Hasan Uğur ÖNCEL Dr. Öğr. Üyesi İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Yayın 6 Hakemlik 2
6 Yayın
2 Hakemlik
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Tıbbi Biyokimya ve Metabolomik Toplum Afet Müdahale Takım Eğitmenliği Sertifikası

Biyografi

Öğrenim BilgisiTıpta Uzmanlık İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

1985
1/Ocak/1988
Tez adı: ELASTAZ AKTİVİTESİNİN ÖLÇÜMÜ (1988) Tez Danışmanı:(NEVZAT BABAN)
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

1989
1/Mart/1993
Tez adı: hİPERLİPİDEMİK HASTALARDA ERİTROSİT GLUKOZ TRANSPORTU (1993) Tez Danışmanı:(NESRİN ÖZER)
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ/BİYOKİMYA BÖLÜMÜ/BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

1979
1/Temmuz/1983


Akademik Görevler


DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GEDİK ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ)
2018


DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ)
2018


DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ)
2014-2017


DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU)
2013-2014

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans
2021

1


1. ÜNÜGÜR YAĞIZ, (2021). Belediyelerce kamu yararına fiziksel aktiviteler amacıyla açık alanda kurulan spor aletlerinin kullanımında insan sağlığının korunması için alınması gereken önlemlerin irdelenmesi, Gedik Üniversitesi->Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı


2020

2. RESULOĞLU EMRE, (2020). Esnek ambalaj sektörü rotogravür baskı makinalarında etil asetat kaynaklı yangınların nedenleri ve yangını önlemek için alınması gereken tedbirler, Gedik Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı3. KARAKAYA FATİH, (2020). Marmara bölgesi İstanbul ili dahilindeki içme suyu kaynaklarının sanayi kuruluşlarınca kirletilmesi oranlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin irdelenmesi, Gedik Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı


2019

4. TOKER DUYGU, (2019). Lektin proteinleri ve sağlık ilişkisi; lektinsiz ürün geliştirme çalışması, Gedik Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı


5. DOĞRUKALP FATMA NİLÜFER, (2019). Bir ilaç fabrikasında toz patlama risklerinin analizi ve değerlendirilmesi üzerine bir inceleme, Gedik Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı


Doktora
2021

6. YURTÇU AHMET, (2021). SIFIR GEÇİŞ TABANLI ELEKTRONİK ŞALTER VE KAÇAK AKIM RÖLELİ HİBRİT BİR SİSTEMİN GELİŞTİRİLMESİ, Gedik Üniversitesi->Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı


İdari Görevler
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
2018

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Kalite Kurulu Üyeliği
2018

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
2018-2020

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
2018-2020

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Müdür Yardımcısı
2018-2020

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Müdür Yardımcısı
2018-2018


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. Türk Biyokimya Derneği, Üye , 1985

Ödüller

1. dünya diyabet hastalığı hizmet ödülü, dünya lions birliği, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 1998

Dersler * Öğrenim Dili Ders Saati

2020-2021
Önlisans

Klinik Biyokimya Türkçe 2
Lisans

Halk Sağlığı Türkçe 3

2

Biyokimya Türkçe 9
Sağlık Psikolojisi Türkçe 3
Beslenme Biyokimyası Türkçe 3
Yüksek Lisans

Yangın Güvenliği ve Kimyasallar Türkçe 3
İş ve Meslek Hastalıkları Türkçe 3
Doktora

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları Türkçe 3
2019-2020
Önlisans

Klinik Biyokimya Türkçe 3
Lisans

Toksikoloji Türkçe 2
Sağlık Bilimlerinde Etik Türkçe 2
Biyokimya Türkçe 3
Besin Kimyası ve Analizleri Türkçe 6
Halk Sağlığı Türkçe 2
Çevre Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2
Demografik yapı ve Sağlık Türkçe 2
Beslenme Biyokimyası Türkçe 3
Yüksek Lisans

Yangın güvenliği ve Kimyasallar Türkçe 3
İş ve Meslek Hastalıkları Türkçe 3
Doktora

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları Türkçe 3Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
ÖNCEL HASAN UĞUR, TOKER DUYGU, MUTLU HAYRETTİN, TARLAK FATİH (2021). RELATIONSHIP OF LECTIN PROTEINS AND HEALTH: STUDIES ON
PRODUCT DEVELOPMENT WITHOUT LECTIN. CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 13(1), 55-62., Doi: 10.34302/crpifst/2021.13.1.5 (Yayın No: 7204081)
1.


