Hakkında

2023 yılından itibaren hakemli bir dergi olarak da yayına devam edecek EURO Politika Dergisi Avrupa politikaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca İngilizce bilimsel çalışmalar da yayınlanır.

EURO Politika dergisi, Haziran 2023 itibariyle yılda iki kez yayım yapmayı planlamaktadır. Editör kurulu gerek görmesi durumunda daha fazla sayı yayınlayabilir.

Dergimize gönderilecek makaleler DergiPark üzerinden açılan kullanıcı hesabı ile iletilmelidir.

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler Thenticate/Turnitin programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.

Dergimizin Avrupa Birliği politikaları (sosyal bilimler) kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

(Uluslararası İlişkiler, Finans- Ekonomi, Maliye, Göç-Mülteci, Avrupa Tarihi, Güvenlik, Terör, İklim-Çevre, Gıda, Siyaset Bilimi, Etnik Milliyetçilik)Yayına kabul edilen makalelerin içerikleri ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara ait olup yalnızca onların fikir ve görüşlerini yansıtmaktadır. 

Dergiye, daha önce başka bir dergide, kitapta vb. herhangi bir kaynakta yayımlanan makaleler kabul edilmemektedir. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler, dipnotta belirtildikten ve makale formatına dönüştürüldükten sonra yayın sürecine alınabilir.

Dergide yayımlanan akademik makaleler sadece eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir. Eğitim amacı dışında makaleler, makalelerdeki şekil, grafik ve tablolar izin alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, arşivlenemez. Akademik yayınlarda kaynak gösterilmesi şartı ile makalelerden alıntı yapılabilir. 


Yazarların, EURO Politika derginde yayınlanmak üzere göndermiş oldukları makaleler için telif ücreti talep etmeyeceklerini taahhüt ettikleri kabul edilir.