Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Performanslarının ve Matematik Okuryazarlığına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 51 - 67, 30.09.2019

Öz

Bu araştırmanın amacı ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı performanslarının ve matematik okuryazarlığına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Nitel olarak desenlenen bu araştırmanın katılımcıları 10 ortaokul matematik öğretmeni adayından oluşmaktadır. Araştırma verileri, Matematik Okuryazarlığı Performans Değerlendirme Testi(MOPDT) ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme verileri üç-aşamalı nitel veri analizi (Miles & Huberman, 2015) tekniği; MOPDT verileri ise matematiksel süreçler ve bu süreçlerde ağırlıklı olarak işe koşulan matematiksel yeterlikler gözetilerek analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının PISA sorularının çözümünde kendilerinden beklenilen performansı sergileyemediği görülmüştür. Katılımcıların çoğunun matematik okuryazarlığı kavramını, bir problem durumunu okuduğunda anlayabilme veya farklı problem çözme stratejileri geliştirerek sonuç elde edebilme şeklinde ele aldığı ortaya konmuştur. Bu doğrultuda matematik okuryazarlığı yeterliklerinden sembolik dil ve işlemleri kullanma ve strateji üretme yeterliklerine vurgu yapılmıştır.

Kaynakça

 • Altun, M. ve Akkaya, R. (2014). Matematik öğretmen adaylarının PISA matematik okuryazarlık beceri düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Dergisi, 29(1), 19-34.
 • Aydın, U. ve Özgeldi, M. (2017). The PISA tasks: Unveiling prospective elementary mathematics teachers’ difficulties with contextual, conceptual, and procedural knowledge. Scandinavian Journal of Educational Research, DOI: 10.1080/00313831.2017.1324906.
 • Botha, J. J. (2011). Exploring mathematical literacy: The relationship between teachers’ knowledge and beliefs and their instructional practices. University of Pretoria, South Africa.
 • Genç, M. (2017). Exploring secondary mathematics teachers’ conceptions of mathematical literacy. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Ankara.
 • Höfer, T., & Beckmann, A. (2009). Supporting mathematical literacy: Examples from a cross‐curricular project. International Journal on Mathematics Education, 41(1), 223–230. doi:10.1007/s11858‐008‐0117‐9
 • Kabael, T. (2019). Matematik Okuryazarlığı ve PISA , T. Kabael (Ed.), Matematik Okuryazarlığı ve PISA içinde (sf.11-43). Ankara: Anı.
 • Kabael, T. ve Barak, B. (2016). Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlık becerilerinin PISA soruları üzerinden incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 321-349.
 • Kilpatrick, J. (2001). Understanding mathematical literacy: The contribution of research. Educational Studies in Mathematics, 47(1), 101-116.
 • Kramarski, B., & Mizrachi, N. (2006). Online discussion and self‐regulated learning: Effects of instructional methods on mathematical literacy. Journal of Educational Research, 99(4), 218–229. doi:10.3200/JOER.99.4.218‐231
 • Lin, S. W., & Tai, W. C. (2015). Latent class analysis of studentsʹ mathematics learning strategies and the relationship between learning strategy and mathematical literacy. Universal Journal of Educational Research, 3(6), 390–395.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2015). Giriş (A. Ç. Kılınç, Çev.) In S. Akbaba Altun & A. Ersoy (Eds.), Nitel veri analizi (pp.10-12). Ankara: Pegem Akademi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2015). PISA 2012 araştırması ulusal nihai rapor. http://pisa.meb.gov.tr/ (Erişim tarihi: 01.09.2019).
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (tarihsiz). PISA 2015 Ulusal Raporu. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Ankara.
 • Organization for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2019). PISA 2018 Assessment and Analytical Framework, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b25efab8-en.
 • Şefik, Ö. ve Dost, Ş. (2016). Secondary preservice mathematics teachers' views on mathematical literacy. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 10(2), 320-338.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Arşiv
Yazarlar

Tangül KABAEL
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7894-6910
Türkiye


Ayla ATA BARAN
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0899-0160
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kabael, T. & Ata Baran, A. (2019). Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Performanslarının ve Matematik Okuryazarlığına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi , 4 (2) , 51-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/estudamegitim/issue/50016/631063

ISSN: 2548-0375