Amaç ve Kapsam

Türkiye'de "Avrupa Birliği Politikaları" na yönelik çıkarılmış ilk süreli dergi olan EUROPolitika Dergisi'nin amacı, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacıların hukuk, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi çalışmalarını Avrupa Politikaları perspektifinde sunmaktadır.


Avrupa Birliği Politikaları  Dergisi EUROPolitika dergisi yılda 6  kez, Ocak, Mart,  Mayıs , Temmuz, Eylül ve Aralık aylarında Türkçe ve İngilizce yayın yapan açık erişim (2023 yılından itibaren çift hakem sürecine tabi olacak)  ulusal bir dergidir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Yayına kabul edilen makalelerin içerikleri ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara ait olup yalnızca onların fikir ve görüşlerini yansıtmaktadır. 

Dergiye, daha önce başka bir dergide, kitapta vb. herhangi bir kaynakta yayımlanan makaleler kabul edilmemektedir. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler, dipnotta belirtildikten ve makale formatına dönüştürüldükten sonra yayın sürecine alınabilir.

Dergide yayımlanan akademik makaleler sadece eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir. Eğitim amacı dışında makaleler, makalelerdeki şekil, grafik ve tablolar izin alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, arşivlenemez. Akademik yayınlarda kaynak gösterilmesi şartı ile makalelerden alıntı yapılabilir. 


Yazarların, EURO Politika derginde yayınlanmak üzere göndermiş oldukları makaleler için telif ücreti talep etmeyeceklerini taahhüt ettikleri kabul edilir.