PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YAVRU ERKEK SIÇANLARDA VİTAMİN E UYGULAMASININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 2008, Cilt: 17 Sayı: 1, 46 - 53, 01.03.2008

Öz

Sinir sisteminin yüksek fonksiyonlarından biri olan
öğrenme; sosyal ve fiziksel çevre ve fizyolojik koşullardaki
değişikliklerden etkilenir. Çeşitli vitaminlerin öğrenme
üzerine etkilerini araştıran birçok çalışma bulunmaktadır.
Özellikle antioksidan etkili vitaminlerin, değişik nedenlerle
öğrenmede meydana gelen bozuklukları düzelttiği
bildirilmekte ise de bu konuda çelişkili bazı bilgiler
bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı yavru erkek sıçanlarda
30 gün süreyle uygulanan vitamin E’nin yer bulma
öğrenmesine olan etkisini araştırılmaktadır. Bu amaçla 30
adet, yavru erkek Wistar Albino sıçan; vitamin E, çözücü
kontrol ve kontrol grubu olmak üzere eşit sayıda sıçan
bulunan üç gruba ayrıldı. Vitamin E grubuna 40 mg/kg/gün E
vitamini, çözücü kontrol grubuna 0.34 ml/kg/gün zeytinyağı
30 gün boyunca günde 1 kez intraperitonal olarak uygulandı.
Uygulamaların sonrasında sıçanların Morris su tankındaki
sabit platformu yüzerek bulma yetenekleri, ardışık 3 gün
öğrenme fazı, dördüncü gün test fazı ve 5. günün 5.
denemesinde platformsuz havuzda reversal öğrenme fazı
olarak test edildi sıçanlara test için her bir günde 30 dakika
ara ile toplam dört yüzme yaptırıldı.. Testlerin
değerlendirilmesi için sıçanların platformu bulma süreleri ve
platformlu yarı alanda geçirdikleri sürenin toplam sürenin
yüzdesi cinsinden değerleri belirlenip istatistiksel olarak
analiz edildi. Bulguların grup içi günler arası
karşılaştırmalarında farklılık anlamlı bulundu (p<0.05). Bu
bulguya dayanarak uygulanan 3 günlük öğrenme
periyodunun yeterli olduğu düşünüldü. Gruplar arası fark ise
anlamsız bulundu (p>0.05). Sonuç olarak çalışmamızda; kısa
süreli E vitamini uygulamasının yavru erkek sıçanlarda yer
bulma öğrenmesiyle ilgili bilişsel işlevler üzerinde herhangi
bir etkisinin olmadığı belirlendi. Vitamin E”nin öğrenme
üzerindeki etkisinin uygulama dozu ve süresi ile ilişkili
olabileceği kanısına varıldı.

Kaynakça

 • 1. Aksoy Y. The role of glutathione in antioxidant mechanism . Türkiye Klinikleri J Med Sci 2000, 22: 442–448
 • 2. Akbulut KG, Gönül B, Yaşlanmada beynin farklı bölgelerinin oksidatif stres ve antioksidan durumunun belirlenmesi, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 29. Ulusal Fizyoloji Kongresi Özet Kitabı, Gazi Üniversitesi, Ankara 1–5 Eylül 2003, s 95.
 • 3. Reis AE, Zugno AI, Franzon R, et al.Pretreatment with Vitamins E and C prevent the impairment of memory caused by homocysteine administration in rats. Springer Netherlands 2002, 17(3): 211–217.
 • 4. Delwing D, Bavaresco CS, Monteiro SC, Matté C, Netto CA and Wyse AT. α-Tocopherol and ascorbic acid prevent memory deficits provoked by chronic hyperprolinemia in rats. Behav Brain Res 2006, 168(2): 185–189.
 • 5. Xu Y, Li S.W, Zhang Y, Zhang JJ. Effect of vitamin E on memory and brain monoaminergic neurotransmitter in chronic episodic hypoxia rat. Zhangguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao 2003, 25(3): 333–336.
 • 6. Marino MD, Aksenov MY, Kelly SJ. Vitamin E protects against alcohol-induced cell loss and oxidative stres in the neonatal rat hippocampus. I J of Develop Neurosci 2004, 22(5–6): 363–377
 • 7. Tuzcu M, Baydas G. Effect of melatonin and vitamin E on diabetes-induced learning and memory impairment in rats. Euro J Pharma 2006, 537(1–3): 106–110.
 • 8. Dunn KE, Billiot I, Bazan NG, Laltoste GJ. Eliminating the adrenal stresresponse does riot affect sleep deprivation-induced acquisin deficits in the water maze. Life Sci 2006, 78 (24): 2833–2838.
 • 9. Monteiro SC, Matte C, Bavaresco CS, Netto CA, Wyse TS. Vitamins E and C pretreatment prevents ovariectomy-induced memory deficits in water maze. Neurobiol Learn Memory 2005, 84(3): 192–199.
 • 10. Heim C, Kolasiewicz W, Kurz T, Sontag KH. Behavioral alterations after unilateral 6- hydroxydopamine lesions of the striatum effect of α-tokoferol. Polish J Pharma 2001, 53(5): 435–448.
 • 11. Pettenuzzo LF, Schuck PF, Wyse AT et al. Ascorbic acid prevents water maze behavioral deficits caused by early postnatal methylmalonic acid administration in the rat.Brain Res 2003, 976(2): 234-242.
 • 12. Demircioğlu Y, Yabancı N. Beslemenin bilişsel gelişim ve fonksiyonları ile ilşkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2003, 24: 170–179.
 • 13. Ortega RM, Requejo AM, Lopez-Sobaler AM et al. Cognitive function in elderly people is influenced by vitamin E status. J Nutr, 2002, 132(7): 2065–2068.
 • 14. Meydanî M, Vitamin E, Lancet 1995, 345: 170– 175.
 • 15. Grundman M. Vitamin E and Alzheimer's disease: the basis for additional clinical trials, Am J Clin Nutr 2000, 71(2): 630–636.
 • 16. Aydemir O, Çelebi S. Deneysel retinal iskemi ve perfüzyon oluşturulan kobaylarda Vitamin E türevlerinin glutatyon düzeylerine etkisi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2002, 16(3–4): 257–261.

