Güncel Sayı

Sayı: 17, 30.06.2022

Yıl: 2022

Yeni Düşünceler, ulusal düzeyde bilimsel nitelikli çalışmaları yayınlayarak başta iletişim olmak üzere sosyal bilimler alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Ulusal düzeyde bilimsel nitelikli çalışmaları yayınlayarak başta iletişim olmak üzere sosyal bilimler alanına katkıda bulunmayı amaçlayan Yeni Düşünceler, elektronik ortamda yayınlanan ulusal hakemli bir dergidir. İletişim ve sosyal bilimler alanının ortak paydasında yer alan tüm alanlarda özgün çalışmalara yer vermeyi hedefleyen derginin Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez, gerekli hallerde özel sayı da yayınlaması planlanmaktadır. Yeni Düşünceler söz konusu farklı alanlardaki araştırma makalelerinin yanı sıra derleme, kitap tanıtımı, editöre mektup ve çevirilere yer vermektedir.

 17. sayı itibariyle gönderilecek çalışmalardan benzerlik raporu istenmektedir. Yazarların yayın politikası ve etik ilkeler başlıklarını incelemelerini rica ederiz.

 Çalışmaların tüm sorumluluğu yazar/yazarlarına ait olup, intihal içermemelidir. Turnitin veya iThenticate programlarından alınan intihal raporu, çalışma ile birlikte “Makale Dosyaları”ndan dosya türü “Ek Dosya” olarak sisteme yüklenmelidir. Çalışmaların değerlendirilmeye alınabilmesi için Turnitin ya da iThenticate intihal raporunun, (Kaynakça hariç, 5 kelimeden az hariç, alıntılar dahil) %15 ve altında olması gerekmektedir. Aynı çalışmadan yararlanma oranının ise en fazla %3 olması gerekmektedir. Benzerlik oranı bu oranların üzerinde olan veya Turnitin / iThenticate raporu olmayan çalışmalar ön değerlendirme sürecinde reddedilecektir.        Dergi Editör Kurulu kararları titizlikle uygulanır, istisna yapılmaz. Çalışma majör düzeyde uygun olmaması durumunda ön değerlendirme aşamasında reddedilmektedir. Yazım Kuralları başta olmak üzere minör düzeydeki eksikliklerde yazarlardan düzeltmelere uyması özellikle istenmekte ve taviz verilmemektedir. Çalışma yazım kurallarına kesinlikle uygun olmalıdır. Örneğin; tablo, şekil, başlık, alt başlık, öz, kaynakça yazımları gibi.

        Bu nedenle çalışma gönderecek yazarların çalışmalarının değerlendirilmeye alınabilmesi için bu bölümde ve Etik İlkeler ve Yayın Politikası başlığında yer alan kural ve önerileri dikkate almasını önemle rica ederiz.

Yeni Düşünceler Yazım Kuralları

1. Makale dosyası Microsoft Word programında hazırlanmış olmalıdır. Diğer formatlar kabul edilmeyecektir. Yeni Düşünceler makale şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Microsoft Word programında Dosya / Seçenekler başlığı altında bulunan Microsoft Office kopyanızı kişiselleştirin sekmesinde "Kullanıcı adı" bölümünde kişi isminin yer alması durumunda programda yer alan Gözden Geçir / Açıklamalar başlığında yapılan düzenlemelerde ve Word Belgesi Özellikler / Ayrıntılar / Kaynak başlığı altında Son Kaydeden kısmında isim bilgisi yer almaktadır. Ayrıca Word belgesi Özellikler / Ayrıntılar / Kaynak başlığı altında yer alan Yazarlar bilgisinde açık isim yer alabilmektedir. Yüklenecek dosyalarda önceden kontrol sağlanarak ilgili alanlarda isme yer verilmemesi gerekmektedir.

2. Makale dosyasının düzeni birinci sayfa kapak sayfası, ikinci sayfadan başlayarak SIRASIYLA giriş, ana metin, sonuç, kaynakça, sadece Türkçe makaleler için İngilizce genişletilmiş özet (Extended Abstract) ve varsa eklerden oluşmalıdır.

