Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Materyalist Feminizm ve Uluslararası İlişkiler

Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 1, 30 - 55, 14.10.2021

Öz

Feminizm kavramını tanımlayan değişik bakış açıları olsa da en kısa şekilde toplumda kadın ve erkek arasında toplumsal eşitliğin sağlanmasını hedefleyen düşünceler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Bu eşitliğin sebeplerini ve ortadan nasıl kaldırılacağını farklı feminist düşünceler farklı şekilde açıklamıştır. Materyalist feminizm bunlardan birisidir. Kadın ile erkek arasında toplumsal eşitsizliğin tarihi maddi koşulların bir sonucu olarak gören bu görüş, eşitliğin sağlanabilmesi için öncelik olarak kadının özgürleşmesi gerektiğini savunur. Öte yandan feminist düşünce 70’li yılların sonlarından itibaren Uluslararası İlişkiler disiplininde tartışılmaya başlamış ve bugün artık önemli bir kuram olarak addedilmiş olsa da de kadın-erkek eşitsizliğini tarihsel maddi koşulların yarattığını savunan Materyalist Feminizm’in Uluslararası İlişkiler’e katkısı oldukça sınırlı kalmıştır. Bu makalede Materyalist Feminizm’in Uluslararası İlişkiler alanında nasıl yorumlanabileceği tartışılacaktır.

Kaynakça

 • Ataman, M., (2009) “Feminizm: Geleneksel Uluslararası İlişkiler Teorilerine Alternatif Yaklaşımlar Demeti”, Alternatif Politika, Vol. 1, No. 1: 1-41
 • Blanchard, Eric M., (2003) “Gender, International Relations, and the Development of Feminist Security Theory”, Signs: Journal Of Women Culture and Society, Vol. 28, No. 4: 1289-1312 Bryson, V., (2003) Feminist Political Theory: An Introduction, New York, Palgrave Macmillan
 • Catharine A. M., (2003) Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, çev. Türkan Yöney ve Sabir Yücesoy, Metis Yayınları, İstanbul
 • Charlesworth, H., Chinkin, C., ve Wright, S., (1991) “Feminist Approaches to International Law”, The American Journal of International Law, Vol. 85, No. 4: 613-645
 • Donovan, J., (2009) Feminist Teori, çev. Aksu Bora et. al., İstanbul, İletişim
 • Eisenstein, Z., (1999) "Constructing a Theory of Capitalist Patriarchy and Socialist Feminism", Critical Sociology, Vol. 25: 196-217
 • Engels, F., (2003) Ailenin, Devletin ve Özel Mülkiyetin Kökeni, Eriş Yayınları
 • Erdem, T., (1994) "Postmodern Feminizm", Kadın Araştırmaları Dergisi, No. 2: 67-82
 • Federici, S., (2003) Sıfır Noktasında Devrim, çev. Damlanur Meral et al., , İstanbul, Otonom
 • Firestone, S., (1972) The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution, New York, Bantam Book
 • Fraser, N., (2009) “Feminizm, Kapitalizm ve Tarihin Oyunu”, çev. Gizem Kurtsoy, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, No. 9: 1-8
 • Hartmann, H., (1993) "The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More Progressive Union", Jaggar, Alison M. ve Rothenberg, Paula S. et. al., Feminist Frameworks: Alternative Theoretical Accounts of the Relations between Women and Men, New York, Mcgraw Hill
 • Jaggar, A. M., (1989) Feminist Politics and Human Nature, New Jersey, Rowman & Littlefield Publishers
 • Kergoat, D., (2009) "Cinsyete Dayalı İşbölümü ve Cinsiyetin Toplumsal İlişkileri", çev. Zeynep Kıvılcım, Praksis, No. 20: 9-17
 • Osman, H., (2009) "Türkiye'de Sosyalist Feminizme Kaktüs'ten Bakmak", Praksis, No. 20: 17-45
 • Sawicki, J., (1986) "Foucault and Feminism: Toward a Politics of Difference", Hypatia, Vol. 1, No. 2: 23-36
 • Smith, S., (2012) Kadınlar ve Sosyalizm: Kadınların Kurtuluşu Üzerine Denemeler, İstanbul, Yordam Kitap
 • Sylvester, C., (1994) Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era, Cambridge, Cambridge University Press
 • Thorburn, D., (2000) “Feminism Meets International Relations”, SAIS Review, Vol. 20, No. 2: 1-10
 • Tickner, J. A. ve Sjoberg, L., (2010) "Feminism", Tim Dunne et. al., International Relations Theories, New York, Oxford University Press
 • Tickner, J. A., (2005) “Gendering a Discipline: Some Feminist Methodological Contributions to International Relaitons”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 30, No. 4: 2173-2188
 • Tickner, J. A., (1999) “Searching for the Princess? Feminist Perspectives in International Relations”, Harvard International Review, Vol. 21, No. 4: 44-48
 • True, J., (1996) “Feminism”, Scott Burchill, et al., Theories of International Relations, Londra, Macmillan Press
 • Tür, Ö., ve Koyuncu, A., (2010) “Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları”, Uluslararası İlişkiler, Vol. 7, No. 26: 3-24
 • Walters, M., (2005) Feminizm, çev. Hakan Gür, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları
 • Whitworth, S., (1989) “Gender in the Inter-Paradigm Debate”, Millennium Journal of International Studies, Vol. 18, No. 2: 265-272
 • Zalewski, M. ve Parpart, J. L., (2008) "Preface: the man question, gender and global power", Jane L. Parpart ve Marysia Zalewski et. al., Rethinking the men question: sex, gender and violence in international relations, Londra, Zed Books
 • Zalewski, M., (1995) "Well, What is the Feminist Perspective on Bosnia?”, International Affairs, Vol. 72, No. 2: 339-356
Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 1, 30 - 55, 14.10.2021

