Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Editör Kurulu
Uzman Yusuf ERTUĞRAL EURO Politika Dergisi 0000-0002-3450-8617 Türkiye Web
Göç, Etnisite ve Çok Kültürlülük Sosyolojisi, Avrupa Birliği, Türk Dış Politikası
Doktora Ali İzzet KEÇECİ EURO POLİTİKA DERGİSİ Türkiye
Uluslararası Siyaset
Dr. Devrim Ömer ŞAHİN DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Uluslararası Kurumlar, Uluslararası Siyaset
Doktora Oğuzhan MANİOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Türkiye
Siyasi Coğrafya
Nilfem BAYKAN EURO Politika Dergisi Türkiye
Siyaset Bilimi, Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler, Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset, Uluslararası Kurumlar, Dezavantajlı Gruplar, Göç Sosyolojisi, Göç, Etnisite ve Çok Kültürlülük Sosyolojisi, Kadın Araştırmaları, Uluslararası Göç, Teknoloji Yönetimi
Doktora Beril HAKVERİR KUTMAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8724-6836 Türkiye
Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa ve Bölge Çalışmaları, Uluslararası Kurumlar, Siyaset Sosyolojisi, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Avrupa Çalışmaları, Uluslararası Göç, Uluslararası Güvenlik, Avrupa Siyasi Tarihi
Nuran BAYKUŞ EURO POLİTİKA DERGİSİ Türkiye
Radyo-Televizyon

HAKEMLER

HAKEMLER 


Doç. Dr. Sezgin MERCAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Avrupa ve Bölge Çalışmaları, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Avrupa Çalışmaları, Türk Dış Politikası
Doç. Dr. Nergiz Özkural KÖROĞLU ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Uluslararası İlişkiler
Dr. Öğr. Üyesi Ayçe SEPLİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6648-4242 Türkiye
Ekonomi Politik Teorisi, Avrupa ve Bölge Çalışmaları, Uluslararası Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Avrupa Çalışmaları
İletişim ve Medya Çalışmaları

Yayına kabul edilen makalelerin içerikleri ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara ait olup yalnızca onların fikir ve görüşlerini yansıtmaktadır. 

Dergiye, daha önce başka bir dergide, kitapta vb. herhangi bir kaynakta yayımlanan makaleler kabul edilmemektedir. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler, dipnotta belirtildikten ve makale formatına dönüştürüldükten sonra yayın sürecine alınabilir.

Dergide yayımlanan akademik makaleler sadece eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir. Eğitim amacı dışında makaleler, makalelerdeki şekil, grafik ve tablolar izin alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, arşivlenemez. Akademik yayınlarda kaynak gösterilmesi şartı ile makalelerden alıntı yapılabilir. 


Yazarların, EURO Politika derginde yayınlanmak üzere göndermiş oldukları makaleler için telif ücreti talep etmeyeceklerini taahhüt ettikleri kabul edilir.