Yazım Kuralları

Bütün makale tekliflerinin şu kurallara uyması gerekmektedir:

  1. Makaleler dipnot ve kaynakça dâhil asgari 1500, azami 3000 kelimeden oluşmalıdır.
  2. Makalelerde APA 6 alıntılama stili kullanılmalıdır.
  3. Yazar adı, üniversitesi, unvanı ve bölümü belirtilmelidir.
  4. Makaleler İngilizce veya Türkçe olabilir.
  5. Yazılarınız editör kontrolünden geçtikten sonra, uygun görülmesi durumunda dergimizde, daha sonra web sitemizde yayınlanabilecektir.
  6. Makalelerin bilim, dil ve hukuk açısından sorumluluğu yazarlarına aittir. 
  7. Tarafımıza gönderilen makaleler, yazılı ve görsel çeşitli başka mecralarda da yayınlanabilir. Yazarlar bu şekilde makalelerin kullanım iznini, Euro Politika Dergisine vermeyi kabul etmiş olurlar.
  8. Makaleler 12 punto, Times New Romans fontu ile, “.doc” uzantılı dosya ekli bir şekilde editor@europolitika.com adresine e-mail ile gönderilmelidir. 

Detaylı Yazım Kuralları: EUROPolitika Dergisi Yazım Kuralı

Yayına kabul edilen makalelerin içerikleri ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara ait olup yalnızca onların fikir ve görüşlerini yansıtmaktadır. 

Dergiye, daha önce başka bir dergide, kitapta vb. herhangi bir kaynakta yayımlanan makaleler kabul edilmemektedir. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler, dipnotta belirtildikten ve makale formatına dönüştürüldükten sonra yayın sürecine alınabilir.

Dergide yayımlanan akademik makaleler sadece eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir. Eğitim amacı dışında makaleler, makalelerdeki şekil, grafik ve tablolar izin alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, arşivlenemez. Akademik yayınlarda kaynak gösterilmesi şartı ile makalelerden alıntı yapılabilir. 


Yazarların, EURO Politika derginde yayınlanmak üzere göndermiş oldukları makaleler için telif ücreti talep etmeyeceklerini taahhüt ettikleri kabul edilir.