Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

2023 Education Vision Document, Singularity and Transhumanism

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1, 145 - 157, 28.06.2019

Öz

The 2023 Education Vision Document begins with an emphasis on the concept of “singularity”. It specifies that singularity is not a science fiction element but a current reality. Singularity is defined as the development of the biological and mental structure of man with the support of advanced technology. The exponential development of technology has led to the defense of the phenomenon of singularity with an emphasis on certainty. Many futurists believe that people will unite with machines and that this will have positive consequences for humanity. Transhumanism is the belief that the consequences of singularity will move humanity from its present condition to a higher level of humanity. Transhumanists believe that many global problems will be solved after singularity. The 2023 Educational Vision Document is critical of the phenomenon of singularity and transhumanism. The reality of these two phenomena is accepted, but the vision document puts forth a unique understanding of singularity. In the vision document states that “our singularity is the unification of man and heart, not human and machine”. In this study, the philosophy in the 2023 Vision document was examined in comparison with Transhumanism.

Kaynakça

 • Achebe, C. (2012). Afrika üçlemesi, artık huzur yok. (Çev. N. A. Erbil). İstanbul: İthaki.
 • Aksu, O. (2018). Ağ toplumundan transhümanist topluma: Teknoloji ve toplum. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4(4), 10-14.
 • Asimov, İ. (2018). Ben robot. (Çev. E. Odabaş). İstanbul: İthaki.
 • Bostrom, N. (2005). Transhumanist values. [in Ethical Issues for the 21st Century, Ed. Frederick Adams (Philosophical Documentation Center Press, 2003); reprinted in Review of Contemporary Philosophy, May, Vol. 4
 • Braidotti, C. (2018). İnsan sonrası. (Çev. Ö. Karakuş). İstanbul: Kollektif.
 • Collodi, C. (2019). Pinokyo. (Çev. E. Berköz), İstanbul: İş Kültür.
 • Dağ, A. (2017). Hümanizmin radikalleşmesi olarak transhümanizm. Felsefi Düşün Dergisi(9).
 • Dağ, A. (2018). Nietzsche ve transhümanizm bağlantısı üzerine bir değerlendirme. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar(25), 207-224.
 • Demir, A. (2018). Ölümsüzlük ve yapay zekâ bağlamında trans-hümanizm. Online Academic Journal of Information Technology, 9(30), doi: 10.5824/1309‐1581.2018.1.006.x.
 • Fukuyama, F. (2003). İnsan ötesi geleceğimiz. (Çev. Ç. A. Fromm). Ankara: ODTÜ.
 • Her-An. (2013). Transhümanizm. http://her-an.org/?s=transhumanizm sayfasından erişilmiştir.
 • Hughes, J. J. (2007). The compatibility of religious and transhumanist views of metaphysics, suffering, virtue and transcendence in an enhanced future. Institute for Ethics and Emerging Technologies. http://ieet.org sayfasından erişilmiştir.
 • Kids.Net. (2019). Transhumanism. http://encyclopedia.kids.net.au/page/tr/Transhumanism sayfasından erişilmiştir.
 • Klichowski, M. (2015). Transhumanism and the idea of education in the world of cyborgs. (Ed. H. Krauze-Sikorska & M. Klichowski). The educational and social world of a child. discourses of communication, subjectivity and cyborgization içinde (s.431-438). Poznan: Adam Mickiewicz University.
 • Kruzweil, R. (2017). İnsanlık 2.0. (Çev. M. Şengel). İstanbul: Alfa.
 • Max, D. T. (2017). Süper insan. National Geographic: http://www.nationalgeographic.com.tr/ makale/nisan_2017/super-insan/3883 sayfasından erişilmiştir.
 • MEB. (2018). Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu. Ankara: MEB.
 • Meyrink, G. (1992). Golem. (Çev. S. Duru). İstanbul: Simavi.
 • Muehlhauser, L. & Helm, L. (2012). Singularity hypotheses: Ascient if i cand philosophical assessment. (Ed. E. Amnon, J. Søraker, J. H. Moor & E. Steinhart) içinde. Berlin: Springer.
 • Neal, M. (2014). A transhumanist wants to teach kids that “death is wrong”. Motherboard: https://motherboard.vice.com/en_us/article/ypwdqw/a-transhumanist-wants-to-teach-kids-that-death-is-wrong sayfasından erişilmiştir.
 • Olson, N. (2011). Transhumanism for children. Institute for Ethics and Emerging Technologies: https://ieet.org/index.php/IEET2/more/transhumanism_for_children sayfasından erişilmiştir.
 • Sözer, M. A. (2019). 2023 Vizyon Belgesi’nde Temel Eğitim. SETA-Perspektif (227).
 • Treder, M. (2009). Transhumanizm as religion. Institute for Ethics and Emerging Technologies: https://ieet.org/index.php/IEET2/more/treder20090724/ sayfasından erişilmiştir.
 • Uğur, S. (2018). Transhumanizm ve öğrenmedeki değişim. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4(3), 58-74.
 • Uğur, S., Güler, E., Yıldırım, H. & Kurubacak, G. (2018). Transhümanist çağda mega açık üniversitelerin yeniden yapılandırılabilmesi için stratejik karar modeli ile bir blokzincir uygulamasının geliştirilmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4(3), 5-11.
 • Wells, H.G. (2019). Dr. Moreau’nun adası. (Çev. A. Kaftan). İstanbul: İthaki.

