Cilt: 3 Sayı: 1, 30.04.2023

Yıl: 2023
Doç. Dr. Ahmet Ali BERBER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0000-0002-2036-6929
Biyoloji, Genetik, Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji
Biyoloji
Uygulamalı Bilgi İşleme, Biyoloji, Ekoloji, Hidrobiyoloji, Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Limnoloji, Balık Biyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BERBER ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Kimya, Organik Kimya
Ekoloji, Hayvan Sistematiği ve Taksonomi, Tıp Eğitimi

Environmental Toxicology and Ecology Dergisi, 2021 yılında kurulmuş çift kör (double blinded) hakemli bir dergidir. Dergi Ekoloji ve Ekotoksikoloji Derneği tarafından desteklenmekte ve aynı dernek tarafından yayınlanmaktadır. Disiplinlerarası iletişimi geliştirmeyi ve önemli çevre sorunlarının anlaşılmasını ve çözümüne yönelik metodoloji geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlar. Dergi, ortaya çıkan kirleticilerin akıbeti ve davranışı, çevre üzerindeki insan etkisi, canlıların çevresel kirleticilere maruz kalması ve bu kirleticilerin canlılar üzerine etkileri, çevresel iyileştirme ve yönetim, bitki ekolojisi ve sistematiği, hayvan ekolojisi ve sistematiği hakkında orijinal ve derleme araştırmalar yayınlamayı amaçlamaktadır. 

Environmental Toxicology and Ecology Dergisi; deneysel ve teorik açıdan gözden geçirilmiş özgün araştırma makalelerini ve derleme çalışmalarını aşağıdaki alanlarda yayınlayan ulusal bir dergidir:
o Hayvan Ekolojisi
o Bitki ekolojisi
o Ekotoksikoloji
o Zooloji
o Bitki Sistematiği
o Memeli Ekolojisi ve Sistematiği
o Sürüngen Ekolojisi ve Sistematiği
o Çevre Kirliliği
o Çevresel Modelleme
o Çevresel Eğitim
o Çevre Kimyası
o Çevresel Mikrobiyoloji,
o Çevresel Sağlık,
o Çevresel Koruma Konuları, Deneysel, Analitik, Endüstriyel Çalışmalar
o Toprak Kirliliği
o Su Kirliliği
o İçme Suyu Arıtımı, Atık su Arıtımı
o Hava Kirliliği, Gaz Bertarafı
o Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
o Biyoizleme ve biyobelirteçler
o Çevresel nanoteknoloji

Yazar(lar)ın aşağıdaki dosyaların tamamını makale gönderim sürecinde sisteme yüklemesi zorunludur. Bu dosyalara dergi ana sayfasında bulunan Makale Şablonu ve Formlar sekmesinden de ulaşabilirsiniz. 

1- Tam Metin (Makale Şablonu olarak verilen bu Dosyayı bilgisayarınıza indirerek makalenizi bu şablon üzerinde yazabilirsiniz)   

2- Etik Kurul Onay Belgesi  (Etik Kurul onayı gerektiren çalışmalarda ilgili birimden alınan etik kurul onayı bu forma ek yapılarak makale gönderiminde "Etik Kurul Onay Belgesi" kısmına eklenecektir.  Çalışmanız için Etik Kurul İzni gerekli değilse bu formda ilgili alan doldurularak benzer şekilde "Etik Kurul Onay Belgesi" kısmına yüklenecektir. 

3-Çıkar Çatışması Bildirimi 

4-Telif Hakkı Formu  

5-Yazarlık Katkısı Formu 

6- Araştırma ve Yayın Etiği Beyan Formu (Başvuru esnasında sisteme Ek Dosya olarak yüklenecek)


GENEL GEREKSİNİMLER

Environmental Toxicology and Ecology dergisinde basılması için yollanan çalışmalarda; kaynaklar, ekler, şekiller ve tablolar dahil olmak üzere 20 sayfadan uzun olmamalıdır. Manuscript Microsoft Word, 12 punto ile yazılmalıdır.

