Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTUDAM) Bilişim Dergisi tarafından basıma kabul edilen tüm makaleler elektronik olarak yayınlanmaktadır ve açık erişim olarak (ücretsiz erişim) olarak basılmaktadır.

Dergimiz Index Copernicus, ASOS Indeks, Google Scholar ve ROAD indeks tarafından indekslenmektedir.