Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ KULLANILARAK TEDARİKÇİ SEÇİM KARARI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: 2000-2020

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 1, 64 - 82, 17.08.2022

Öz

Bu araştırmanın amacı, 2000-2020 yılları arasında tedarikçi seçimi kararı üzerine çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmaları bir araya getirerek incelemektir. Bu amaçla farklı çalışmaların belli kategoriler altında toplanarak değerlendirilmesini sağlayan içerik analizi ve bibliyometrik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında Web of Science (WoS) ve diğer akademik veri tabanlarından yararlanılmıştır. Yayınların yıllara, ülkelere ve dergilere göre dağılımları ile birlikte ortak yazar ve anahtar kelime analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tedarikçi seçiminde dikkate alınan kriterler sektörel dağılımlar da dikkate alınarak incelenmiştir. Bu analiz sonucunda tedarikçi seçim kararında ortalama 6 ana kriter ve 17 alt kriterin değerlendirmeye alındığı ve en çok değerlendirilen ana kriterlerin sırasıyla “kalite, teslimat, fiyat, maliyet, teknik kapasite, servis ve esneklik” olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Avcı, M., Koçoğlu, C., M., 2014. Satın Alma Yönetimi: Teorik Bir Çalışma. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2014 3(1):33-47.
 • Bayın, G., Özkan, O., Yeşilaydın, G., 2015. Sağlık Sektöründe Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi. Online Academic Journal of Information Technology 2015 6(18):71-94.
 • Billington, C., Lee, H., L., 1993. Material Management in Decentralized Supply Chains. Operations Research 41(5):835-847.
 • Deshmukh, S., G., Jain, V., Wadhwa, S., 2007. Supplier Selection Using Fuzzy Association Rules Mining Approach. International Journal of Production Research. 2007 45(6):1323-1353.
 • EwMchirgui, N., Sadraoui, T., 2014. Supply Chain Management Optimization within Information System Development. International Journal of Econometrics and Financial Management 2014 2(2):59-71.
 • Eymen, E., U., 2007. Tedarik Zinciri Yönetimi. Kalite Ofisi Yayınları.
 • Hahn, C., K., Kim, K., Y., Watts, C., A., 1990. The Supplier Development Program: A Conceptual Model. International Journal of Purchasing and Materials Management 1990 26(2):2–7.
 • Handfield, R., B., Kannan, V., R., Tan, K., C., 1998. Supply Chain Management: Supplier Performance and Firm Performance. International Journal of Purchasing and Materials Management 1998 34(3):2-9.
 • Haraburda, S., S., O’Neall, C., E., 2017. Balanced Scorecards for Supply Chain Management. Defense AT&L July–August 2017.
 • Hsieh, H., F., Shannon, S., E., 2005. Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research 2005 15(9):1277-1288.
 • Karakış, İ., 2007. Tedarikçi İlişkileri Yönetimi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Okur, D., Ö., 2005. Isparta İlinde Satılan Süt ve Süt Ürünlerinin Kalite Düzeylerinin ve Yağ Asidi Profillerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Özdemir, A., İ., 2004. Tedarikçi Zinciri Yönetiminin Gelişimi, Süreçleri ve Yararları. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2004 23:87-96.
 • Özdemir, E., 2010. Kalite ve Fiyat Kriterine Dayalı Tedarikçi Seçimi ve İmalat Sektörü Uygulaması. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Rozemeijer, F., A., Weele, A., J., Weggeman, M., C., D., P., 2003. Creating Corporate Advantage Through Purchasing: Toward a Contingency Model. Journal of Supply Chain Management 2003 39(1):4-13.
 • Shahin, A., 2010. SSCM: Service Supply Chain Management. International Journal of Logistics Systems and Management 2014 6(1):60-75.
 • Zupic, I ve Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429-472. doi: 10.1177/1094428114562629
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Seda Sinem Tursun 0000-0002-4169-2299

Hatice Hicret Özkoç Bu kişi benim 0000-0003-0037-4603

Yayımlanma Tarihi 17 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tursun, S. S., & Özkoç, H. H. (2022). ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ KULLANILARAK TEDARİKÇİ SEÇİM KARARI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: 2000-2020. Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 11(1), 64-82.