2023 Eğitim Vizyon Belgesi, Tekillik ve Transhümanizm

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1, 145 - 157, 28.06.2019

Öz

2023 Eğitim Vizyon Belgesi, “tekillik” kavramına vurgu yaparak başlamaktadır. Tekillik’in bir bilimkurgu ögesi değil, güncel bir gerçeklik olduğunu ifade etmektedir. Tekillik, insanın biyolojik ve mental yapısının ileri teknoloji destekleriyle geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Teknolojinin exposansiyel biçimde gelişmesi, tekillik olgusunun bir kesinlik vurgusuyla savunulmasına yol açmıştır. Pekçok gelecekbilimci, yakın gelecekte, makinelerle insanların birleşeceğini ve bunun, insanlık adına olumlu sonuçlar doğuracağını düşünmektedir. Transhümanizm ise, tekilliğin sonuçlarının insanlığı mevcut durumundan bir üst insanlık seviyesine taşıyacağına ilişkin inançtır. Transhümanistler, pekçok küresel sorunun tekillik sonrasında çözüleceğine inanırlar. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde, tekillik ve transhümanizm olgularına karşı eleştirel yaklaşılmaktadır. Bu iki olgunun gerçekliği kabul edilir fakat vizyon belgesi, kendine özgü bir tekillik anlayışı ortaya koyar. Vizyon belgesinde, “bizim tekilliğimiz, insan ile makinenin değil, akıl ile kalbin birleşmesidir” denilir. Bu çalışmada, 2023 Vizyon Belgesi’nde yer alan felsefe, Transhümanizm ile karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir.

