hope: Theory, Measures and Applications. San Diego: Academic Press.
 • Stapleton, D. (1997). Basic concepts and procedures of confirmatory factor analysis. Paper presented at the annual meeting of the Southwest Educational Research Association. Austin.
 • Şencan, H., Fidan, Y. (2020). Business & Management Studies: An International Journal Vol.:8 Issue:1 Year:2020, pp. 640-687.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth edition). United States: Pearson Education.
 • Yurdugül, H. (2006). Paralel, Eşdeğer ve Konjenerik Ölçmelerde Güvenirlik Katsayılarının Karşılaştırılması Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, vol: 39, no: 1, 15-37.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şenay KEÇECİ (Sorumlu Yazar)
GEDİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0545-8929
Türkiye


Oncel UGUR
GEDİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6900-1955
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 28 Ocak 2021
Kabul Tarihi 13 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80

Kaynak Göster

APA Keçeci, Ş. & Ugur, O. (2021). PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 2009-2018 . DOI: 10.17755/esosder.869961

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.