KENAR BOŞLUKLARI VE ARALIK
Başlık ve Özeti içeren ilk sayfada üstten 5 cm, alttan, soldan ve sağdan 2,5 cm olmalıdır. Diğer sayfalar için sol ve sağ kenar boşlukları 1,5 cm, alttan ve üstten 2,5 cm olmalıdır ve metin tam olarak iki yana yaslanmalıdır. Paragraflar arasında tek satırlık boşluk bırakmayınız ve yeni bir paragrafın ilk satırını girintili yapmayınız.

BAŞLIKLAR
Ana başlıklar için 12 punto Times New Roman kalın yazı tipi, tüm harfler büyük ve ortalanmış olarak kullanılmalıdır. 2. düzey başlıklar için, 12 punto Times New Roman yazı tipini kullanın ve ilk kelimenin ilk harfini büyük yazın. Başlıklar için lütfen MS Word yazı tipi stillerini kullanın.

İLK SAYFA GEREKSİNİMLERİ

Makalenin Başlığı
Makale başlığında her kelimenin ilk harfi büyük olacak ve başlık ortalanmış şekilde 14 punto Times New Roman kalın yazı tipi ile yazılacaktır.

Yazarlar
Bu aşamada yazarlar hakkında herhangi bir bilgi yazmayın. Gönderiniz yayına kabul edildikten sonra yazar bilgileri istenecektir.

Özet ve Anahtar Kelimeler
Özet 300 kelimeden fazla olmamalıdır. Ayrıca özette “genel bilgi, materyal metot ve sonuçlar” ile ilgili bilgi verilmelidir. Anahtar Kelimeler özetten hemen sonraki satırda olmalı ve en fazla beş anahtar kelime koyulmalı.

Makalenin Gövdesi
Makalenin gövdesi, özetten sonra iki satırlık boşluklarla ayrılmalıdır. Burada kullanılan "gövde metni" stili, yaslanmış 12 punto Times New Roman yazı tipidir. Paragraflar arasında satır aralığı bırakmayınız. Yeni bir paragrafın ilk kelimesini girintili olmamalı.

Dipnotlar
Dipnotlar genellikle tavsiye edilmez ancak gerektiğinde kullanılabilir. Ardışık olarak numaralandırılmalı ve metnin gövdesinden bir inç uzunluğunda (veya 10 boşluk) ayrılarak göründükleri sayfanın altına yerleştirilmelidirler. Aynı sayfadaki iki dipnot bir satır aralığı ile ayrılmalıdır. Sayfanın altındaki kenar boşluğu gereksinimlerine uyduğunuzdan emin olun. Denklemlere dipnot eklenmemelidir.

Şekiller ve Tablolar
Şekil ve tablolar için başlıklar 10 punto Times New Roman olmalı. Şekiller ve tablolar, metinde ilk alıntılandıktan hemen sonra yer almalı ve metin okunurken kolay referans alınabilecek şekilde yer almalıdır.

REFERANSLAR

Kitaplar;
[1] E. F. Moore, “Gedanken-experiments on sequential machines,” in Automata Studies (Ann. of Math. Studies, no. 1), C. E. Shannon and J. McCarthy, Eds. Princeton, NJ, USA: Princeton Univ. Press, 1965, pp. 129–153.

Kitaplar, Monograflar (Online)
[2] G. O. Young, “Synthetic structure of industrial plastics,” in Plastics, vol. 3, Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1964, pp. 15–64. [Online]. Available: http://www.bookref.com.

Editörlü Kitap
[3] C. Bennett, “What happens when you book an airline ticket? The collection and processing of passenger data post9/11,” in Global Surveillance and Policing: Borders, Security, Identity, E. Zureik and M. Salter, Eds., Cullompton, U.K.: Willan, 2005, pp. 113–138.

Kongre ve Konferans Bildirileri
[4] D. Caratelli, M. C. Viganó, G. Toso, and P. Angeletti, “Analytical placement technique for sparse arrays,” presented at the 32nd ESA Antenna Workshop, Noordwijk, The Netherlands, Oct. 5–8, 2010.

