Özel Sayı

Cilt: 4 Sayı: 2, 5.11.2020

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

4. COVID-19: AB İÇİN STRES TESTİ

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Oğuz GÜNER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1619-579X
Avrupa ve Bölge Çalışmaları, Avrupa Birliği, Avrupa Çalışmaları, Avrupa ve Bölge Çalışmaları

Yayına kabul edilen makalelerin içerikleri ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara ait olup yalnızca onların fikir ve görüşlerini yansıtmaktadır. 

Dergiye, daha önce başka bir dergide, kitapta vb. herhangi bir kaynakta yayımlanan makaleler kabul edilmemektedir. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler, dipnotta belirtildikten ve makale formatına dönüştürüldükten sonra yayın sürecine alınabilir.

Dergide yayımlanan akademik makaleler sadece eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir. Eğitim amacı dışında makaleler, makalelerdeki şekil, grafik ve tablolar izin alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, arşivlenemez. Akademik yayınlarda kaynak gösterilmesi şartı ile makalelerden alıntı yapılabilir. 


Yazarların, EURO Politika derginde yayınlanmak üzere göndermiş oldukları makaleler için telif ücreti talep etmeyeceklerini taahhüt ettikleri kabul edilir.