Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

MESLEKİ SOSYALLEŞME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yıl 2022, Cilt: 3 Sayı: 1, 36 - 45, 18.02.2022

Öz

İş güvenliği uzmanlarının mesleki sosyalleşme düzeylerini ölçmek için, geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir ölçme aracı elde etmek amacıyla tasarlanan bu çalışmada, veri toplama aracı olan Mesleki Sosyalleşme Ölçeği ile katılımcılardan elde edilen veriler SPSS ve AMOS programları ile analiz edilmiştir. Mesleki Sosyalleşme Ölçeği, yapı geçerliği bakımından faktör analizi ile incelenmiş olup öncelikle AFA ve ardından DFA yapılmıştır. Ölçeğin iş doyumu, motivasyon, bağlılık ve kabullenme olmak üzere 4 boyutlu yapısının korunduğu görülmüştür. DFA sonucunda elde edilen modelin uyum indeksleri incelenmiş RMSEA; .064, CFI; .920, GFI; .857, IFI; .922, TLI; .908; x2/df = 1.45 olarak bulunmuştur.

Kaynakça

 • Abbott, A., (1988). Professional choices: Values at work. USA: National Association of Social Workers Incorporation.
 • Başaran, . E. (2000). Eitim Yönetimi (Nitelikli Okul). Ankara: Feryal Matbaası.
 • Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Kariyer Yayıncılık, İstanbul.
 • Buluç, B. (2008). Ortaöğretim Okullarında Örgütsel Sağlık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 571-602.
 • Du toıt, D. (1995). A Sociological Analysis of the Extent and İnfluence af Professional Socialization an The Development af A Nursing İdentity Among Nursing Students at Two Universities in Brisbane, Australia. Journal Of Advanced Nursing, 21,164- 171.
 • Güçlü, N. (2003). Örgüt kültürü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 61-85.
 • Kartal, S. (2003). İlköretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri (Ankara İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Memduhoğlu, H. B. (2008). Örgütsel Sosyallşme ve Türk Eğitim Sisteminde Örgütsel Sosyalleşme Süreci, Van. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2008, Cilt:V, Sayı:II.
 • Northcraft, G.B. VE NEALE, M. A. (1990). Organizational Behavior: A Management Challenge, The Dryden Press, Rinehart and Winston Inc. , USA.
 • Nichols, L. S. & laster, J. F. (1993). Factors associated with professional socialization realtionships of secondary male and female home economics educators. Journal of Vocational Home Economics Education, 11(2), 45-61.
 • Örücü, E. ve kanbur, A., (2008). Örgütsel-yönetsel motivasyon faktörlerinin çalışanların performans ve verimliliğine etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma: Hizmet ve endüstri işletmesi örneği. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 15 (1), ss. 85-97.
 • Özbek, O., & ercan, Ö. (2014). “Beden Eğitimi öğretmenleri için mesleki sosyalleşme düzeyini ölçme aracının geliştirilmesi”, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5, (16), s.80-93.
 • Özdamar, K. (2013). Paket programları ile istatiksel very analizi cilt:2.(Dokuzuncu Baskı). Ankara: Nisan Kitapevi.
 • Pallant, J.(2015a). SPSS Kullanma Kılavuzu. Balcı, S., Ahi, B.,(Çev.).3.Baskı.Ankara: Anı yayınları, ss.202
 • Pallant, J.(2015b). SPSS Kullanma Kılavuzu. Balcı, S., Ahi, B.,(Çev.).3.Baskı.Ankara: Anıyayınları, ss.199.
 • Podsakaoff, P.M., aherna, M., mackenzia, S.B. (1997). Organizational Citizenship Behavior and the Quantity and Quality of Work Group Performance. Journal of Applied Psychology, 82 (2), 262-270.
 • Stapleton, D. (1997). Basic concepts and procedures of confirmatory factor analysis. Paper presented at the annual meeting of the Southwest Educational Research Association. Austin.
 • Şencan, H., Fidan, Y. (2020). Business & Management Studies: An International Journal Vol.:8 Issue:1 Year:2020, pp. 640-687.
 • Şimşek, Ş., akgemci, T. VE çelik, A., 2008. Davranış bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış. 6. basım. Ekim, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Tabachnick, B. G., fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth edition). United States: Pearson Education.
 • Yurdugül, H. (2006). Paralel, Eşdeğer ve Konjenerik Ölçmelerde Güvenirlik Katsayılarının Karşılaştırılması Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, vol: 39, no: 1, 15-37.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şenay KEÇECİ
GEDİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0545-8929
Türkiye


Hasan Uğur ÖNCEL
GEDİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6900-1955
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 18 Şubat 2022
Kabul Tarihi 1 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { itbfkent1048312, journal = {İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi}, eissn = {2717-9737}, address = {Cihangir, Sıraselviler Cd. No:71, 34433 Beyoğlu/İstanbul}, publisher = {İstanbul Kent Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {3}, number = {1}, pages = {36 - 45}, title = {MESLEKİ SOSYALLEŞME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Keçeci, Şenay and Öncel, Hasan Uğur} }
APA Keçeci, Ş. & Öncel, H. U. (2022). MESLEKİ SOSYALLEŞME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , 3 (1) , 36-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/itbfkent/issue/68585/1048312
MLA Keçeci, Ş. , Öncel, H. U. "MESLEKİ SOSYALLEŞME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI" . İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 3 (2022 ): 36-45 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/itbfkent/issue/68585/1048312>
Chicago Keçeci, Ş. , Öncel, H. U. "MESLEKİ SOSYALLEŞME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 3 (2022 ): 36-45
RIS TY - JOUR T1 - MESLEKİ SOSYALLEŞME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - ŞenayKeçeci, Hasan UğurÖncel Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 45 VL - 3 IS - 1 SN - -2717-9737 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi MESLEKİ SOSYALLEŞME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Şenay Keçeci , Hasan Uğur Öncel %T MESLEKİ SOSYALLEŞME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2022 %J İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi %P -2717-9737 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Keçeci, Şenay , Öncel, Hasan Uğur . "MESLEKİ SOSYALLEŞME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 3 / 1 (Şubat 2022): 36-45 .
AMA Keçeci Ş. , Öncel H. U. MESLEKİ SOSYALLEŞME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. 2022; 3(1): 36-45.
Vancouver Keçeci Ş. , Öncel H. U. MESLEKİ SOSYALLEŞME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. 2022; 3(1): 36-45.
IEEE Ş. Keçeci ve H. U. Öncel , "MESLEKİ SOSYALLEŞME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 36-45, Şub. 2022