3. Çalışmalar özet, abstract, anahtar kelimelerin yer aldığı kapak sayfası, tablolar, dipnotlar dahil (Kaynakça ve İngilizce Genişletilmiş Özet hariç) 20 sayfa ile sınırlandırılmalıdır. Çalışmanın gönderilen ilk versiyonunda hakem değerlendirmeleri ile sayfa sayısında değişiklik olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Makale dosyasının sayfa düzeni aşağıdaki değerlere göre ayarlanmış olmalıdır:
- Sayfa Düzeni / Paragraf/ Girintiler ve Aralıklar / Girinti / Sol-sağ değerler sıfır
- Sayfa Düzeni / Sayfa Yapısı / Kenar Boşlukları üstten ve soldan 3 cm, sağdan ve alttan 2 cm.

4. Makale başvurularında birinci sayfa kapak sayfası olarak düzenlenmelidir. Kapak sayfasında sırasıyla şu bilgiler yer almalıdır:
- Türkçe başlık (Büyük harflerle Times New Roman, 12 punto, koyu, sola dayalı)
- Türkçe başlık altında yazar(lar)ın isimleri (Times New Roman, soyadı büyük harflerle, 12 punto, normal, sola dayalı)
- Öz (180- 200 kelime, Times New Roman, 10 punto, satır aralığı tek, iki yana dayalı)
Özler çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları ve sonucu ile ilgili bilgileri içermelidir, atıf kullanılmamalıdır. Kelime sayısı dikkate alınmalıdır.
- Anahtar kelimeler (En az üç, en fazla beş tane olmak üzere, Times New Roman, 10 punto, sola dayalı)
- İngilizce başlık (Büyük harflerle Times New Roman, 12 punto, koyu, sola dayalı)
- Abstract (180- 200 kelime, Times New Roman, 10 punto, satır aralığı tek, iki yana dayalı)
- Keywords (En az üç, en fazla beş tane olmak üzere, Times New Roman, 10 punto, sola dayalı)
- Yazar(lar)ın varsa akademik unvanı/kurumu, Orcid numarası, telefon ve e-posta bilgileri, çalışmanın türü, çalışma daha önce tebliğ edilmiş ise etkinliğin adı, tarihi,yeri, çalışma tezden üretilmiş ise tez başlığı, yılı, kurum, danışman bilgileri, varsa çalışmaya destek sağlayan kurum/kuruluş bilgileri yazar isimleri numaralandırılarak sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.
Çalışmada katkısı bulunan proje ortağı, tez danışmanı, yardımcı araştırmacı, dersin öğrencisi vb. var ise bu durum mutlaka belirtilmelidir. Bu bildirilmediği takdirde yazar(lar) daha sonra bu konuda bir düzeltme talebinde bulunsalar dahi işleme alınmayacaktır. Dergimizin bu anlamda hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yazarlar hukuki hususları kabul etmiş sayılırlar.

5. Makalenin ana metni ikinci sayfadan başlamalıdır. Çalışma, Times New Roman yazı tipi kullanılarak 12 punto, tek satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Paragraf başlarındaki girinti 1,25 cm (Paragraf/ Girintiler ve Aralıklar / Girinti / Sol-sağ değerler sıfır / Özel: İlk satır / Değer: 1,25 cm) ve paragraf aralarındaki boşluk Aralık / önce 6 nk - sonra 6 nk olmalıdır.

6. Başlıklarda harflendirme ve numaralandırma yapılmamalıdır. Metindeki tüm başlıklar Times New Roman, 12 punto, koyu, sola dayalı, paragraf girintisi ilk satır değeri (1.25) verilmeden, tek satır aralıklı, paragraf aralarındaki boşluk Paragraf/ Girintiler ve Aralıklar / Aralık / önce 6 nk - sonra 6 nk olarak yazılmalıdır. Ana başlıklar büyük, ara başlıklar küçük harflerle yazılmalıdır.

7. Metin içindeki alıntılar, metin içi referans yöntemi (APA) ile (soyad, tarih: sayfa no) şeklinde belirtilmelidir. Örnek: (Turani, 1982: 192).
- Dört satırdan az/40 kelimeyi aşmayan doğrudan alıntılar, satır arasında ve tırnak içinde;
- Üç satırdan uzun/40 kelimeyi aşan doğrudan alıntılar ayrı paragraf olarak Sayfa Düzeni / Paragraf/ Girintiler ve Aralıklar / Girinti / Sol-sağ değerler 2 cm. verilerek, iki yana dayalı, 10 punto, tek satır aralıklı ve tırnaksız verilmelidir.
- Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa parantez içinde yazarın soyadı ve yayın tarihi belirtilir: (Hobsbawm, 2007: 89)
- İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır: (Morley ve Robins, 2007: 19)
- İkiden fazla yazarlı kaynaklarda “vd.” ibaresi yer alır: (Stevenson vd., 2004: 34).
- Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 31; Moran, 2006: 37)
- Metin içinde internet kaynaklarına referans verirken, metnin varsa yazar ismi, yazarı mevcut değilse tırnak içinde makale ismi veya metin başlığı ile yıl olarak tarihi verilir: (Niles, 2009) veya (Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, 2016).

8. İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. Sayfa altı açıklamaların dipnotları için de aynı şekilde metin içi referans yöntemi (APA) kullanılır. Dipnotlar Times New Roman, 10 punto, iki yana yaslı, tek satır aralıklı yazılmalıdır.

Dipnot kullanılan bilimsel çalışmalarda, dipnotlara ilişkin kaynaklar makale sonunda Kaynakça başlığında verilmelidir.

9. Tablo ve şekil başlıkları, varsa kaynakları (kaynakçada olduğu gibi yazılmalı ve sayfa numarası belirtilmelidir) tablo ve şekillerin altına numaralandırılarak Times New Roman, 11 punto, ortalı, tek satır aralıklı, paragraf başlarındaki girinti 0 cm, paragraf arası boşluk değerleri Aralık / önce 6 nk - sonra 6 nk olarak yazılmalıdır.

Tablo içi yazım karakteri Times New Roman, 10 punto, tek satır aralıklı olmalıdır.

10. Resim, fotoğraf, grafik, çizim, vb. görseller, JPEG formatında gönderilmelidir. Görseller Görsel 1, Görsel 2.. şeklinde numaralandırılarak künyesi (bilgi) ve varsa kaynakça görselin altında Times New Roman, 11 punto, ortalı, tek satır aralıklı, paragraf arası boşluk değerleri Aralık / önce 6 nk - sonra 6 nk olarak yazılmalıdır. Sanat eseri için künye bilgisi aşağıdaki gibi olmalıdır.

Sanatçı adı, Yapıt adı (italik), tarih, malzeme/teknik, boyut.
Örneğin; Pablo Picasso, Avignonlu Kızlar, 1907, tuvale yağlıboya, 244 x 234 cm.

11. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

12. Kaynakçada, metin içinde yararlanılan ve belirtilen kaynakların hepsi yer almalıdır. Metin içinde belirtilmeyen hiçbir kaynak kaynakçada gösterilmemelidir.
Kaynakça, metnin sonunda yazar(lar)ın soyadına / kaynağın adına göre ABECESEL olarak Times New Roman, 12 punto, sola dayalı, tek satır aralıklı, paragraf aralarında Paragraf/ Girintiler ve Aralıklar / Aralık / önce 6 nk - sonra 6 nk boşluk verilerek yazılmalıdır.
Bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, kaynaklar yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir.
Kaynakçada eserler aşağıdaki gibi gösterilmelidir:

Tek Yazarlı Kitap
Rigel, N. (2000). İleti Tasarımında Haber. İstanbul: Der Yayınları.
İki/Çok Yazarlı Kitap
Erdoğan, İ., Alemdar, K. (2002). Öteki Kuram. Ankara: Erk Yayınları.
Çeviri Kitap
Adorno, T. W. (2004). Walter Benjamin Üzerine. Çev: Dilman Muradoğlu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Kitapta Bölüm/Makale
Özel, Z. (2009). Siyasi Lider İmajları: Gerçekliğin Yeniden Üretilmesi. Siyasetin İletişimi, Ed. Abdullah Özkan, İstanbul: Tasam Yayınları.
Dergide Makale
Kolukırık, S. (2009). Mülteci ve Sığınmacı Olgusunun Medyadaki Görünümü: Medya Politiği Üzerine Bir Değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 8, 45-55.
Ansiklopedi veya Sözlük
Türk Dil Kurumu (1969). Türkçe Sözlük (Genişletilmiş Baskı). Ankara: TDK.
Yayınlanmamış Tez
Demirel, G. (2016). 21. Yüzyıl Erkek Kimliğinin Reklam Fotoğraflarında Temsili. Danışman: Zuhal Özel Sağlamtimur, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
İnternette Yazarı Belli Olan Yazı
Çakmakçı, O. (2008). Melankolik Düşünce. Radikal Kitap Eki. http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=haberyazdir&articleid=899166. Erişim Tarihi: 19.09.2008.
İnternette Yazarı Belli Olmayan Yazı
Postphotography. http://home.earthlink.net/~rwspal/texts/post phot.html. Erişim Tarihi: 18.10.2003.
Gazete Yazısı
Charrel, M. (5 Mart 2016). L’Union européenne doit se repenser d’urgence. Le Monde. 4.
Film
Anderson, W. (1999). Rushmore [Film].

