İletişim Bilgileri

Yazar Destek

YUSUF ERTUĞRuL
Bir kuruma bağlı değildir
s_g_kurt@hotmail.com

Teknik İletişim

YUSUF ERTUĞRAL
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
iletisim@europolitika.com

yakın doğu üniversitesi* kıbrıs


Editör

SEDA GOZDE TOKATLI
IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY
sedagozde@hotmail.com
05321643853

narlıdere, izmir 


Yayına kabul edilen makalelerin içerikleri ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara ait olup yalnızca onların fikir ve görüşlerini yansıtmaktadır. 

Dergiye, daha önce başka bir dergide, kitapta vb. herhangi bir kaynakta yayımlanan makaleler kabul edilmemektedir. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler, dipnotta belirtildikten ve makale formatına dönüştürüldükten sonra yayın sürecine alınabilir.

Dergide yayımlanan akademik makaleler sadece eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir. Eğitim amacı dışında makaleler, makalelerdeki şekil, grafik ve tablolar izin alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, arşivlenemez. Akademik yayınlarda kaynak gösterilmesi şartı ile makalelerden alıntı yapılabilir. 


Yazarların, EURO Politika derginde yayınlanmak üzere göndermiş oldukları makaleler için telif ücreti talep etmeyeceklerini taahhüt ettikleri kabul edilir.