Öz

Although there are different perspectives defining the concept of feminism, we can define it as a set of ideas that aim to achieve social equality between men and women in society. Different feminist ideas have explained the reasons for this equality and how to eliminate it. Materialist feminism is one of them. This view, which sees social inequality between men and women as a result of historical material conditions, argues that women should be liberated as a priority in order to achieve equality. On the other hand, although feminist thought has started to be discussed in the discipline of International Relations since the late 70s and is now regarded as an important theory, the contribution of Materialist Feminism to International Relations, which argues that the inequality between men and women is created by historical material conditions, has remained very limited. In this article, it will be discussed how Materialist Feminism can be interpreted in the field of International Relations.

Kaynakça

 • Ataman, M., (2009) “Feminizm: Geleneksel Uluslararası İlişkiler Teorilerine Alternatif Yaklaşımlar Demeti”, Alternatif Politika, Vol. 1, No. 1: 1-41
 • Blanchard, Eric M., (2003) “Gender, International Relations, and the Development of Feminist Security Theory”, Signs: Journal Of Women Culture and Society, Vol. 28, No. 4: 1289-1312 Bryson, V., (2003) Feminist Political Theory: An Introduction, New York, Palgrave Macmillan
 • Catharine A. M., (2003) Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, çev. Türkan Yöney ve Sabir Yücesoy, Metis Yayınları, İstanbul
 • Charlesworth, H., Chinkin, C., ve Wright, S., (1991) “Feminist Approaches to International Law”, The American Journal of International Law, Vol. 85, No. 4: 613-645
 • Donovan, J., (2009) Feminist Teori, çev. Aksu Bora et. al., İstanbul, İletişim
 • Eisenstein, Z., (1999) "Constructing a Theory of Capitalist Patriarchy and Socialist Feminism", Critical Sociology, Vol. 25: 196-217
 • Engels, F., (2003) Ailenin, Devletin ve Özel Mülkiyetin Kökeni, Eriş Yayınları
 • Erdem, T., (1994) "Postmodern Feminizm", Kadın Araştırmaları Dergisi, No. 2: 67-82
 • Federici, S., (2003) Sıfır Noktasında Devrim, çev. Damlanur Meral et al., , İstanbul, Otonom
 • Firestone, S., (1972) The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution, New York, Bantam Book
 • Fraser, N., (2009) “Feminizm, Kapitalizm ve Tarihin Oyunu”, çev. Gizem Kurtsoy, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, No. 9: 1-8
 • Hartmann, H., (1993) "The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More Progressive Union", Jaggar, Alison M. ve Rothenberg, Paula S. et. al., Feminist Frameworks: Alternative Theoretical Accounts of the Relations between Women and Men, New York, Mcgraw Hill
 • Jaggar, A. M., (1989) Feminist Politics and Human Nature, New Jersey, Rowman & Littlefield Publishers
 • Kergoat, D., (2009) "Cinsyete Dayalı İşbölümü ve Cinsiyetin Toplumsal İlişkileri", çev. Zeynep Kıvılcım, Praksis, No. 20: 9-17
 • Osman, H., (2009) "Türkiye'de Sosyalist Feminizme Kaktüs'ten Bakmak", Praksis, No. 20: 17-45
 • Sawicki, J., (1986) "Foucault and Feminism: Toward a Politics of Difference", Hypatia, Vol. 1, No. 2: 23-36
 • Smith, S., (2012) Kadınlar ve Sosyalizm: Kadınların Kurtuluşu Üzerine Denemeler, İstanbul, Yordam Kitap
 • Sylvester, C., (1994) Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era, Cambridge, Cambridge University Press
 • Thorburn, D., (2000) “Feminism Meets International Relations”, SAIS Review, Vol. 20, No. 2: 1-10
 • Tickner, J. A. ve Sjoberg, L., (2010) "Feminism", Tim Dunne et. al., International Relations Theories, New York, Oxford University Press
 • Tickner, J. A., (2005) “Gendering a Discipline: Some Feminist Methodological Contributions to International Relaitons”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 30, No. 4: 2173-2188
 • Tickner, J. A., (1999) “Searching for the Princess? Feminist Perspectives in International Relations”, Harvard International Review, Vol. 21, No. 4: 44-48
 • True, J., (1996) “Feminism”, Scott Burchill, et al., Theories of International Relations, Londra, Macmillan Press
 • Tür, Ö., ve Koyuncu, A., (2010) “Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları”, Uluslararası İlişkiler, Vol. 7, No. 26: 3-24
 • Walters, M., (2005) Feminizm, çev. Hakan Gür, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları
 • Whitworth, S., (1989) “Gender in the Inter-Paradigm Debate”, Millennium Journal of International Studies, Vol. 18, No. 2: 265-272
 • Zalewski, M. ve Parpart, J. L., (2008) "Preface: the man question, gender and global power", Jane L. Parpart ve Marysia Zalewski et. al., Rethinking the men question: sex, gender and violence in international relations, Londra, Zed Books
 • Zalewski, M., (1995) "Well, What is the Feminist Perspective on Bosnia?”, International Affairs, Vol. 72, No. 2: 339-356
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Burak Erdinç Bu kişi benim 0000-0001-9622-353X

Yayımlanma Tarihi 14 Ekim 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Erdinç, B. (2021). Materyalist Feminizm ve Uluslararası İlişkiler. Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 10(1), 30-55.