Cilt: 10 Sayı: 1, 14.10.2021

Yıl: 2021

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi’nin amacı, dünyada ve Türkiye’de sosyal bilimler alanlarındaki boşluğu doldurmak, sosyal bilim alanlarındaki problemlerin çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler, analizler, değerlendirmeler ve makaleler yoluyla ihtiyaç duyulan bilginin bilimsel olarak üretilmesi ve pratikte alanına katkı sağlamak, günümüzün değişen koşulları çerçevesinde sosyal bilim alanlarındaki literatürün zenginleşmesine ve gözden geçirilmesine yardımcı olmaktır. Bu alanda yazılan akademik makaleler, belirtilen genel yayın ilkeleri çerçevesinde yayınlanır.

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Sosyal Bilimler alanında yapılan özgün, ulusal ve uluslararası araştırmaların bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik olup, ilgili alanların problemlerine etkin çözümler sunulması, orjinal çalışmaların yayınlanması, Sosyal Bilim literatürlerine ait bilgilerin yayılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında derginin önemli yararlar sağlayacağı düşünülmektedir. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi’nin genel kapsamı; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Maliye olarak belirlenmekle birlikte, bu alanlarla ilişkili diğer disiplinlere de açık olup gönderilen eserler değerlendirmeye alınacak ve alanında uzman hakemlerle irtibata geçilecektir.

 Makale Yazım Kuralları Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen tüm yazıların, her türlü ortamda yayın hakları Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi’ne geçmektedir. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler, tamamen yazarın sorumluluğunda olup, dergi üzerinde hiçbir bağlayıcılığı yoktur.

Yazıların uzunluk üst sınırı dergi formatında 20 sayfa (ana metin, tablo, şekil ve referanslar dahil) olarak belirlenmiştir. Kitap analizi için üst sınır 4 sayfa olarak belirlenmiştir.
Gönderilen yazıların Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygunluğu gözetilmelidir. Yazı içerisindeki tüm yazım hatalarından yazar sorumludur.
Yazı, Microsoft Office Word programıyla 12 puntoda, 1,5 satır aralığında, Calibri yazı stiliyle yazılmalıdır.
Yazının başlığı, 14 punto, sayfa ortası, koyu, hepsi büyük harflerle yazılmalıdır.
Yazıda, birinci düzey başlıklar 12 puntoda kalın, ikinci düzey başlıklar ise 12 puntoda kalın ve italik yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar 12 puntoda italik yazılmalıdır.
Özet kısmı, 10 puntoda koyu ve iki yana dayalı olarak yazılmalıdır.
Yazar adı, ünvanı ve çalıştığı kurum başlığın altında, sağa dayalı (İtalik) olarak 11 puntoda yazılmalıdır. Ayrıca yazarın kısa bir özgeçmişinin makalenin sonuna eklenmesi gerekir. Yazarların, iş adresleri, iş telefonları, e-mail adresleri ve sakınca yoksa cep telefonları ayrı bir sayfada yazılarak gönderilmelidir.
Kaynaklar APA (Amerikan Psychologial Associaton) yöntemiyle belirtilmelidir. (Ginsburg, 2005: 148) gibi… Dipnot verilmesi gereken durumlarda ise; yazı içinden numara verilerek, sayfa altında 10 puntoda yazılmalıdır. Kaynakça, makalenin sonunda 10 puntoda yazılmalıdır. Kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
Tablolar ve şekiller üstünde numaralandırılarak, bir başlıkla açıklanmalıdırlar. Bu tür başlıklarının sadece ilk harfleri büyük olmalıdır.

-