Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA VERGİLENDİRME VE TEŞVİKLER

Yıl 2023, Cilt 22, Sayı 85, 220 - 245, 27.01.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1208131

Öz

Bu araştırmanın amacı, tek bir çatı altında sübvansiyonla birleştirilmiş olarak vergilendirme ve teşvik yaklaşımının, yenilenebilir enerji sektöründe bilgileri içermektedir. Finansal yatırım açısından, çalışma, vergi teşviklerinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik destek yapılarının nasıl değerlendirildiğini incelemektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının temel özellikleri çevrenin korunmasına yardımcı olmalarıdır ve yenilenebilir enerji yatırımları birçok ülkenin gündeminde sıcak bir konu olduğu açık bir şekilde ortadır. Bu bakımdan Türkiye enerji piyasası serbestleşme sürecine maruz kalmıştır. Dolayısıyla konu olan projelerin ana hissedarları devlet, yatırımcılar ve ülke vatandaşlarıdır. Bütün taraflar, bu yatırımları doğrudan veya dolaylı olarak etkiler veya bunlara dahil olurlar. Bu faktörler sistemin dengesini koruyacak şekilde kontrol edilmelidir. Bu yaklaşım, sorunu her bir paydaşın faydasını maksimize etmeyi amaçlayan çok amaçlı optimizasyon haline getirilmelidir. Bu araştırma, sistem riskinin azaltılması ve vergi yaklaşımları için risk faktörlerini analiz etmek amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ilgili kalemleri incelemektedir.

Kaynakça

  • Abdmouleh, Z., Alammari, R., Adel, G.A., (2015). “Review of policies encouraging renewable energy integration & best practices”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45: 249-262, p. 255.
  • Abolhosseini, S., & Heshmati, A. (2014). The Main Support Mechanisms to Finance Renewable Energy Development. Institute for the Study of Discussion Paper No. 8182.
  • Agrawal, A. (2012). Risk Mitigation Strategies for Renewable Energy Project Financing. Strategic Planning for Energy and the Environment, pp. 9-20.
  • Alfsen, K. H., Birkelund, H., & Aaserud, M. (1995). Impacts of an EC carbon/energy tax and deregulating thermal power supply on CO2, SO2 and NOx emissions. Environmental and Resource Economics, 5(2), 165-189.
  • Aydınlı, F. K. (2013). Supporting renewable energy: The role of incentive mechanisms. The Degree of Master of Science in The Department of Economics, Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara.

TAXATION AND INCENTIVES IN RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS

Yıl 2023, Cilt 22, Sayı 85, 220 - 245, 27.01.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1208131

Öz

This research suggests that the under-one-roof taxation and incentives approach combined with a regularly adjusted subsidy may be the best course of action for learning by doing in renewable energy technology. In terms of financial investment, the study looks at how tax incentives and other forms of support for renewable energy sources are evaluated. The essential features of renewable energy sources are that they help to protect the environment, and renewable energy investments are a hot topic on the agendas of many countries. The Turkish energy market has been exposed to the liberalization process. So, the government, investors, and the people of the country are the main owners of these projects. Each partner directly or indirectly affects these investments or is involved in them. These things should be managed in a way that keeps the whole system in balance. This method turns the problem into a multi-objective optimization problem, with the goal of maximizing the benefits for all stakeholders. This research investigates the items related to renewable energy investments to analyse the risk factors for system risk mitigation and tax approaches.

Kaynakça

  • Abdmouleh, Z., Alammari, R., Adel, G.A., (2015). “Review of policies encouraging renewable energy integration & best practices”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45: 249-262, p. 255.
  • Abolhosseini, S., & Heshmati, A. (2014). The Main Support Mechanisms to Finance Renewable Energy Development. Institute for the Study of Discussion Paper No. 8182.
  • Agrawal, A. (2012). Risk Mitigation Strategies for Renewable Energy Project Financing. Strategic Planning for Energy and the Environment, pp. 9-20.
  • Alfsen, K. H., Birkelund, H., & Aaserud, M. (1995). Impacts of an EC carbon/energy tax and deregulating thermal power supply on CO2, SO2 and NOx emissions. Environmental and Resource Economics, 5(2), 165-189.
  • Aydınlı, F. K. (2013). Supporting renewable energy: The role of incentive mechanisms. The Degree of Master of Science in The Department of Economics, Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nergis Feride KAPLAN DÖNMEZ> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3182-7812
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 27 Ocak 2023
Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 21 Kasım 2022
Kabul Tarihi 27 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023, Cilt 22, Sayı 85

Kaynak Göster

APA Kaplan Dönmez, N. F. (2023). TAXATION AND INCENTIVES IN RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (85) , 220-245 . DOI: 10.17755/esosder.1208131

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.