The Effect of Vitamin E on Learning in Male Juvenile Rats

Yıl 2008, Cilt: 17 Sayı: 1, 46 - 53, 01.03.2008

Öz

Learning that a high function of neural
system influenced variation of physiological conditions,
social and physical environmental conditions. There are
many studies on effects of vitamins on learning.
especially ; it is reported that the vitamins which in
order to effective antioxidant prevented deficits of
learning. İn the present study the influence of vitamin E
intake on spatial learning of male juvenile rats duration
of 30 days has been investigated. For this purpose, total
of 30 male juvenile Wistar albina rats aged 28 days
were divided into 3 equal groups. Solving control group
0,34 ml/kg/day olive oil, vitamin E group 40 mg/kg/day
vitamin E were treated for 30 days with a single daily
intraperitoneal injections. After injections rats were
tested for their ability to find the location of platform in
the Morris water maze (spatial learning) , 3 days
learning phase, fourth day in fifth trial tested phase and
fifth day reversal learning is without platform pool too.
Each days were done daily four swimming interval 30
minute. The time spent to find the platform and the time
spent in half area of the tank including the platform in a
value representing the percentage in the total time were
compared statistically. There was meaningful difference
compaired of training within groups (p<0,05) and all
groups increased learning performance. There was
significant difference between groups.(p>0,05). These
results indicate that the short period supplementation
with vitamin E has not improved cognitive function
interested in spatial learning in the male juvenile rats. It
was concluded that the effect of vitamin E intake on
learning is related with the tried duration of vitamin E
and dose injection.

Kaynakça

 • 1. Aksoy Y. The role of glutathione in antioxidant mechanism . Türkiye Klinikleri J Med Sci 2000, 22: 442–448
 • 2. Akbulut KG, Gönül B, Yaşlanmada beynin farklı bölgelerinin oksidatif stres ve antioksidan durumunun belirlenmesi, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 29. Ulusal Fizyoloji Kongresi Özet Kitabı, Gazi Üniversitesi, Ankara 1–5 Eylül 2003, s 95.
 • 3. Reis AE, Zugno AI, Franzon R, et al.Pretreatment with Vitamins E and C prevent the impairment of memory caused by homocysteine administration in rats. Springer Netherlands 2002, 17(3): 211–217.
 • 4. Delwing D, Bavaresco CS, Monteiro SC, Matté C, Netto CA and Wyse AT. α-Tocopherol and ascorbic acid prevent memory deficits provoked by chronic hyperprolinemia in rats. Behav Brain Res 2006, 168(2): 185–189.
 • 5. Xu Y, Li S.W, Zhang Y, Zhang JJ. Effect of vitamin E on memory and brain monoaminergic neurotransmitter in chronic episodic hypoxia rat. Zhangguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao 2003, 25(3): 333–336.
 • 6. Marino MD, Aksenov MY, Kelly SJ. Vitamin E protects against alcohol-induced cell loss and oxidative stres in the neonatal rat hippocampus. I J of Develop Neurosci 2004, 22(5–6): 363–377
 • 7. Tuzcu M, Baydas G. Effect of melatonin and vitamin E on diabetes-induced learning and memory impairment in rats. Euro J Pharma 2006, 537(1–3): 106–110.
 • 8. Dunn KE, Billiot I, Bazan NG, Laltoste GJ. Eliminating the adrenal stresresponse does riot affect sleep deprivation-induced acquisin deficits in the water maze. Life Sci 2006, 78 (24): 2833–2838.
 • 9. Monteiro SC, Matte C, Bavaresco CS, Netto CA, Wyse TS. Vitamins E and C pretreatment prevents ovariectomy-induced memory deficits in water maze. Neurobiol Learn Memory 2005, 84(3): 192–199.
 • 10. Heim C, Kolasiewicz W, Kurz T, Sontag KH. Behavioral alterations after unilateral 6- hydroxydopamine lesions of the striatum effect of α-tokoferol. Polish J Pharma 2001, 53(5): 435–448.
 • 11. Pettenuzzo LF, Schuck PF, Wyse AT et al. Ascorbic acid prevents water maze behavioral deficits caused by early postnatal methylmalonic acid administration in the rat.Brain Res 2003, 976(2): 234-242.
 • 12. Demircioğlu Y, Yabancı N. Beslemenin bilişsel gelişim ve fonksiyonları ile ilşkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2003, 24: 170–179.
 • 13. Ortega RM, Requejo AM, Lopez-Sobaler AM et al. Cognitive function in elderly people is influenced by vitamin E status. J Nutr, 2002, 132(7): 2065–2068.
 • 14. Meydanî M, Vitamin E, Lancet 1995, 345: 170– 175.
 • 15. Grundman M. Vitamin E and Alzheimer's disease: the basis for additional clinical trials, Am J Clin Nutr 2000, 71(2): 630–636.
 • 16. Aydemir O, Çelebi S. Deneysel retinal iskemi ve perfüzyon oluşturulan kobaylarda Vitamin E türevlerinin glutatyon düzeylerine etkisi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2002, 16(3–4): 257–261.