Patent
[5] J. P. Wilkinson, “Nonlinear resonant circuit devices,” U.S. Patent 3 624 125, Jul. 16, 1990.
Raporlar
[6] E. E. Reber, R. L. Michell, and C. J. Carter, “Oxygen absorption in the earth’s atmosphere,” Aerospace Corp., Los Angeles, CA, USA,Tech. Rep. TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1988.
Online Raporlar
[7] R. J. Hijmans and J. van Etten, “Raster: Geographic analysis and modeling with raster data,” R Package Version 2.0-12, Jan. 12, 2012. [Online]. Available: http://CRAN.R-project.org/package=raster
Tezler
[8] J. O. Williams, “Narrow-band analyzer,” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, USA, 1993.
N. Kawasaki, “Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow,” M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993.
Website
[9] J. Smith. “Obama inaugurated as President.” CNN.com. http://www.cnn.com/POLITICS/01/21/obama_inaugurated/index.html (accessed Feb. 1, 2009).
Makaleler
[10] M. M. Chiampi and L. L. Zilberti, “Induction of electric field in human bodies moving near MRI: An efficient BEM computational procedure,” IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 58, pp. 2787–2793, Oct. 2011, doi: 10.1109/TBME.2011.2158315.

[11] R. Fardel, M. Nagel, F. Nuesch, T. Lippert, and A. Wokaun, “Fabrication of organic light emitting diode pixels by laser-assisted forward transfer,” Appl. Phys. Lett., vol. 91, no. 6, Aug. 2007, Art. no. 061103.

Daha detaylı bilgi için https://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf adresinden referans rehberine ulaşabilirsiniz.

Atıflar
Metin içerisinde atıflar köşeli parantez içerisinde yapılmalıdır. Aşağıda kullanım örnekleri verilmiştir.
.....Shrimps live especially in muddy, sandy-muddy or rocky rifts [1].
.....Marine animals have been reported to die each year since the 1990s [2].
.....as shown by Brown [3];

3 veya daha fazla yazarlı makalelerde; Author et al. [4] şeklinde kullanım yapılmalıdır.

In a study of this issue, Avio et al [5] reported that…..

Formüller
Tüm formüller ayrı satırlara yerleştirilmeli, hizalanmalı ve ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

Ekler
Çalışmanızda ek vermek gerekli ise, ekler makalenin ana metnini takip etmeli ve referanslardan önce gelmelidir. Lütfen ekleri dikkatli kullanın.

Eklerden sonra aşağıdaki sıraya dikkat edilerek diğer beyanlar yazılmalıdır.

Teşekkür
Hakemlere, editörlere, veya çalışmaya katkı sağlayan herhangi bir kişiye teşekkür etmek istenirse, bu teşekkür metni "Acknowledgements" başlığı altında referanslardan önce yazılmalıdır.

Fon/ Finansman Bilgileri
Lütfen finansman ve bağış veren organlarınız tarafından istenen tüm ayrıntıları FUNDING başlığı altında aşağıdaki gibi sağlayınız:
This study is supported by ………….. Project Number: …………………..


Çıkar Çatışması/Ortak Çıkar Beyanı 
Yazarlar, mali ilişkilerden, kişisel ilişkilerden veya rekabetten, akademik rekabetten veya ideoloji veya inanç farklılıklarından doğabilecek her türlü çıkar çatışmasını ön yazısında belirtmelidir. Bu çatışmalar kişisel, ticari, politik, akademik veya finansal olabilir. Yazar olarak, bu durumda bir rapor vermelisiniz.

Örneğin,
"Çıkar çatışması politikası ve bir araştırmacı olarak etik yükümlülüğüm gereği, ekli belgede bildirilen araştırmadan ……………[firma, kurum, kişi] etkilenebileceğini bildiririm. dergiye ilgi durumu ve potansiyel çatışmaları yönetmek için onaylanmış bir planım var. ”
Herhangi bir çıkar çatışması veya ortak çıkar yoksa, aşağıdaki ifade yazılmalıdır:
“Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması veya ortak çıkar beyan edilmemiştir”.

Yazarların Katkısı
Bu başlık altında "Yazarlar çalışmaya eşit katkıda bulunmuştur" veya "İlk yazar %60, ikinci yazar %40 katkıda bulunmuştur." gibi ifadeler yer almalıdır.