13. Türkçe yazılan bütün makaleler için çalışmanın sonunda, çalışmayı kısaca özetleyen İngilizce genişletilmiş özet (Extended Abstract) istenmektedir. Genişletilmiş özet en az 500, en fazla 850 kelime olmalı, introduction, methods, findings and argument, conclusion and recommendations başlıklarından oluşmalıdır. Tablo, grafik ve görsellere yer verilmemelidir.

Yeni Düşünceler E-Dergisi Yayın Politikası:

1. Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan akademik ve bilimsel nitelikli ulusal hakemli bir dergidir. Microsoft Word dosyası olarak hazırlanan çalışmalar Dergipark üzerinden EÜ İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi sistemine yüklenir.

2. Dergide yayımlanacak makalelerin dili Türkçe ve İngilizcedir. Dili Türkçe olan makalelerde 180-200 kelimelik İngilizce özet (abstract), dili İngilizce olan makalelerde 180-200 kelimelik Türkçe özet (öz) bulunmalıdır. Türkçe makalelerde İngilizce genişletilmiş özet (Extended Abstract) bulunmalıdır.

3. Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, iletişim ve sosyal bilimler alanının ortak paydasında yer alan tüm alanlardaki bilimsel yazıları yayınlar ve bu alanlardaki özgün araştırma makalelerinin yanı sıra derleme, konferans bildirisi, tezden makale, kitap incelemesi ve çevirilere yer verir.
Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konferans veya sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayınlanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.
Çalışma daha önce tebliğ edilmiş ise etkinliğin adı, tarihi, yeri, çalışma tezden üretilmiş ise tez başlığı, yılı, kurumu, danışman bilgileri, varsa çalışmaya destek sağlayan kurum/kuruluş bilgileri belirtilir.

4. Yazar/yazarlar, bir makale önerdiğinde bu çalışmanın daha önce yayınlanmadığını, yayınlanmak üzere kabul edilmediğini ve halen başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını kabul etmiş sayılır. Yayınlanması amacıyla gönderilen makalelerin tüm sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

5. Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle editörler ve/veya editör kurulunca incelenir. Dergiye gönderilen çalışmaların, derginin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına göre düzenlenmiş olmasına bakılır. Editör Kurulu ve editörler, yazım kurallarına, etik ilkelere, derginin amacı ve kapsamına uymayan makaleleri yayınlamama veya düzeltmek üzere yazara iade etme yetkisine sahiptirler. Yazarlar, yükledikleri dosyalara yönelik ön kontrol aşamasında kendilerinden istenen değişiklikleri belirlenen sürelerde tamamlayıp sisteme yüklemedikleri takdirde çalışmalarının reddedileceğini bilir.

6. Çalışmaların tüm sorumluluğu yazar/yazarlarına ait olup, intihal içermemelidir. Turnitin veya iThenticate programlarından alınan intihal raporu, çalışma ile birlikte “Makale Dosyaları”ndan dosya türü “Ek Dosya” olarak sisteme yüklenmelidir. Çalışmaların değerlendirilmeye alınabilmesi için Turnitin ya da iThenticate intihal raporunun, (Kaynakça hariç, 5 kelimeden az hariç, alıntılar dahil) %15 ve altında olması gerekmektedir. Aynı çalışmadan yararlanma oranının ise en fazla %3 olması gerekmektedir. Benzerlik oranı bu oranların üzerinde olan veya Turnitin / iThenticate raporu olmayan çalışmalar ön değerlendirme sürecinde reddedilecektir.

7. Yazar/yazarlar, çalışmalarını yayınlanmak üzere Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi’ne göndermekle, telif haklarını Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi’ne devretmiş sayılırlar. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve kaynak gösterilmeden aktarılamaz.