Ayrıntılar

Diğer ID JA22MM26FU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özgül KOÇYİĞİT Bu kişi benim
Erciyes Ün. Sağlık Bil. Ens.Fizyoloji AD, Kayseri


Seda ARTIŞ Bu kişi benim
Erciyes Ün. Sağlık Bil. Ens.Fizyoloji AD, Kayseri


Leyla ŞAHİN Bu kişi benim
Erciyes Ün. Sağlık Bil. Ens.Fizyoloji AD, Kayseri


Meral AŞÇIOĞLU Bu kişi benim
Erciyes Ün. Sağlık Bil. Ens.Fizyoloji AD, Kayseri

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2008
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2008
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 17 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { eujhs552298, journal = {Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1018-3655}, address = {sagens@erciyes.edu.tr}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {17}, number = {1}, pages = {46 - 53}, title = {YAVRU ERKEK SIÇANLARDA VİTAMİN E UYGULAMASININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Koçyiğit, Özgül and Artış, Seda and Şahin, Leyla and Aşçıoğlu, Meral} }
APA Koçyiğit, Ö. , Artış, S. , Şahin, L. & Aşçıoğlu, M. (2008). YAVRU ERKEK SIÇANLARDA VİTAMİN E UYGULAMASININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİSİ . Sağlık Bilimleri Dergisi , 17 (1) , 46-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujhs/issue/44530/552298
MLA Koçyiğit, Ö. , Artış, S. , Şahin, L. , Aşçıoğlu, M. "YAVRU ERKEK SIÇANLARDA VİTAMİN E UYGULAMASININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİSİ" . Sağlık Bilimleri Dergisi 17 (2008 ): 46-53 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujhs/issue/44530/552298>
Chicago Koçyiğit, Ö. , Artış, S. , Şahin, L. , Aşçıoğlu, M. "YAVRU ERKEK SIÇANLARDA VİTAMİN E UYGULAMASININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİSİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 17 (2008 ): 46-53
RIS TY - JOUR T1 - YAVRU ERKEK SIÇANLARDA VİTAMİN E UYGULAMASININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİSİ AU - ÖzgülKoçyiğit, SedaArtış, LeylaŞahin, MeralAşçıoğlu Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 53 VL - 17 IS - 1 SN - 1018-3655- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Sağlık Bilimleri Dergisi YAVRU ERKEK SIÇANLARDA VİTAMİN E UYGULAMASININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİSİ %A Özgül Koçyiğit , Seda Artış , Leyla Şahin , Meral Aşçıoğlu %T YAVRU ERKEK SIÇANLARDA VİTAMİN E UYGULAMASININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİSİ %D 2008 %J Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1018-3655- %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD Koçyiğit, Özgül , Artış, Seda , Şahin, Leyla , Aşçıoğlu, Meral . "YAVRU ERKEK SIÇANLARDA VİTAMİN E UYGULAMASININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİSİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 17 / 1 (Mart 2008): 46-53 .
AMA Koçyiğit Ö. , Artış S. , Şahin L. , Aşçıoğlu M. YAVRU ERKEK SIÇANLARDA VİTAMİN E UYGULAMASININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİSİ. JHS. 2008; 17(1): 46-53.
Vancouver Koçyiğit Ö. , Artış S. , Şahin L. , Aşçıoğlu M. YAVRU ERKEK SIÇANLARDA VİTAMİN E UYGULAMASININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİSİ. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2008; 17(1): 46-53.
IEEE Ö. Koçyiğit , S. Artış , L. Şahin ve M. Aşçıoğlu , "YAVRU ERKEK SIÇANLARDA VİTAMİN E UYGULAMASININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİSİ", Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 17, sayı. 1, ss. 46-53, Mar. 2008