Doi Numarası Alımı Hakkında

DOI NUMARASI VERİLEBİLMESİ İÇİN DERGİPARK TARAFINDAN BELİRLENEN KOŞULLAR :

DOI No’su verebildiğimiz makale türleri:


Klinik Araştırma
• Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz
• İnceleme Makalesi
• Teorik Makale
• Araştırma Makalesi
• Olgu Sunumu
• Derleme
• Çeviri
• Kısa Bildiri

DOI No’su veremediğimiz makale türleri:

• Görüntü Sunumu
• Teknik Not
• Tez Özeti
• Photo-Quiz
• Monografi
• Söyleşi
• Tartışma
• Otobiyografi
• Düşünce Yazısı
• Öğretim Uygulaması
• Görüş Makalesi
• Konferans Bildirisi
• Editöre Mektup
• Not
• Toplantı Özeti
• Yasa İncelemesi
• Karar İncelemesi
• Kitap İncelemesi
• Düzeltme
• Editoryal
• Biyografi
• Bibliyografi
• Haber
• Rapor
• Sanat ve Edebiyat
• Diğer