Çalışma bir çeviri ise çalışmayı yapan yazar/yazarlardan, çevirilen metnin orjinalinin yayınlandığı yayımcı kuruluştan yayımlanmasına izin verildiğine dair belge istenir. Bu belge, çalışmanın orijinal dildeki metni ile birlikte sisteme ek dosya olarak yüklenir.

8. Dergiye gönderilen çalışmalarda ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara uygunluk aranır. Çalışmalarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda;

a. Çalışma içerisinde kişilik hak ve özgürlüklerine saldırıda bulunulamaz. Hakaret içeren, hedef gösteren, küçültücü, alçaltıcı, din, dil, ırk, cinsiyet vb. ayrımcı ifadeler kullanılamaz ve kişisel mahremiyete özen gösterilir. Dergide yayınlanan makalelerin tüm bilimsel, içeriğe dair, dilsel, yasal sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılarda ifade edilen görüşler yazar/yazarların kendi görüşleri olarak kabul edilir ve dergi sorumluluğu dışındadır.

b. Araştırmaya dayalı makalelerde Etik Kurul Onay Belgesi “Makale Dosyaları”na dosya tipi “Etik Kurul Onay Belgesi” seçilerek yüklenir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir. Konuya ilişkin bilgiler “Etik İlkeler” başlığında verilmiştir.

9. Yazarlar çalışmalarını yayınlama aşamasına geçmeden geri çekebilirler. Derginin aynı sayısında bir yazara ait birden fazla makale yayımlanmaz.
Hakem değerlendirme süreci tamamlanmayan çalışmalar bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınacaktır.
Çalışmanın Editör Kurulunca hakem sürecine alınması bir yayın taahhüdü anlamına gelmez. Yayın için hakem süreci olumlu sonuçlansa bile mutlaka Editör Kurulunun ve Editörlerin/Editör yardımcılarının kararı gerekir.

10. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, editör kurulu tarafından genel yayın ilkeleri ve yazım kuralları açısından kontrol edilir. Bu kapsamda dergi kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş, majör düzeyde değişiklik gerektiren çalışmalar alan editörlerine yönlendirilmeden reddedilebilir. Genel yayın ilkelerine uygun bulunan makaleler, çift kör hakemlik değerlendirme süreci için uzmanlık alanlarına uygun olan iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birinin olumsuz olması durumunda, makale üçüncü hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı çalışmanın yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda belirleyici olur. Bir makalenin yayınlanması hakemlerin onayını almasına bağlıdır. Hakemlerden olumsuz rapor alan makaleler yayınlanmaz. Yazarlar hakemler tarafından çalışmalarında istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Hakemler düzeltmeler yapıldıktan sonra çalışmayı tekrar incelemek isteyebilir ve bu inceleme sonrası tekrar düzeltme verebilir. Hakemlerin “Düzeltme sonrası yayınlanabilir” kararı verdiği makalelerde çalışma, yazar tarafından hakem önerileri doğrultusunda revize edilerek görev bitiş tarihinden önce sisteme yüklenir. Eğer hakem çalışmayı tekrar incelemek istememiş ise, yapılması istenen düzeltmeler alan editörleri tarafından denetlenir. Makale değerlendirme sürecinde gerekli görmesi halinde alan editörü tarafından düzeltme istenebilir.

11. Yazar/yazarlar bilgi almak amacıyla yenidusunceler@gmail.com veya yenidusunceler@mail.ege.edu.tr adresine e-posta gönderebilir.
Posta yazışma adresi ve telefon numarası:
Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ege Üniversitesi Merkez Yerleşkesi 35100
Bornova/İzmir
Tel: 0 232 311 22 27


Yeni Düşünceler Dergisi Etik İlkeleri:

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri kapsamında 2020 yılında yapılan değişiklik ile Etik Kurul Onay Belgesi gerekli tutulmuştur. (TRDizin etik ilkeler akış şemasına buradan ulaşabilirsiniz.) TR Dizin tarafından yapılan açıklamada:

1. “Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için
ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir”.

2. “Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onay formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir” denilmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde 2020 yılı ve sonrasında etik kurul izni gereken ve bunu sağlamayan makaleler yayınlanmayacaktır.

2019 ve öncesinde yayımlanan yazılar için yukarıda belirtilen hususlar geçerli değildir. Bu yazılar için etik kurul izin belgeleri alınmasına gerek yoktur.

Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

Çalışmalarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerine Göre Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:
1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;
6. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
7. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
8. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi.

Dergimizin yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.