EURO Politika
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-1380 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Yusuf ERTUĞRAL | http://www.europolitika.com


EURO Politika Dergisi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim olmak  olmak üzere yılda 4 kez yayınlanan akademik bir dergidir. 2020 yılından itibaren hakemli bir dergi olarak yayına devam edecek olan EURO Politika Dergisi Avrupa politikaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca İngilizce bilimsel çalışmalar da yayınlanır.

Dergimize gönderilecek makaleler DergiPark üzerinden açılan kullanıcı hesabı ile iletilmelidir. Dergimizde yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate/Turnitin programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.

Dergimizin Avrupa Birliği politikaları (sosyal bilimler) kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

(Uluslararası İlişkiler, Finans- Ekonomi, Maliye, Göç-Mülteci, Avrupa Tarihi, Güvenlik, Terör, İklim-Çevre, Gıda, Siyaset Bilimi, Etnik Milliyetçilik, 

EURO Politika

ISSN 2149-1380 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Yusuf ERTUĞRAL | http://www.europolitika.com
Kapak Resmi


EURO Politika Dergisi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim olmak  olmak üzere yılda 4 kez yayınlanan akademik bir dergidir. 2020 yılından itibaren hakemli bir dergi olarak yayına devam edecek olan EURO Politika Dergisi Avrupa politikaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca İngilizce bilimsel çalışmalar da yayınlanır.

Dergimize gönderilecek makaleler DergiPark üzerinden açılan kullanıcı hesabı ile iletilmelidir. Dergimizde yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate/Turnitin programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.

Dergimizin Avrupa Birliği politikaları (sosyal bilimler) kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

(Uluslararası İlişkiler, Finans- Ekonomi, Maliye, Göç-Mülteci, Avrupa Tarihi, Güvenlik, Terör, İklim-Çevre, Gıda, Siyaset Bilimi, Etnik Milliyetçilik,