ÖNCEL HASAN UĞUR (1992). HİPERLİPİDEMİ VE ATEROSKLEROZUN GLUKOZ HÜCRE ZARI GLUKOZ TAŞINIMINA ETKİSİNİN KİNETİK OLARAK İNCELENMESİ. I.IUBMB Conference , Nagoya JAPONYA (Yayın No: 696238)
2.


ÖNCEL HASAN UĞUR (1992). DEFİBROTİD TEDAVİSİ OLAN HASTALARDA HÜCRESEL GLUKOZ TAŞINIM KİNETİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER. INTERNATIONAL HEMATOLOGY CONGRESS (Yayın No: 696393)
3.


C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

3

KLİNİK TEŞHİSTE LABORATUVAR, Bölüm adı:(HEMATOLOJİ) (1986)., ÖNCEL HASAN UĞUR, FAKO, Editör:DR.SALİH OSMANOĞLU, PROF.DR. SUAT VURAL,PROF.DR.ENVER TALİ ÇETİN, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 696751)
1.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
ÖNCEL HASAN UĞUR, Keçeci Şenay (2021). Psikolojik Sermaye Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 20(80), Doi: 10.17755/esosder.869961 (Kontrol No: 7204139)
1.


ÖNCEL HASAN UĞUR (2020). İstanbul ve Kocaeli İl Sınırları İçerisindeki İçme Suyu Kaynaklarının Sanayi Kuruluşları Tarafından Kirletilmesi Sonucu Oluşan Arsenik Miktarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Sunulması. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi(3), 20-26. (Kontrol No: 6362059)
2.


ÖNCEL HASAN UĞUR (1996). I iSTANBUL KLİNİK LABORATUVARLARI KALİTE KONTROL ÇALIŞMASI. XIII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ DERGİSİ (Kontrol No: 696567)
3.


ÖNCEL HASAN UĞUR (1996). II İSTANBUL KLİNİK LABORATUVARLARI KALİTE KONTROL ÇALIŞMASI. XIII.ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ (Kontrol No: 696630)
4.


F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :
Ulusal, TARAMA VE PANEL, 14.11.2013-15.11.2013, DÜNYA DİYABET GÜNÜ KUTLAMALARI VE DİYABET PANELİ, İAÜ. FLORYA YERLEŞKESİ, (No: 304)
1.


Üniversite Dışı Deneyim
2015-2018 Klinik Laboratuvar Sorumlusu
istanbul Medicana Çamlıca Hastanesi, (Hastane)
2014-2017 klinik laboratuvar sorumlusu
istanbul academic hospital, (Hastane)
2005-2013 Klinik Laboratuvarlar Sorumlusu
istanbul medicana bahçelievler hastanesi, (Hastane)
2004-2005 Sağlıktan sorumlu genel müdür yardımcısı
kızılay genel müdürlüğü, (Diğer)
1999-2002 klinik laboratuvarlar koordinatörü
kızılay pendik şubesi tıp merkezleri, (Diğer)
1992-1996 Biyokimya Uzmanı
Düzen Laboratuvarları, (Ticari (Özel))
1990-1992 Laboratuvar sorumlusu
Ömür Hastanesi Bahçelievler, (Ticari (Özel))

Kurum

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Popüler Yayınları

0

ATIF

1

FAVORİ

303

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

1

FAVORİ

314

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

Yayınlar

1

FAVORİ

314

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

391

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

FAVORİ

303

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Yayın Bilgisi: 2021 , Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
DOI: 10.17755/esosder.869961
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 433

0

FAVORİ

433

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Crossref atıf bulunmamaktadır.
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.