Etik Kurul Onayı  
Çalışma etik kurul onayını gerektiriyorsa, onayın alındığı kurulun adı, tarihi ve numarası bu başlık altında belirtilmelidir. Ayrıca YÖNTEM bölümünde izinle ilgili bilgilere de yer verilmelidir. Alınan iznin bir kopyası makale gönderme aşamasında ETİK KURUL ONAY ve YAYIN ETİĞİ BEYAN FORMU’na ek yapılarak makale gönderiminde sisteme yüklenmelidir.
Çalışma etik kurul izni gerektirmiyorsa bu başlık altında “Bu çalışma etik kurul izni veya herhangi bir özel izin gerektirmez” ifadesi yer almalıdır.
Ayrıca etik kurul onayı gerekli değilse ETİK KURUL ONAY VE YAYIN ETİĞİ BEYAN FORMU’nda ilgili alan işaretlenerek belirtilmelidir. Ardından sorumlu yazar tarafından imzalanarak makale gönderme aşamasında sisteme yüklenmelidir.

Araştırma ve Yayın Etiği Bildirgesi 

Bu başlık altında şu ifade yer almalıdır:

“Yazarlar, makalenin tüm süreçlerinde Environmental Toxicology and Ecology Dergisinin bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyduklarını ve toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapmadıklarını beyan ederler. Ayrıca karşılaşılabilecek etik ihlallerden Environmental Toxicology and Ecology ve yayın kurulunun hiçbir sorumluluğu olmadığını ve bu çalışmanın Environmental Toxicology and Ecology dışında herhangi bir akademik yayın ortamında değerlendirilmediğini beyan ederler.

Ayrıca bu bildiriye ilişkin ETİK KURUL ONAY VE YAYIN ETİĞİ BEYAN FORMU, makale gönderilirken sorumlu yazar tarafından imzalanmalı ve ek dosya olarak yüklenmelidir. Karşılaşılacak tüm etik ihlallerde Environmental Toxicology and Ecology Dergisi'nin ve editör kurulunun hiçbir sorumluluğu yoktur. Tüm sorumluluk sorumlu yazara aittir.

YAZAR, EDİTÖR VE HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI VE GÖREVLERİ

Yazarlara Ait Görevler ve Etik Sorumluluklar

• Environmental Toxicology and Ecology (ETOXEC) Dergisi’ne gönderilen makaleler, yazarların özgün çalışması olmalıdır.

• Environmental Toxicology and Ecology Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar, ön kontrolden geçerek, intihal denetimine tabi tutulur. iThenticate intihal tespit hizmeti kullanılarak yapılan İntihal denetimi sonrasında oluşturulan raporda benzerlik indeksi en fazla %30 olmalıdır. Benzerlik oranı, bu oranın üzerinde ise yayınlanması için yollanan çalışma reddedilir.

• Benzerlik indeksi %30 ve altında olan makaleler ilgili editöre yönlendirilir. Editörler, makalenin benzerlik oranı %30 un üzerinde olmasa bile, benzerlik raporu değerlendirmesinden sonra, yazarlardan çalışmalarındaki ilgili bölümlere ilişkin düzeltme yapmalarını isteyebilir ya da çalışmayı yayın sürecinden çıkarabilir. Bu sebeple, yazarlar, çalışmalarında tamamı alıntı paragraflara yer vermemelidir.

• Çalışmalarda tüm sorumluluk yazar(lar)a aittir. Çalışmalar belirtilen uluslararası bilimsel etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen tüm makalelerde kaynakça öncesi "Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı (The Declaration of Research and Publication Ethics)" başlığının altında; "Makalenin yazar(lar)ı, makalenin tüm süreçlerinde ETOXEC’in bilimsel, etik ve atıf kurallarına uyduklarını, toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapmadıklarını, karşılaşılacak etik ihlallerde Environmental Toxicology and Ecology Dergisinin ve editör kurulunun hiçbir sorumluluğunun olmadığını ve bu çalışmanın Environmental Toxicology and Ecology Dergisinden başka hiçbir akademik yayın ortamında değerlendirilmediğini beyan etmektedir(ler)” ifadesi yer almalıdır. Ayrıca yukarıda bahsi geçen Araştırma ve Yayın Etiği Bildirimi için sorumlu yazar tarafından imzalanmış ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ BİLDİRİM FORMU makale gönderim aşamasında ek dosya olarak yüklenmelidir.

