Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 311 - 317 2020-05-18

KANUN, BİLİM VE BAKANLIK GÖRÜŞLERİ EKSENİNDE: SAĞLIKTA ŞİDDET İŞ KAZASI MIDIR? / ON THE AXIS OF LAW, SCIENCE AND MINISTRY OPINIONS: IS VIOLENCE IN HEALTH AN OCCUPATIONAL ACCIDENT?
ON THE AXIS OF LAW, SCIENCE AND MINISTRY OPINIONS: IS VIOLENCE IN HEALTH AN OCCUPATIONAL ACCIDENT?

Umut OTLU [1]


Hastaneler ve sağlık çalışanlarının çalıştığı diğer alanlar birçok tehlike ve risk barındırmaktadır. Bu risklerden biri de sağlıkta şiddettir. Sağlık Bakanlığı yayınladığı görüş doğrultusunda şiddet olgularını farklı gerekçelerle iş kazası olarak nitelendirmemiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise aksi yönde görüş bildirmektedir. Bu görüşe dayanarak Sağlık Bakanlığı da şiddet hakkında daha gerçekçi değerlendirmelerde bulunsa da kanunun gerekliliklerini karşılayabilmiş değildir. Çalışmamız; ilgili yazılar, Sağlık Bakanlığının uygulamaları, bilimsel ve hukuki zeminde sağlıkta şiddetin iş kazası olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini ortaya koymak için yapılmıştır. Sonuç olarak şiddet olgularının ilgili kanunlardaki metne, iş kazasının tanımına, diğer kurum görüşlerine göre değerlendirildiği zaman iş kazasının tüm şartlarını taşıdığı görülmüştür. Bu bağlamda bakanlığın konuyu tekrar değerlendirerek daha gerçekçi ve yapıcı bir görüş ve uygulama ortaya koyması doğru olacaktır.
Hospitals and other areas where healthcare workers work include many dangers and risks. One of these risks is violence in health. According to the opinion published by the Ministry of Health of Turkey, violent cases are not qualified as occupational accidents for different reasons. However Ministry of Labor and Social Security gives opinion otherwise. Based on this view, the Ministry of Health has made more realistic assessments of violence, but has not been able to meet the requirements of the law. Our study was carried out in order to demonstrate whether violence in health would be considered as a occupational accident according to relevant official writings, practices of the Ministry of Health and scientific and legal backgrounds. As a result, when the violence incident was assessed according to the definition of the occupational accident and the opinions of the other institutions, The relevant law text was found to bear all the conditions of the occupational accident. In this context, it would be right for the ministry of health to reconsider the topic and put forward a more realistic and constructive opinion and practice.
 • 1. Caruso CC. Negative Impacts of Shiftwork and Long Work Hours. Rehabil Nurs. 2014;39(1):16–25.
 • 2. Özcan NK, Bilgin H. Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: Sistematik derleme. Turkiye Klin J Med Sci. 2011;31(6):1442–56.
 • 3. Demirbilek S, Pazarlıoğlu MV. Türkiye’de İş Kazalarının Oluşumunda Etkili Olan Faktörler:Ampirik Bir Uygulama. Finans Polit Ekon Yorumlar. 2007;44(509):81–91.
 • 4. RG. 6331 Sayılı İş Sağliği ve Güvenliği Kanunu. Resmi Gazete Tarihi: 30/6/2012, Resmi Gazete Sayısı : 28339; 2012.
 • 5. RG. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006, Resmi Gazete Sayısı: 26200; 2006.
 • 6. TTB. Şiddetle Başa Çıkmak. Ankara: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu, Türk Tabipleri Birliği Yayınları; 2015.
 • 7. TTB. Sağlık Çalışanları için İş Sağlığı ve Güvenliği. Ankara: TTB Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu; 2014.
 • 8. RG. Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Ve Korunmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ. Resmî Gazete Tarihi: 29 Nisan 2009, Resmî Gazete Sayı : 27214; 2009.
 • 9. RG. Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik. Resmî Gazete Tarihi: 6 Nisan 2011, Resmî Gazete Sayı : 27897: Resmi Gazete; 2011.
 • 10. SKS-Hastane. Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane. Ankara: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı; 2015.
 • 11. SB. İş kazası bildirimi [Internet]. 2018. Available from: https://www.ism.gov.tr/dokuman.ashx?t=3&id=759
 • 12. Yeşilbaş H. Sağlık ve şiddet Sağlıkta Şiddete Genel Bakış. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Derg [Internet]. 2016 [cited 2017 Apr 6];3(1). Available from: https://www.journalagent.com/shyd/pdfs/SHYD_3_1_44_54.pdf
 • 13. RG. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi:12 Mayıs 2010, Resmî Gazete Sayı : 27579; 2010.
 • 14. TTB. Sağlıkta Şiddet İş Kazası [Internet]. 2017 [cited 2017 Dec 1]. Available from: http://www.ttb.org.tr/userfiles/files/csgb-saglikta-siddet-is-kazasi.pdf
 • 15. Keser Özcan N, Bilgin H. Violence Towards Healthcare Workers in Turkey: A Systematic Review. Turkiye Klin J Med Sci [Internet]. 2011 [cited 2016 Mar 6];31(6):1442–56. Available from: http://www.tipbilimleri.turkiyeklinikleri.com/abstract_61363.html
Birincil Dil tr
Konular Halk ve Çevre Sağlığı
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6169-1306
Yazar: Umut OTLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Manisa İl Sağlık Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 28 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 18 Mayıs 2020

Vancouver Otlu U . KANUN, BİLİM VE BAKANLIK GÖRÜŞLERİ EKSENİNDE: SAĞLIKTA ŞİDDET İŞ KAZASI MIDIR? / ON THE AXIS OF LAW, SCIENCE AND MINISTRY OPINIONS: IS VIOLENCE IN HEALTH AN OCCUPATIONAL ACCIDENT?. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2020; 311-317.