Yayımlama Lisansımız Hakkında

Materyal yayımlamak için Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C – Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji o materyalin yazar(lar)ından gerekli yasal hakları edinmektedir.
Genel olarak, orijinal yazar(lar)dan materyalin tüm formatlarda, tüm ortamlarda (özellikle basılı ve elektronik olanlar dahil) yayımlama hakkı, alt lisanslama hakkıyla birlikte alınmaktadır. Dergimizde yayımlanan tüm makaleler için yazarın bir 'yayımlama lisansı' kabul etmesini şart koşmaktayız. Bu lisans, makaleleri yayımlanmak üzere kabul edildikten sonra veya hakem değerlendirme aşamasına geçilmeden talep edilebilir.
Bu lisansı imzalayarak yazışmadan sorumlu yazar (telif hakkı sahibi olan veya telif hakkı sahibi adına imzaya yetkili olan), Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C – Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji dergisine ibraz eder. Böylece Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C – Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji telif hakkı hariç, makalenin tüm pratik haklarını yayımlamak için münhasır bir lisans elde eder.
Çalışmanın telif hakkı, telif hakkı sahibi/ sahiplerine aittir. Telif hakkı sahibi, makalesinin paylaşılması, toplanması ve yayınlanan materyalin yeniden kullanılması ile ilgili belirli hakları da saklı tutar.