• Tüm bilimsel araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalıdır.

Etik Kurul İzni Gerektiren Çalışmalar

1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmalar,

3. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

4. Kişisel verilerin kullanılması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Etik kurul izni gerektirmeyen çalışmaların durumu

• Çalışma, etik kurul izni gerektirmiyorsa, makale gönderim aşamasında yazarlardan istenecek olan “ETİK KURUL ONAYINA İHTİYAÇ YOKTUR BEYAN FORMU” sorumlu yazar tarafından imzalanmış bir şekilde yüklenmelidir.


• Yazarlar, makaleyi dergimize sunarken “TELİF HAKKI DEVİR FORMU”nu imzalayıp, sistem üzerinden yüklemelidirler. Bu formu tüm yazarların imzalaması ya da tüm yazarlar adına sadece SORUMLU YAZARın imzalaması gerekir.


• Çalışmanın dergiye sunulması, sorumlu yazar tarafından yapılmalı ve makalenin tüm yazarlarına ait bilgiler (yazar adı, mail adresi, orcid bilgisi vs) sisteme makale gönderim aşamasında eklenmelidir.


• Makalenin tüm yazarlarının makale sürecine verdikleri katkı oranları makale sonunda kaynakça öncesinde "Yazarların Katkıları”-“(Authors’s Contributions)" başlığı altında belirtilmedir.

(Kör hakemlik ilkesi gereği, hakemlerin yazar isimlerini bilmemeleri gerektiğinden bu beyan, makalenin kabul edilmesinden sonra, yayın editörüne gönderilecek olan en son revizyon dosyasında belirtilecektir).


• Tüm yazarlar, sunulan makalenin son halini, sunumdan önce görmeli ve onaylamalıdır.


• Yazarların, makale kabul edildikten sonra, makalelerinin sonuna, makalenin sürecine destek sağlayan kişi(ler), ya da kurumlara teşekkürlerini sunan bir teşekkür metni yazmaları önerilir. Kişilere yazılan teşekkür metni ACKNOWLEDGEMENTS başlığı altında olmalıdır. Fon-Finansman alınan kurumlara edilen teşekkür metni ise FUNDING başlığı altında yazılmalıdır.


• Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları (veya çıkar birliği) varsa, makale sunulurken dergiye “Çıkar Çatışmaları, Ortak Çıkar Beyan Formu” dosyası yüklenmeli. Çıkar çatışması yok ise aynı formdaki “Çalışmamı(zı) etkileyebilecek olan, bildiğim(iz) herhangi bir çıkar çatışması veya herhangi bir kurum ya da kişi ile ortak çıkarım(ız) yoktur. ” kısmı işaretlenmeli ve o şekilde form sunulmalı.


• Bir yazar kendi yayınladığı çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık fark ettiğinde, dergi editörüne veya yayıncısına derhal haber vermeli ve makaleyi düzeltmek için editörle iş birliği yapmalıdır.


• Yazarlardan değerlendirme sürecinde makaleleri ile ilgili ham veri talebi yapılabilir. Böyle bir durumda, yazarlar beklenen bilgi ve belgeleri sunmak için hazır bulunmalıdırlar.

Editör Kurulunun Görev ve Etik Sorumlulukları

Environmental Toxicology and Ecology editör ve bölüm editörleri, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan " CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS " ve "COPE BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS" rehberleri belirtilen etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır. Bu kapsamda;

• Editör, yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlığına veya politik felsefesine bakmaksızın makaleleri değerlendirecektir. Karar, makalenin önemine, özgünlüğüne, açıklığına, çalışmanın geçerliliğine ve derginin kapsamıyla ilgisine dayalı olacaktır.

• Editörler, dergiye sunulan makalelerin yazarlarına hiçbir konuda ayrıcalık göstermemeli, dengeli, objektif ve adil bir şekilde görevlerini yerine getirmelidirler.

• Editör, gönderilen bir makale hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler ve yayıncı dışında hiç kimseye açıklamamalıdır.

• Gönderilen bir yazıda ifşa edilen yayınlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmaksızın, editör veya yayın kurulu üyeleri tarafından kendi araştırma amaçları için kullanılmayacaktır.

