Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

KORONAVİRÜS SALGINI SONRASI AVRUPA EMEK PİYASASI

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 187 - 201, 05.11.2020

Öz

2020 yılının ilk çeyreğinde Koronavirüs salgınını (Covid-19) önlemek amacıyla alınan tedbirler neticesinde, birçok ülke sosyal ve ekonomik kısıtlama içeren kararlar almak durumunda kalmıştır. Salgının etkileri, ilk olarak sağlık alanında yaşanan krizle ortaya çıkmış ancak zamanla ekonomik ve sosyal alanlarda da salgın etkisini göstermeye başlamıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan “Covid-19 ve Çalışma Yaşamı: Etkiler ve Yanıtlar” raporunda; Covid-19 salgınının çalışma yaşamına etkisinin oldukça kapsamlı olacağı, binlerce hatta milyonlarca insanın işsiz kalacağı tahmin edilmektedir. ILO, Covid-19’un neden olduğu sosyal ve ekonomik risk ile artan işsizliğin emek krizine yol açabileceğini öngörmekle birlikte ülkeleri bu hususta uyarmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin azalması ve insan dolaşımının kısıtlanması emek piyasasını büyük oranda etkilemektedir. Covid-19 ile ilgili alınan tedbirlerin emek piyasasını yeniden şekillendireceği ve bu yeni durumun Avrupa Birliği (AB) üye devletleri üzerindeki etkisinin, ülkelerin ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılarına bağlı olarak değiştireceği beklenmektedir. Emek piyasasında ortaya çıkacak muhtemel bir krizin AB düzeyindeki etkilerini azaltmak için zaman kaybetmeden tedbir politikalarının uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada; Covid-19 krizine karşı AB’nin nasıl bir yol izlediği ve yeni durumun Avrupa emek piyasasını nasıl şekillendireceği değerlendirilecektir.

Kaynakça

 • Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M. & Agha, R. (2020). Thesocio-economic Implications of the Coronavirus Pandemic(COVID-19): A Review. International Journal of Surgery, (78), 185-193.
 • Bayar, A.A., Günçavdı, Ö. & Levent, H. (2020). Covid-19 Salgının Kadınların Çalışma ve Hane Yaşamı Üzerine Etkileri. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü.
 • EU Science HUB. (2020). The Impact of Covid Confinement Measures on EU Labour Market, Publications Office of the European Union.
 • Güner, O. (2019). Avrupa Birliği’nin Bilim ve Araştırma Alanındaki Heterojen Yapısına Dair Bir Değerlendirme. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 13, 357-376.
 • Fana, M., Tolan, S., Torrejón, S., Urzi Brancati, C. & Fernández-Macías, E. (2020). The Covid Confinement Measures and EU Labour Markets, Publications Office of the European Union.
 • Demertzis, M., Sapir, A., Tagliapietra, S. & Wolff, G. (2020). An effective economic response to the coronavirus in Europe, Policy Contribution, Issue N:6.
 • European Commission. (2020). Proposal for a Council Regulation on the establishment of a European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) following the COVID-19 virus outbreak. Brussels: European Commission, April 2.
 • Beblavý, M. (2020). Protecting employment in the time of coronavirus: What is the EU’s €100 billion going to buy? Centre for European Policy Studies Policy Insight No:2020-08. Erişim adresi (06.07.2020): http://aei.pitt.edu/id/eprint/102714
 • Russack, S.; Blockmans, S. (2020). How is EU cooperation on the Covid-19 crisis perceived in member states? Centre for European Policy Studies, Erişim adresi (06.07.2020): http://www.ceps.eu
 • EESC. (2020). EESC asks for 2020 Employment Guidelines to be adapted in the face of Covid-19 pandemic. Erişim adresi (06.07.2020): https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/eesc-asks-2020-employment-guidelines-be-adapted-face-covid-19-pandemic
 • ILO. (2020). COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses. Erişim adresi (06.07.2020): https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kübra ECER
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Kasım 2020
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2020
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ecer, K. (2020). KORONAVİRÜS SALGINI SONRASI AVRUPA EMEK PİYASASI . EURO Politika , COVİD-19 SONRASI AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GELECEĞİ , 187-201 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/europ/issue/57689/822851

Yayına kabul edilen makalelerin içerikleri ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara ait olup yalnızca onların fikir ve görüşlerini yansıtmaktadır. 

Dergiye, daha önce başka bir dergide, kitapta vb. herhangi bir kaynakta yayımlanan makaleler kabul edilmemektedir. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler, dipnotta belirtildikten ve makale formatına dönüştürüldükten sonra yayın sürecine alınabilir.

Dergide yayımlanan akademik makaleler sadece eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir. Eğitim amacı dışında makaleler, makalelerdeki şekil, grafik ve tablolar izin alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, arşivlenemez. Akademik yayınlarda kaynak gösterilmesi şartı ile makalelerden alıntı yapılabilir. 


Yazarların, EURO Politika derginde yayınlanmak üzere göndermiş oldukları makaleler için telif ücreti talep etmeyeceklerini taahhüt ettikleri kabul edilir.