Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE EFFECT OF WORD GAMES ON THE VOCABULARY OF PRIMARY SCHOOL 4TH GRADE STUDENTS

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81, 430 - 441, 14.01.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1000691

Öz

Kaynakça

 • Akyol, H. (2009). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Atay, M. S. (2007 İngilizce dersinde oyunlarla kelime öğretmenin okuduğunu anlamaya etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Bintz, W. P. (2011). Teaching vocabulary across the curriculum. Middle School Journal, 42(4), 44-53.
 • Blachowicz, C. & Fisher, P. J. (2015). Teaching vocabulary in all classrooms. (5th edition). Boston: Pearson.
 • Bulut, B. (2013). Etkin dinleme eğitiminin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve kelime hazinesi üzerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. (26. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gülsoy, T. (2013). 6. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Güneş, F. (2021). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • İlter, İ. (2015). Sosyal bilgilerde kelime hazinesinin geliştirilmesinde frayer modelinin etkisinin incelenmesi. Elementary Education Online, 14(3), 1107-1129.
 • Karadağ, Ö. (2019). Kelime öğretimi. Ankara: Pegem Akademi
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153.
 • Kaya, K. (2016). İmpact of games on teaching vocabulary: A case study with sixth grade Turkish students. (Yüksek Lisans Tezi), Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Özaslan, A. (2006). Kelime oyunları ile kelime dağarcığının geliştirilmesinin okuduğunu anlama düzeyine etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: TDK Yayınları.
 • Varan, S. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihinsel sözlüğünü geliştirmede eğitsel oyunların önemi. (Yüksek Lisans Tezi), Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Yalçın, S. K. ve Özek, F. (2006). Söz varlığının temel dil becerilerinin ve akademik disiplinlerin kazanımına olan etkileri. Millî Eğitim Dergisi, 171, 130-199.
 • Yıldız, C., Okur, A., Arı, G. ve Yılmaz, Y. (2010). Yeni öğretim programına göre kurumdan uygulamaya Türkçe öğretimi. (Yıldız, C. Edt.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldız, M. (2019). Kelime hazinesi ve anlama becerilerin geliştirilmesi. Akyol, H. Ve Şahin, A. (Ed.) Türkçe öğretimi: öğretmen adayları ve öğretmenler için (129-179). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Araştırmada Kullanılan Ders Kitabı: Ayan, H., Arslan, Ü., Kul, S. ve Yılmaz, N. (2019). İlkokul Türkçe ders kitabı 4. (2. Baskı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

KELİME OYUNLARININ İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KELİME HAZİNELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81, 430 - 441, 14.01.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1000691

Öz

Bu çalışmanın amacı, kelime oyunlarının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin kelime hazineleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmanın modeli olarak ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Van ili, Edremit ilçesindeki iki ilkokulda öğrenim gören 30 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Wesche ve Paribakht (1996) tarafından geliştirilmiş ve İlter (2015) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan “Kelime Bilgisi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, eta-kare etki büyüklüğü korelasyon katsayısı, Shapiro-Wilk testi ve T-Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, kelime oyunları ile kelime öğretimi yapılan deney grubu ile ilkokul 4. sınıf Türkçe öğretim programına göre öğrenim gören kontrol grubu öğrencilerinin kelime bilgisi son-test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2009). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Atay, M. S. (2007 İngilizce dersinde oyunlarla kelime öğretmenin okuduğunu anlamaya etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Bintz, W. P. (2011). Teaching vocabulary across the curriculum. Middle School Journal, 42(4), 44-53.
 • Blachowicz, C. & Fisher, P. J. (2015). Teaching vocabulary in all classrooms. (5th edition). Boston: Pearson.
 • Bulut, B. (2013). Etkin dinleme eğitiminin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve kelime hazinesi üzerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. (26. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gülsoy, T. (2013). 6. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Güneş, F. (2021). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • İlter, İ. (2015). Sosyal bilgilerde kelime hazinesinin geliştirilmesinde frayer modelinin etkisinin incelenmesi. Elementary Education Online, 14(3), 1107-1129.
 • Karadağ, Ö. (2019). Kelime öğretimi. Ankara: Pegem Akademi
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153.
 • Kaya, K. (2016). İmpact of games on teaching vocabulary: A case study with sixth grade Turkish students. (Yüksek Lisans Tezi), Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Özaslan, A. (2006). Kelime oyunları ile kelime dağarcığının geliştirilmesinin okuduğunu anlama düzeyine etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: TDK Yayınları.
 • Varan, S. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihinsel sözlüğünü geliştirmede eğitsel oyunların önemi. (Yüksek Lisans Tezi), Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Yalçın, S. K. ve Özek, F. (2006). Söz varlığının temel dil becerilerinin ve akademik disiplinlerin kazanımına olan etkileri. Millî Eğitim Dergisi, 171, 130-199.
 • Yıldız, C., Okur, A., Arı, G. ve Yılmaz, Y. (2010). Yeni öğretim programına göre kurumdan uygulamaya Türkçe öğretimi. (Yıldız, C. Edt.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldız, M. (2019). Kelime hazinesi ve anlama becerilerin geliştirilmesi. Akyol, H. Ve Şahin, A. (Ed.) Türkçe öğretimi: öğretmen adayları ve öğretmenler için (129-179). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Araştırmada Kullanılan Ders Kitabı: Ayan, H., Arslan, Ü., Kul, S. ve Yılmaz, N. (2019). İlkokul Türkçe ders kitabı 4. (2. Baskı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Emrah KULTAS (Sorumlu Yazar)
Gazi Üniversitesi
0000-0002-4041-8642
Türkiye


Mustafa ULUSOY
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-5914-299X
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 14 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 14 Ocak 2022
Başvuru Tarihi 26 Eylül 2021
Kabul Tarihi 11 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81

Kaynak Göster

APA Kultas, E. & Ulusoy, M. (2022). KELİME OYUNLARININ İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KELİME HAZİNELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (81) , 430-441 . DOI: 10.17755/esosder.1000691

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.