• Editörler, ETOXEC’i sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini artırmaya yönelik çaba sarf etmelidirler.

• Derginin tüm politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında sorumludurlar.

• Çalışma, derginin amaç ve kapsamı doğrultusunda hazırlanmamışsa, çalışmayı direkt olarak reddetmelidirler.

• Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almalı ve varsa mevcut beyanları değerlendirmelidirler.

• Değerlendirme sürecinde, kör hakemlik ilkesine göre hakem ataması yapmalı ve gizlilik ilkesine riayet etmelidirler.

• Çalışmaların tarafsız değerlendirilmesi için, editörler, hakem belirlerken, hakemlerin uzmanlık alanı ile çalışmanın konusunun uygunluğunu kontrol ederek hareket etmelidirler.

• Dergide sayı yayınlarken, sayıda sadece belirli alanlardaki makalelere değil, geniş yelpazede, derginin kapsamında yer alan her alandaki makalelere yer vermelidirler.

• Değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlamalıdırlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumalıdırlar.

• Editörler, yazarların veya hakemlerin süreçle ilgili sorularına mümkün olduğunca geri dönüş yapmalıdırlar. Olumsuz eleştirilere de açık olmalıdırlar.

• Editörler, gönderi dosyalarını kontrol etmeli, makale dosyası dışındaki dosyaların eksiksiz olduğundan emin olduktan sonra hakem ataması yapmalıdırlar. Yazarın, derginin istediği tüm ek beyanları imzalı bir şekilde yükleyip yüklemediği kontrol edilmelidir.

• Makalelerin tüm süreçlerinde, derginin yayın sürecindeki kurallara göre hareket etmelidirler.


Hakemlerin Görev ve Etik Sorumlulukları

• Hakemler makaleyi çıkar çatışması ve ilişkisi olması durumunda makaleyi değerlendirmemekle sorumludur.

• Hakemler makaleyi gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine dikkat ederek değerlendirmekle sorumludur.

• Hakemler kendilerine gönderilen çalışmayı değerlendirme süreci tamamlanıncaya ve yayına verilinceye kadar herhangi bir amaç için kullanamaz.

• Hakemler makaleyi değerlendirirken yazarların cinsiyeti, milliyeti, dini inançları, siyasi görüşlerinin değerlendirmeye etki etmesine izin vermemekle sorumludur.

• Hakemler makaleyi değerlendirirken nazik ve yapıcı bir dil kullanmalıdır. Hakaret içeren, iftira ve düşmanlık belirten yorum ve ifadelerden kaçınmalıdır.

• Hakemler makaleyi zamanında ve etik kurallara dikkat ederek değerlendirmekle sorumludur.

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın etiği Yönergesine göre aşağıdaki yer verilen bilgilerin göz önünde bulundurulması tavsiye edilir.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır.

a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,
ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
h) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,
ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.
i) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.
j) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,
k) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,
l) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak,
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Olarak Değerlendirilemeyecek Haller

Bir başkasının özgün üslup ve ifadesinin aynen kullanmamak şartıyla, anonim bilgilerin, bilim alanlarının temel bilgilerinin, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermelerin çalışmalarda kullanılması etik ihlal olarak değerlendirilemez.

Manuscript Değerlendirme süreci: Editör kurulu ön değerlendirme aşaması maksimum 5 gündür. Her bir hakemin değerlendirme süresi 15 gün, düzeltme istemesi halinde yazarın düzeltme süresi de 15 gündür. Bu şartlarda bir makalenin tüm değerlendirme sürecinin 35-40 gün içinde bitmesi beklenmektedir. 

ETOXEC bilimin geliştirilmesi ve bilimsel iletişim ağının güçlendirilmesi için bilgiye kolaylıkla erişilebilir olması gerektiğinin bilincinde olan, okuyucuların içeriği kısıtlama olmaksızın yeniden kullanmalarına izin veren Açık Erişimli bir dergidir.

ETOXEC yazarlardan herhangi bir ücret almaz, editörlere, yayın kuruluna, hakemlere ve eser sahiplerine herhangi bir ücret ödemez. Dergide yayımlanması için makale gönderen yazarların telif hakkı ile ilgili bu açıklamayı okuyup onayladığı kabul edilir.