Yazım Kuralları

Metin tek satırlı, 11 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa içindeki metine uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderebilirsiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz. Dergimize gönderilen makale çalışmalarının benzerlik oranı en fazla %20 olmalıdır ve aynı çalışmaya en fazla %5 oranında benzerlik olmalıdır.  Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.

Dergimiz Index Copernicus, ASOS Indeks, Google Scholar ve ROAD indeks tarafından indekslenmektedir.