Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

KRİZLER AVRUPASI VE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE COVID-19 SALGINI SONRASI "GELECEK" SENARYOLARINA BİR KATKI

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 17 - 25, 05.11.2020

Öz

9 Mayıs 2020’de 69. yaşını kutlayan Avrupa Birliği’nin geleceğinin dünyadaki tüm devletleri ve uluslararası örgütlenmeleri de oldukça sarsan Covid-19 pandemi krizinden dolayı dağılmayla sonuçlanacağı konusunda çok senaryo üretildi. Bu senaryoların gerçekçi olup olmadığını irdelemek istiyorum. Covid-19 küresel salgını ve onun Avrupa Birliği’nin geleceğine etkisine dair yeni bir senaryo üretmeden önce sorulması gereken önemli bir soru vardır: Neden Avrupa Birliği’nin geleceğine bu kadar çok odaklanılmaktadır ve neden parçalanacağına dair bu kadar çok yorum yapılmaktadır?

Kaynakça

  • Bu analiz çalışmasının referansı bulunmamaktadır. Bu analiz çalışmasının referansı bulunmamaktadır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sevim BUDAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 5 Kasım 2020
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Budak, S. (2020). KRİZLER AVRUPASI VE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE COVID-19 SALGINI SONRASI "GELECEK" SENARYOLARINA BİR KATKI . EURO Politika , COVİD-19 SONRASI AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GELECEĞİ , 17-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/europ/issue/57689/822029

Yayına kabul edilen makalelerin içerikleri ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara ait olup yalnızca onların fikir ve görüşlerini yansıtmaktadır. 

Dergiye, daha önce başka bir dergide, kitapta vb. herhangi bir kaynakta yayımlanan makaleler kabul edilmemektedir. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler, dipnotta belirtildikten ve makale formatına dönüştürüldükten sonra yayın sürecine alınabilir.

Dergide yayımlanan akademik makaleler sadece eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir. Eğitim amacı dışında makaleler, makalelerdeki şekil, grafik ve tablolar izin alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, arşivlenemez. Akademik yayınlarda kaynak gösterilmesi şartı ile makalelerden alıntı yapılabilir. 


Yazarların, EURO Politika derginde yayınlanmak üzere göndermiş oldukları makaleler için telif ücreti talep etmeyeceklerini taahhüt ettikleri kabul edilir.