Kaynakça

 • Achebe, C. (2012). Afrika üçlemesi, artık huzur yok. (Çev. N. A. Erbil). İstanbul: İthaki.
 • Aksu, O. (2018). Ağ toplumundan transhümanist topluma: Teknoloji ve toplum. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4(4), 10-14.
 • Asimov, İ. (2018). Ben robot. (Çev. E. Odabaş). İstanbul: İthaki.
 • Bostrom, N. (2005). Transhumanist values. [in Ethical Issues for the 21st Century, Ed. Frederick Adams (Philosophical Documentation Center Press, 2003); reprinted in Review of Contemporary Philosophy, May, Vol. 4
 • Braidotti, C. (2018). İnsan sonrası. (Çev. Ö. Karakuş). İstanbul: Kollektif.
 • Collodi, C. (2019). Pinokyo. (Çev. E. Berköz), İstanbul: İş Kültür.
 • Dağ, A. (2017). Hümanizmin radikalleşmesi olarak transhümanizm. Felsefi Düşün Dergisi(9).
 • Dağ, A. (2018). Nietzsche ve transhümanizm bağlantısı üzerine bir değerlendirme. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar(25), 207-224.
 • Demir, A. (2018). Ölümsüzlük ve yapay zekâ bağlamında trans-hümanizm. Online Academic Journal of Information Technology, 9(30), doi: 10.5824/1309‐1581.2018.1.006.x.
 • Fukuyama, F. (2003). İnsan ötesi geleceğimiz. (Çev. Ç. A. Fromm). Ankara: ODTÜ.
 • Her-An. (2013). Transhümanizm. http://her-an.org/?s=transhumanizm sayfasından erişilmiştir.
 • Hughes, J. J. (2007). The compatibility of religious and transhumanist views of metaphysics, suffering, virtue and transcendence in an enhanced future. Institute for Ethics and Emerging Technologies. http://ieet.org sayfasından erişilmiştir.
 • Kids.Net. (2019). Transhumanism. http://encyclopedia.kids.net.au/page/tr/Transhumanism sayfasından erişilmiştir.
 • Klichowski, M. (2015). Transhumanism and the idea of education in the world of cyborgs. (Ed. H. Krauze-Sikorska & M. Klichowski). The educational and social world of a child. discourses of communication, subjectivity and cyborgization içinde (s.431-438). Poznan: Adam Mickiewicz University.
 • Kruzweil, R. (2017). İnsanlık 2.0. (Çev. M. Şengel). İstanbul: Alfa.
 • Max, D. T. (2017). Süper insan. National Geographic: http://www.nationalgeographic.com.tr/ makale/nisan_2017/super-insan/3883 sayfasından erişilmiştir.
 • MEB. (2018). Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu. Ankara: MEB.
 • Meyrink, G. (1992). Golem. (Çev. S. Duru). İstanbul: Simavi.
 • Muehlhauser, L. & Helm, L. (2012). Singularity hypotheses: Ascient if i cand philosophical assessment. (Ed. E. Amnon, J. Søraker, J. H. Moor & E. Steinhart) içinde. Berlin: Springer.
 • Neal, M. (2014). A transhumanist wants to teach kids that “death is wrong”. Motherboard: https://motherboard.vice.com/en_us/article/ypwdqw/a-transhumanist-wants-to-teach-kids-that-death-is-wrong sayfasından erişilmiştir.
 • Olson, N. (2011). Transhumanism for children. Institute for Ethics and Emerging Technologies: https://ieet.org/index.php/IEET2/more/transhumanism_for_children sayfasından erişilmiştir.
 • Sözer, M. A. (2019). 2023 Vizyon Belgesi’nde Temel Eğitim. SETA-Perspektif (227).
 • Treder, M. (2009). Transhumanizm as religion. Institute for Ethics and Emerging Technologies: https://ieet.org/index.php/IEET2/more/treder20090724/ sayfasından erişilmiştir.
 • Uğur, S. (2018). Transhumanizm ve öğrenmedeki değişim. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4(3), 58-74.
 • Uğur, S., Güler, E., Yıldırım, H. & Kurubacak, G. (2018). Transhümanist çağda mega açık üniversitelerin yeniden yapılandırılabilmesi için stratejik karar modeli ile bir blokzincir uygulamasının geliştirilmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4(3), 5-11.
 • Wells, H.G. (2019). Dr. Moreau’nun adası. (Çev. A. Kaftan). İstanbul: İthaki.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin KÖKSAL> (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-3805-2810
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 13 Şubat 2019
Kabul Tarihi 13 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Köksal, H. (2019). 2023 Eğitim Vizyon Belgesi, Tekillik ve Transhümanizm . Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 145-157 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/etad/issue/46499/526391